• In English
 • Реформа державного управління

  Мета реформи -  побудова сучасної, цифрової та сервісно-орієнтованої держави. Реформа передбачає формування ефективної системи державного управління, що здатна виробляти і реалізовувати цілісну державну політику, спрямовану на потреби громадян, сталий суспільний розвиток та адекватне реагування на внутрішні і зовнішні виклики. 

  У фокусі реформи державного управління зміна підходів у трьох ключових елементах виконавчої влади – структури, процедури та люди. На практиці це означає:

  • розбудову сильних та підзвітних державних інституцій;

  • підготовку якісних урядових рішень;

  • формування професійної державної служби;

  • запровадження електронного врядування;

  • надання зручних послуг громадянам.

  Без ефективної системи державного управління неможливо побудувати сильну демократичну державу. Саме тому реформа держуправління – це важлива передумова євроінтеграційного курсу України. А Європейський Союз підтримує реформу на експертному, технічному та фінансовому рівні.

  Ключові результати 

  • На основі пілотного проєкту реорганізації міністерств у 2017-2019 рр. Уряд схвалив єдині вимоги до структури міністерств, де чітко розділив внутрішні функції та запровадив директорати формування політики і стратегічного планування в усіх міністерствах. 

  • Концепцію фахівців з питань реформ поширено на всі міністерства. Продовжується фокусування міністерств на формуванні політики та поступова передача функцій з її реалізації до державних агентств і служб.

  • Уряд схвалив Концепцію реформування системи оплати праці державних службовців, яка буде реалізована протягом 2020-2022 рр. Державні органи мають стати конкурентними роботодавцями та залучати найкращих фахівців на держслужбу.

  • Вебпортал вакансій career.gov.ua, де подати документи на вакансії держслужби можна онлайн, поширено на всі категорії посад державної служби.

  • Інформаційну систему управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати (HRMIS) впроваджено ще в 4 державних органах. На сьогодні дослідна експлуатація проходить вже в 11 центральних органах виконавчої влади.

  • Розпочав функціонувати в повному обсязі Портал управління знаннями. Це освітня платформа у сфері професійного навчання державних службовців усіх категорій, голів місцевих державних адміністрацій, їх заступників, посадових осіб місцевого самоврядування. Портал дозволяє швидко та зручно взаємодіяти замовникам і надавачам освітніх послуг.

  • Триває розвиток мережі ЦНАП - на сьогодні створено понад 800 центрів. Також розширено перелік послуг, що надаються через центри: 

  - комплексна послуга, що надає можливість отримати перший паспорт громадянина України одразу із номером картки платника податків;

  - комплексна послуга “Е-Малятко”, що дозволяє за однією заявою отримати до 9 послуг, пов’язаних із народженням дитини, послугу також можна отримати безпосередньо в лікарні;

  - триває робота із запровадження надання соціальних послуг через центри адміністративних послуг.

  • Здійснюється цифрова трансформація адміністративних послуг. Більше 120 електронних послуг вже доступні на веб-сайтах суб’єктів надання адміністративних послуг. 

  • Створено та запущено Єдиний державний вебпортал електронних послуг – Портал Дія. На Порталі Дія кожен громадянин може отримати електронні послуги та інформацію про себе з державних електронних інформаційних ресурсів. На Порталі Дія доступно 33 електронні послуги.

  • Запущено мобільний застосунок Дія – доступ громадян до цифрових документів. Мобільним додатком користуються 4.5 млн. громадян.

  • Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт "Про адміністративну процедуру". Закон «Про адміністративну процедуру» передбачає єдині, чіткі та зрозумілі правила взаємодії держави, громадян і бізнесу. Це важливий крок назустріч зручним послугам для громадян - без зайвої бюрократії та корупції.

  Навіщо щось змінювати?

  Реформа державного управління є однією з основних для країн із перехідною економікою. Реалізація багатьох важливих змін, які потрібні для економічного розвитку, залучення інвестицій і створення робочих місць по всій країні, залежить від спроможності державного апарату розробляти та впроваджувати ефективні державні політики.

  Сучасне державне управління також є ключовим елементом у побудові довіри громадян до держави завдяки наданню доступних та якісних публічних послуг, відкритості та підзвітності держорганів.

  Згідно зі світовими показниками ефективності врядування, Україна посідає доволі низьке місце у рейтингах конкурентоспроможності. Покращити позиції держави здатні такі фактори, як зниження адміністративного навантаження державного регулювання, підвищення якості надання адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністративних дій.

