• In English
 • Прозорі публічні фінанси

  Мета реформи – забезпечити передбачуваність державної бюджетної політики, стратегічний підхід до визначення пріоритетних заходів та відповідний розподіл обмежених бюджетних ресурсів.

  Серед важливих завдань реформи:

  • підвищення ефективності використання бюджетних коштів та покращення якості надання публічних послуг;

  • виявлення можливості для перерозподілу фінансових ресурсів відповідно до пріоритетів державної політики;

  • підвищення доступу громадськості до інформації про бюджет.

  Ключові результати 

  6 грудня 2018 р. Верховна Рада України схвалила зміни до Бюджетного кодексу України, якими запроваджено середньострокове бюджетне планування. Проте перший рік імплементації цих змін поки не приніс бажаних результатів – Бюджетна декларація на 2020-2022, розроблена Мінфіном у 2019 році, не була схвалена Урядом.

  У 2018 році також було започатковано і практику проведення оглядів витрат державного бюджету України. З 2019 року огляди витрат проводяться відповідно до норм Бюджетного кодексу України. Частка видатків та надання кредитів державного бюджету, охоплених оглядами витрат, у 2018 році становила 1,3%,  у 2019 році - 16,4 %, у 2020 році - 11,93%. 

  Результатом наполегливої роботи Міністерства фінансів разом із іншими державними органами у сфері забезпечення прозорості державних фінансів та доступу громадськості до інформації про бюджет є посилення позицій України в рейтингу Індекс відкритості бюджету (Open Budget Index). Так, рейтинг підвищився з 54 балів у 2017 році до 63 балів у 2019 році, відповідно до чого Україна посіла 26 місце серед 117 країн, що відповідає у рейтингу групі країн з істотним доступом до інформації.

  Навіщо щось змінювати? 

  Повноцінна реалізація середньострокового бюджетного планування необхідна для забезпечення передбачуваності і послідовності бюджетної політики на наступні три роки.

  Існуючі виклики та сучасні потреби суспільства вимагають підвищення ефективності реалізації державної політики за рахунок коштів державного бюджету у сферах діяльності головних розпорядників бюджетних коштів. Зробити це можна шляхом запровадження важливого інструменту аналізу ефективності реалізації державної політики - огляду витрат державного бюджету, який має успішний багаторічний досвід застосування багатьма країнами.

  При втраті навіть декількох балів у рейтингу Індекс відкритості бюджету через негативні наслідки, спричинені розповсюдженням COVID-19, Україна може повернутись до групи країн з обмеженим доступом до інформації.

  Що передбачає реформа?

  • Розробка Бюджетної декларації як документа середньострокового бюджетного планування та бюджету на її основі.

  • Регулярне проведення оглядів витрат у сферах, визначених Кабінетом Міністрів України, з поступовим охопленням усіх витрат державного бюджету.

  • Подальше удосконалення національної бюджетної документації з урахуванням критеріїв рейтингу Індекс відкритості бюджету (Open Budget Index).

  Цілі та завдання

  У 2020 році висока волатильність та значний ступінь невизначеності макроекономічних показників  в умовах розгортання пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, унеможливлюють розробку реалістичного макропрогнозу як основи середньострокової Бюджетної декларації. Відтак, окремі норми Бюджетного кодексу України щодо середньострокового бюджетного планування призупинено до 2021 року.

  У той же час серед важливих цілей на поточний рік:

  • Проведення оглядів витрат у сферах, визначених Кабінетом Міністрів України відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 212-р. (зі змінами).

  • Підготовка пропозицій щодо підвищення позицій України в рейтингу Індекс відкритості бюджету (Open Budget Index).

  Над реформою працюють 

  Міністерство фінансів та інші учасники бюджетного процесу.

  Матеріали та посилання

  Бюджетний кодекс України

  Про проведення у 2020 році оглядів витрат державного бюджету в окремих сферах. Розпорядження КМУ від 03 березня 2020 р. № 212-р. 

  Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 р. № 212 (Розпорядження КМУ від 27 травня 2020 р. № 586-р)

  Open Budget Survey 2019: Ukraine