• In English
 • Реформування пенітенціарної системи України

  Мета реформи – створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань, що гарантуватиме безпеку суспільства та забезпечуватиме соціальне зцілення людини.

  Ключові результати 

  • Впроваджено експериментальний проєкт «Платні камери в СІЗО» у 19 слідчих ізоляторах України, в рамках якого почала діяти нова послуга - сплата за користування платними камерами наперед (скористатись послугою можна протягом 6 міс з дня здійснення відповідного платежу). У межах проєкту вже отримано понад 378 800 грн у якості плати за користування такими камерами, за рахунок чого уже відремонтовано 3 звичайні камери Київського СІЗО.

  • Законсервовано 27 установ виконання покарань протягом останніх 4 років, а також запланована консервація щонайменше 8 установ.

  • Розроблено великий інфраструктурний проєкт щодо переносу СІЗО з центрів міст на околиці або за межі міст.

  • Розроблено законопроєкт про взаємодію з приватним сектором щодо приватних СІЗО.

  • Впроваджено пілот та розширено тестову експлуатацію Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, на Київський СІЗО та структурні підрозділи філій Державної установи «Центр пробації».

  • У межах пілоту в 6 областях України впроваджено програму відновного правосуддя для неповнолітніх, які вперше є підозрюваними у вчиненні злочинів невеликої або середньої тяжкості. Втілення цього проєкту по всій Україні за попередніми розрахунками дасть можливість вивести з-під кримінальної відповідальності понад 1,5 тисяч дітей.

  • Вжито заходи щодо недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, у місцях попереднього ув’язнення та установах виконання покарань шляхом обмеження будь-яких переміщень осіб, узятих під варту та засуджених на період введення карантину, а також шляхом зменшення чисельності осіб, які в них тримаються. (Урядом схвалено та зареєстровано у Верховній Раді України відповідний законопроєкт (реєстр. № 3396 від 27 квітня 2020 року).

  • Засудженим надано дозвіл на використання планшетного комп’ютера для забезпечення права засуджених на листування, подання онлайн-звернень та доступ до суспільно значимої інформації, що сприяє розвитку та ресоціалізації засуджених. 

  • Створено центри відеомоніторингу в усіх міжрегіональних управліннях та в кожній установі (для своєчасного виявлення і попередження порушень режиму з боку засуджених та підвищення ефективності виконання службових завдань персоналом установ).

  • Розроблено та введено у дію пробаційні програми для роботи з повнолітніми та неповнолітніми суб’єктами пробації.

  • Упроваджено «пенітенціарну пробацію» – надання підтримки та допомоги у вирішенні соціально-побутових питань засудженим, які готуються до звільнення з місць позбавлення волі, для підвищення результатів їхньої соціальної реабілітації та попередження повторних злочинів.

  • Відкрито модельні офіси пробації у містах Харків та Біла Церква.

  • Створено центри ювенальної пробації для кращого забезпечення інтересів дитини, яка перебуває у конфлікті із законом.

  • Створено та забезпечено діяльність консультаційних кабінетів для роботи із суб’єктами пробації, які хворі на ВІЛ-інфекцію, туберкульоз та вірусний гепатит С в підрозділах пробації.

  Навіщо щось змінювати?

  • Недостатньо ефективні інструменти мотивації засуджених до праці та освіти, корекційно-реабілітаційних та інших програм, а також відсутність кваліфікованих фахівців для ефективного впровадження таких програм.
  • Відсутність механізму реінтеграції засуджених в суспільство після звільнення, який допомагав би зменшувати ризик вчинення нових злочинів завдяки побутовому влаштуванню (суспільно-корисні зв’язки, житло, робота, лікування залежності тощо).
  • Умови тримання, медичне та матеріально-технічне забезпечення засуджених та ув’язнених не відповідають сучасним вимогам та Європейським пенітенціарним правилам, що не сприяє виправленню засуджених.

  Що передбачає реформа? 

  Індивідуалізація системи покарань та розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі

  Передбачається зменшення кількості засуджених до позбавлення волі, скасування такого виду покарання як обмеження волі, що буде сприяти забезпеченню економії бюджетних коштів на утримання в місцях позбавлення волі та більш ефективному виправленню осіб без ізоляції від суспільства завдяки  застосуванню альтернативних видів покарань.