  Ефективна діяльність Кабінету Міністрів України з формування державної політики можлива лише за наявності професійної, результативної та підзвітної системи виконавчої влади. Ефективна система державного управління є також однією з основних передумов демократичного врядування, що ґрунтується на принципах верховенства права.

  Результатом реформування має бути така система державного управління, що гарантує належне впровадження політичних рішень та правових норм, є прозорою, передбачуваною та клієнтоорієнтованою, спрямована на стале економічне зростання і сприяє розвитку підприємництва та інвестицій. 

  Що передбачає реформа?

  У 2016 року Уряд розробив та затвердив Стратегію реформування державного управління до 2020 року і План заходів з її реалізації, що відповідають європейським стандартам належного урядування. 

  Один із ключових етапів реформи – це підвищення спроможності міністерств, перетворення їх на потужні аналітичні центри, що будуть сфокусовані на формуванні політик, стануть лідерами у впровадженні реформ і підвищать ефективність діяльності уряду в цілому.

  Фокусування міністерств на формуванні політики

  Реформа державного управління змінює фокус роботи міністерств із продукування нормативних актів та управління майном на формування політик у галузях, за які відповідає міністерство.

  Це означає, що робота міністерств концентруватиметься на постійному аналізі проблем і пошуку можливих варіантів їхнього вирішення, виробленні відповідних політик і оцінці ймовірних чи наявних наслідків реалізації цих політик. Також міністерства будуть проводити консультації зі стейкхолдерами та, за можливості, враховуватимуть їх пропозиції щодо політик та варіантів вирішення проблем, аналізуватимуть впливи тих рішень, що вже впроваджуються, з метою оперативного коригування.

  Формування політик – це ключова функція нових структурних підрозділів - директоратів політики, створених у міністерствах. Директорати стратегічного планування та євроінтеграції відповідатимуть за координацію, пріоритизацію політик та стратегування.

  Реформа дозволить Уряду будувати узгоджену ієрархію стратегічних цілей. Державний бюджет формуватимуть відповідно до цих цілей. Завдяки трирічному бюджетному плануванню реалізація цілей забезпечуватиметься необхідним фінансуванням. Постійний моніторинг та оцінка результатів реалізації політик дозволять оцінювати їх ефективність та коригувати відповідно до поставлених стратегічних цілей.

  Підвищення якості урядових рішень

  Завдяки впровадженню нових процедур формування урядових рішень, Уряд має перейти від роботи із заходами та планами до роботи з проблемами, варіантами їх рішень та наслідками. Це дозволить зробити рішення Уряду більш:

  • зрозумілими – завдяки поясненню проблеми, яку намагаються вирішити, та доказового зв’язку між пропонованим способом її вирішення (інструментом) та очікуваним результатом;

  • виваженими – завдяки аналізу наявних варіантів вирішення проблеми та обґрунтуванню найоптимальнішого серед них;

  • узгодженими між собою – завдяки аналізу широкого спектру впливів на різні сфери суспільного життя та наслідків рішення для інших сфер державної політики;

  • цілісними та комплексними – завдяки аналізу зв’язку окремого рішення з логікою попередніх та наступних рішень, місцю в системі інших варіантів, несуперечливому та послідовному характеру проведення обраного курсу;

  • збалансованими – завдяки прогнозу та оцінці впливу рішення на інтереси різних стейкхолдерів, їх імовірної реакції та пошуку прийнятного компромісного варіанту;

  • відкритими – завдяки тому, що проблеми, варіанти та впливи рішень на етапах їх розробки та перегляду обговорюють в колі тих, на кого поширюватимуться їх наслідки, і тих, хто відповідатиме за їх впровадження;

  • реалістичними – завдяки аналізу необхідних ресурсів (фінансових, кадрових, матеріально-технічних, організаційних, комунікаційних), ризиків та обмежень при впровадженні;

  • послідовними – завдяки тому, що скасування рішення або коригування його змісту можливе лише на підставі проведеного аналізу та обґрунтування доцільності змін.

  Чітке підпорядкування та розподіл функцій

  Реформа стосується також центральних органів виконавчої влади (ЦОВВ) та взаємодії між ними і Кабінетом Міністрів України (КМУ). Буде створено раціональну та прозору систему підпорядкування й підзвітності ЦОВВ, чітко визначено перелік їхніх повноважень і сфери відповідальності та усунуто дублювання функцій різними органами. Організаційні структури міністерств та інших ЦОВВ будуть реорганізовані й оптимізовані, а на нові посади залучатимуть висококваліфікованих фахівців на конкурсній основі.

