• In English
 • Цілі сталого розвитку та Україна

  У вересні 2015 року у Нью-Йорку відбувся Саміт ООН зі сталого розвитку. Підсумковим документом Саміту “Перетворення нашого світу: порядок денний у сфері сталого розвитку до 2030 року” було затверджено 17 Цілей сталого розвитку:  


  1.    подолання бідності;

  2.    подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства;

  3.    забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці;

  4.    забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх;

  5.    забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчат;

  6.    забезпечення доступності та сталого управління водними ресурсами та санітарією;

  7.    забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх;

  8.    сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх;

  9.    створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індустріалізації та інноваціям;

  10.    скорочення нерівності;

  11.    забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст, інших населених пунктів;

  12.    забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва;

  13.    вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та її наслідками;

  14.    збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;

  15.    захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття;

  16.    сприяння побудові миролюбного и відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях;

  17.    зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

  Україна, як і інші країни-члени ООН, приєдналася до глобального процесу забезпечення сталого розвитку. Протягом 2016–2017 років тривав широкомасштабний та всеосяжний процес адаптації Цілей сталого розвитку з урахуванням українського контексту. Кожна глобальна ціль була переглянута, беручи до уваги специфіку національного розвитку. Результатом цієї роботи стала національна система, яка складається із 86 завдань національного розвитку.


  Національні завдання, індикатори для моніторингу виконання завдань та цільові орієнтири для досягнення до 2030 року відображено в Національній доповіді “Цілі сталого розвитку: Україна”. Створена національна система завдань та показників Цілей сталого розвитку забезпечує міцну основу для подальшого комплексного моніторингу країни. Загалом, 17 цілей та 86 національних завдань інкорпоровані у 145 нормативно-правових актів Уряду, на реалізацію цілей і завдань спрямовано 1052 завдання та 3465 заходів, закріплених у цих актах.


  30 вересня 2019 року Президент України видав Указ “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”, в якому підтримав забезпечення досягнення глобальних цілей сталого розвитку та результатів їх адаптації з урахуванням специфіки розвитку України, викладених у Національній доповіді "Цілі сталого розвитку: Україна”. 


  На урядовому рівні зараз відбувається процес формування Міжвідомчої робочої групи з питань забезпечення досягнення Цілей сталого розвитку, тимчасового консультативно-дорадчого органу Кабінету Міністрів України, для забезпечення узгодження дій органів виконавчої влади щодо досягнення глобальних цілей в Україні. 


  Україна зобов’язалась здійснити Добровільний національний огляд щодо досягнення Цілей сталого розвитку та представити його під час Політичного форуму високого рівня зі сталого розвитку під егідою ЕКОСОР 10-17 липня 2020 року у м. Нью-Йорк. Наразі під егідою Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України сформована робоча група, що розпочала підготовку огляду. 


  Більше інформації про Цілі сталого розвитку можна прочитати тут.