• In English
 • Реформування системи виконання судових рішень

  Мета реформи – розбудова ефективної системи виконання судових рішень та рішень інших органів. Збільшення кількості фактично виконаних виконавчих документів до 2023 року на 30%.

  Ключові результати

  • Забезпечено доступ до здобуття професії приватного виконавця

  • Створено систему моніторингу та контролю за діяльністю приватних виконавців

  • Підвищено кваліфікацію та показники ефективності роботи державних виконавців

  • Створено інтегровану інформаційну систему у виконавчому процесі

  • Впроваджено Єдиний реєстр боржників

  • Забезпечено належне виконання судових рішень про стягнення аліментів та заробітної плати

  • Змінено склад Кваліфікаційної комісії приватних виконавців; актуалізовано перелік питань автоматизованого анонімного тестування (виключено логічно некоректні питання) для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір здійснювати діяльність приватного виконавця; 

  • Удосконалено існуючу електронну взаємодію з органами Міністерства внутрішніх справ України та Державною податковою службою України.

  • Забезпечено доступ державних виконавців до Державного реєстру актів цивільного стану громадян, з метою отримання відомостей про боржників – фізичних осіб, необхідних для здійснення виконавчого провадження (шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені, смерть).

  • Надано доступ виконавцям відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС до Державного земельного кадастру з метою отримання інформації про зареєстровані за боржником земельні ділянки.

  • Міністерством юстиції України розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо примусового виконання судових рішень і рішень інших органів», метою якого є комплексне врегулювання питань організації діяльності органів та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів.

  Навіщо щось змінювати?

  Виконання судових рішень розглядається як невід’ємна частина судового розгляду в розумінні статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, що передбачає право на справедливий суд.

  Європейський суд з прав людини у своїх рішеннях неодноразово доходив до висновку, що невиконання судового рішення призводить до ситуації, несумісної з принципом верховенства права, негативно впливає на авторитет органів законодавчої, виконавчої та судової влади, оскільки в цьому разі не досягається кінцева мета правосуддя – захист інтересів громадян і реальне поновлення їхніх порушених прав.

  Крім того, невиконання або тривале виконання судових рішень та рішень інших органів негативно впливає на систему захисту прав та інвестиційну привабливість України. 

  Ця проблема спричинена, серед іншого, наявністю низки заборон та обмежень, які ускладнюють примусове виконання судових рішень щодо певної категорії справ, зокрема недостатньо дієві засоби впливу на боржника, недосконалим порядком доступу до професії приватного виконавця, а також тривалою процедурою отримання інформації відносно боржника, яка в деякій мірі відбувається у паперовій формі та через недосконалу існуючу інформаційну взаємодією з органами та установами, які є держателями реєстрів, що містять інформацію про боржника та його майно.

  Що передбачає реформа?

  • Удосконалення порядку доступу до професії приватного виконавця та розширення його повноважень.

  • Цифровізація виконавчого провадження та впровадження за окремими категоріями справ фігури «цифрового виконавця».

  • Застосування інструментів впливу на боржника та засобів протидії зловживанню правами сторонами виконавчого провадження.

  • Скасування необґрунтованих мораторіїв на примусове виконання судових рішень.

  Цілі та завдання 

  • Підвищення ефективності діяльності приватних виконавців; 

  • Цифровізація процесу примусового виконання рішень; 

  • Протидія зловживанням сторонами своїми процесуальними правами у виконавчому провадженні; 

  • Удосконалення порядку виконання окремих категорій рішень;

  • Надання доступу державним та приватним виконавцям до усіх реєстрів та баз даних, які містять інформацію про боржника, його майно та кошти;

  • Електронну взаємодію з органами, установами та банками в процесі примусового виконання рішень, а також впровадження електронних сервісів у виконавчому провадженні.

  Над реформою працюють

  Міністерство юстиції України, Проєкт Європейського Союзу PRAVO-JUSTICE, Програма Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Нове правосуддя», проект Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) «Розвиток потенціалу виконавчої служби України – посилення виконання судових рішень (Етап ІІ)» (IDLO).

  Перелік ключових документів та корисних посилань