• In English
 • Гідне пенсійне забезпечення

  Мета реформи - відновлення справедливості при визначенні пенсійних виплат – і сьогодні, і на майбутнє. Якщо людина чесно працювала все життя, вона має гарантовано отримувати гідну пенсію.

  Окрім цього, невід’ємною частиною пенсійної реформи є впровадження європейських стандартів функціонування органів Пенсійного фонду України. Використання сучасних інформаційних і управлінських технологій, єдиних стандартів якості обслуговування громадян мають зробити надання послуг українцям зручним і ефективним.

  Ключові результати

  Очікувані результати та показники: 

  • Досягнення витрат на пенсійне забезпечення на рівні 12% валового внутрішнього продукту та забезпечення мінімального рівня пенсійного забезпечення на рівні 40% від отримуваного заробітку. 
  • Щорічний перерахунок пенсій 11 млн. пенсіонерів.
  • Залучення 132 тис. працівників до накопичувальної системи обов’язкового професійного пенсійного забезпечення.

  Результати поточного року:

  У 2020 році відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році” з 01.04.2020 встановлено:

  -щомісячну компенсаційну виплату особам, яким виповнилося 80 років і більше, в розмірі 500 грн, у яких розмір пенсійних виплат з урахуванням надбавок та підвищень не досягає розміру середньої заробітної плати, яка враховується для обчислення пенсій за 2019 рік, і мінімальну пенсійну виплату на рівні 2 600 грн таким особам, якщо вони мають відповідний страховий стаж (20 років – жінки,  25 років – чоловіки);

  -одноразову грошову допомогу в сумі 1 000 грн окремим категоріям населення, зокрема особам із числа одержувачів пенсій, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю та державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, а також особам з інвалідністю.

  З 01.05.2020:

  -перераховано пенсії із застосуванням коефіцієнта збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, який враховується для обчислення пенсії, в розмірі 1,11.

  -Станом на 1 липня 2020 року середній розмір пенсійної виплати зріс до 3394 грн проти 3006 грн на 1 липня 2019 року.

  -Чисельність осіб, які отримують менше 2000 грн, зменшилась на 60,4%

  Водночас Уряд турбується про вдосконалення пенсійної системи України. Зокрема, триває робота над запровадженням накопичувальної системи пенсійного страхування та розвитком добровільної системи недержавного пенсійного забезпечення.

  Навіщо щось змінювати?

  Сьогодні, коли у нас тривалість життя зростає, народжуваність падає, кількість тих, хто виходить на ринок праці, зменшується. 2019 рік був найгіршим щодо демографії.

  Народжуваність в Україні у 2019 році впала до найнижчого рівня в історії – 7,4 новонароджених на 1000 осіб населення. Сьогодні громадян України віком до одного року в країні менше, ніж мешканців будь-якого іншого віку до 72 років включно – таке спостерігається вперше. За показником народжуваності Україна входить до п’ятірки найгірших показників у світі. У нас вже зараз 13 млн осіб, за яких сплачуються внески до Пенсійного фонду України, та 11,2 млн пенсіонерів. А за 30 років через демографію ця ситуація лише погіршиться. Пенсійні видатки зростатимуть. Потрібен баланс двох систем - солідарної системи та накопичувальної системи пенсійного страхування, що знівелює ризики. Накопичувальна система незалежна від демографії, але піддається фінансовим ризикам, солідарна – навпаки. 

  У переважній більшості країн світу пенсійна система складається щонайменше з двох складових: державної (солідарної) та накопичувальної. Як показує практика, саме індивідуальна складова становить основну частину пенсійної виплати, а державна складова є найчастіше гарантованим державою мінімумом. При цьому в усіх країнах, у яких переважає солідарна пенсійна система, існує однакова проблема: з часом чисельність пенсіонерів стає більшою від чисельності працюючих людей і для виплати пенсій не вистачає ресурсів, або витрати з державного бюджету зростають. 

  Добровільні індивідуальні внески з часом будуть основою формування пенсії.

  Що передбачає реформа?

  • Обов’язкову щорічну індексацію пенсій, у тому числі державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, журналістів, та запровадження справедливого механізму нарахування виплат пенсіонерам.
  • Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення пенсій» передбачена щорічна (опосередкована) індексація пенсій від 2021 року, яка відбуватиметься шляхом збільшення на коефіцієнт, що відповідає показнику 50% зростання споживчих цін за попередній рік та 50% показника зростання середньої заробітної плати (доходу), з якої сплачено страхові внески, за три календарні роки, що передують попередньому року до того, в якому проводять збільшення.
  • Забезпечення дотримання прав внутрішньо переміщених осіб, у тому числі осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях, на належне пенсійне забезпечення. 
  • Внутрішньо переміщені особи, у тому числі особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, отримують пенсії на підконтрольній українській владі території.
  • Запровадження другого рівня пенсійної системи – накопичувальної системи пенсійного страхування.
  • Наступним етапом реформування пенсійної системи є поетапні зміни в системі накопичувального пенсійного забезпечення. Це дасть змогу диверсифікувати джерела пенсійного забезпечення людей і збільшить розмір пенсійних виплат. Першочерговим завданням буде представлення Урядом законопроєкту щодо запровадження накопичувальної професійної системи пенсійного забезпечення.
  • Розширення функціоналу порталу електронних послуг Пенсійного фонду України та автоматизація процесів у системі пенсійного страхування. 
  • Посилення відповідальності за ухилення та несплату єдиного соціального внеску, інших обов’язкових платежів до Пенсійного фонду України. 
  • Перегляд стимулів до сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
  • Забезпечення ефективного державного нагляду за використанням коштів Фонду соціального страхування та Пенсійного фонду України. 
  • Уніфікація та адаптація законодавства щодо діяльності недержавних пенсійних фондів до законодавства ЄС з метою підвищення рівня захисту майнових прав та інтересів учасників накопичувальної системи пенсійного забезпечення. 

  Очікувані результати та показники: 

  • Досягнення витрат на пенсійне забезпечення на рівні 12 відсотків валового внутрішнього продукту та забезпечення мінімального рівня пенсійного забезпечення на рівні 40 відсотків від отримуваного заробітку. 
  • Щорічний перерахунок пенсій 11 млн. пенсіонерів.
  • Залучення 132 тис. працівників до накопичувальної системи обов’язкового професійного пенсійного забезпечення.
  • Завдання на поточний рік
  • Розроблення та подання Кабінетові Міністрів законопроєкту  щодо запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи.
  • Здійснення аналізу реалізації державної політики у сфері адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Підготовка пропозицій щодо підвищення якості адміністрування єдиного внеску з урахуванням необхідності подолання негативних економічних наслідків, спричинених пандемією коронавірусу СOVID-19.
  • Удосконалення механізму індексації пенсій.

  Над реформою працює

  Міністерство соціальної політики разом із іншими державними органам, за підтримки Світового банку в Україні.

  Матеріали та посилання

  Постанова Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251 „Деякі питання підвищення пенсійних виплат і надання соціальної підтримки окремим категоріям населення у 2020 році”

  Указ Президента України від 08.11.2019 № 837 ,,Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави”

  План пріоритетних дій Уряду на 2020 рік.