  Вдосконалення сфери надання адміністративних послуг

  Зокрема, передбачено впровадження адміністративної процедури відповідно до принципів ЄС, підвищення якості надання адмінпослуг та збільшення частки послуг, доступних в електронній формі, а також зменшення адміністративного навантаження на бізнес та громадян.

  Формування професійної державної служби 

  Це ще один напрям реформи, який стосується державної служби та управління людськими ресурсами. У КМУ та міністерствах уже з’явилися державні секретарі – службовці найвищої категорії, яких призначають на конкурсній основі: вони відповідають за ефективну роботу міністерств. 

  У міністерствах також розпочалося формування «команд реформ» - директоратів, які складаються з висококваліфікованих і компетентних державних фахівців, здатних забезпечувати реалізацію реформ і підтримувати якісний процес формування та аналізу політики у пріоритетних галузях.

  Сучасні методи управління персоналом та реформування системи оплати праці на основі класифікації посад дозволять перетворити державу на конкурентного та престижного роботодавця. Державна служба має орієнтуватися на результат, а не на процес, та мати чіткі показники ефективності своєї діяльності. До того ж, завдяки системам електронного урядування та введенню чіткої системи збалансованих показників з аналізом їх впливу державна служба буде більш ефективною. Важливу роль у цих змінах відіграватиме і запровадження прозорої та справедливої системи оплати праці держслужбовців.

  У проведенні цієї реформи Україна має потужну підтримку ЄС. Так, у грудні 2016 року було підписано фінансову угоду між Урядом України та Європейською Комісією, що передбачає підтримку України в реалізації Стратегії реформування державного управління на 2016–2020 роки в межах програми ЄС «Підтримка комплексної реформи державного управління в Україні». Забезпечення координації реформи здійснює Координаційна рада з питань реформування державного управління.

  Цілі та завдання 

  Відповідно до Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік для реалізації реформи та виконання Стратегії реформування держуправління передбачено наступні важливі кроки:

  • Для підвищення якості урядових рішень та посилення ролі міністерств у процесі формування державної політики - розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про внесення змін до Законів України «Про центральні органи виконавчої влади та «Про Кабінет Міністрів України». Мова йде про удосконалення організації та порядку функціонування Кабміну та ЦОВВ. 

  • Для встановлення єдиних вимог до нормопроєктування та вирішення колізійних питань - розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про нормативно-правові акти».

  • Для запровадження сучасних стандартів підготовки проєктів рішень та залучення заінтересованих осіб до їх підготовки - розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про публічні консультації».

  • Для зосередження Кабміну та ЦОВВ на реалізації ключових та властивих їм функцій і припинення розгляду урядом відомчих, операційних та технічних питань - розроблення та подання Кабміну законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо позбавлення КМУ невластивих повноважень» 

  • Для вдосконалення процесу підготовки та прийняття урядових рішень з метою підвищення їх якості, ефективності та результативності - оновлення Регламенту Кабміну відповідно до рекомендацій програми підтримки вдосконалення врядування та менеджменту SIGMA. 

  Індикатором виконання буде подання законопроєктів Уряду до парламенту. 

  Для формування професійної державної служби та виконання Стратегії реформування держуправління перед Національним агентством з питань державно служби (НАДС) стоять наступні завдання: 

  • Оновлення конкурсних процедур для забезпечення прозорого відбору на держслужбу, що ґрунтується на європейських принципах публічної адміністрації, та залучення на держслужбу висококваліфікованих фахівців. Відповідна постанова має бути прийнята Кабміном. 

  • Удосконалення законодавства в сфері розвитку держслужби та системи оплати праці з метою оновлення процедури добору за принципами SIGMA та запровадження прозорої системи оплати праці держслужбовців, що передбачає перегляд структури оплати праці, посилення її конкурентоспроможності, впровадження системи грейдів, створення дієвого кандидатського резерву тощо. Відповідний законопроєкт має бути поданий до парламенту.

  • Запровадження системи оплати праці на основі класифікації посад державної служби в пілотних державних органах в межах реалізації Концепції реформування системи оплати праці держслужбовців. Відповідна постанова має бути прийнята Кабміном. 

  • Впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами та нарахування заробітної плати (HRMIS). Індикатор виконання – введення системи в промислову експлуатацію та підключення до неї міністерств та інших ЦОВВ. 

  Над реформою працюють 

  Міністр Кабінету Міністрів України, Секретаріат Кабінету Міністрів України (СКМУ), Міністерство цифрової трансформації, Директорат публічної адміністрації СКМУ, НАДС, Офіс реформ Кабінету Міністрів України, проєкт ЄС EU4PAR

  Матеріали та посилання