  Впровадження дієвого інструментарію для зміни поведінки, виправлення та ресоціалізації осіб, які увійшли в конфлікт із законом (праця, корекційні та освітні програми), а також підтримка і допомога засудженим, які готуються до звільнення

  Реалізація даної цілі сприятиме зниженню рівня повторної злочинності завдяки впровадженню оцінки ризиків, ефективних корекційно-реабілітаційних програм та наданню підтримки і допомоги у вирішенні соціально-побутових питань засуджених, які готуються до звільнення з місць позбавлення волі та удосконалення механізмів взаємодії УВП, органів пробації та суб’єктів соціального патронажу під час підготовки засуджених до звільнення.

  Вдосконалення порядку спрощеного досудового розслідування і судового розгляду кримінальних проступків та системи відправлення правосуддя судом присяжних у справах про особливо тяжкі злочини.

  Прийняття відповідних законів забезпечить якісне розслідування правопорушень,  удосконалить порядок розгляду кримінальних проваджень колегіально судом та судом присяжних, розмежує функції колегії присяжних та професійних суддів, а також забезпечить розгляд таких справ у розумні строки; спрощено порядок формування списку присяжних 

  Створення належних умов тримання в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах.

  Для реалізації даної цілі заплановано консервація/ліквідація установ виконання покарань, що дозволить оптимізувати видатки на тюремну систему і впровадити кращі умови тримання; побудова нових сучасних слідчих ізоляторів, облаштування безкоштовних камер з поліпшеними умовами за рахунок отриманих коштів від пілоту «Платні камери в СІЗО».

  Забезпечення функціонування прозорих та ефективних механізмів попередження і протидії катуванню та жорстокому поводженню в місцях позбавлення волі та попереднього ув’язнення.

  Важливим є дотримання прав засуджених та ув’язнених і протидія/попередження випадків катувань та неналежного поводження. Для забезпечення даного заходу потрібно удосконалити систему внутрішнього контролю, укомплектувати персонал установ виконання покарань та слідчих ізоляторів GPS-трекерами та нагрудними відеореєстраторами для фіксації усіх випадків тілесних ушкоджень засуджених та ув’язнених.

  Забезпечення розбудови ІТ-інфраструктури та цифровізації пенітенціарної системи, що передбачає удосконалення та наповнення Єдиного реєстру засуджених та осіб, узятих під варту, впровадження електронного моніторингу в пробації.

  Очікуваним результатом даної цілі є створення єдиної бази даних інформації про засуджених та ув’язнених, а також збільшення кількості суб’єктів пробації, до яких застосовано електронний моніторинг, забезпечення ефективного контролю за правопорушниками без ізоляції від суспільства.

  Впровадження автоматизованої системи оцінки ризиків вчинення особою повторного злочину та ризиків порушення обов’язків у межах запобіжного заходу або умовно-дострокового звільнення.

  Запровадження такої системи забезпечить прозорість та незалежність (мінімізація корупційної складової) при застосуванні запобіжного заходу, умовно-дострокового звільнення від відбування покарання за допомогою автоматизованої обробки даних та прогнозування/попередження вчинення нових злочинів.

  Забезпечення належного медичного обслуговування в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах відповідно до національних та міжнародних стандартів.

  Важливим завданням даної цілі є надання засудженим якісних медичних послуг, що сприятиме зниженню рівня захворюваності на соціально небезпечні інфекційні хвороби серед осіб, що відбувають покарання у виді позбавлення волі або тримаються під вартою.

  Цілі та завдання 

  • Розширення переліку видів покарань, альтернативних позбавленню волі та практики їх застосування. 

  • Забезпечення наповнення  Єдиного реєстру засуджених  та осіб, узятих під варту для створення єдиної бази даних інформації про засуджених та ув’язнених. 

  • Удосконалення порядку здійснення спрощеного досудового розслідування та судового розгляду кримінальних проступків. 

  • Удосконалення системи відправлення правосуддя судом присяжних у справах про тяжкі і особливо тяжкі злочини. 

  • Створення системи відновного правосуддя для неповнолітніх. 

  • Визначення оптимальної кількості установ виконання покарань для оптимізації видатків на утримання установ виконання покарань. 

  • Створення подвійної системи регулярних пенітенціарних інспекцій та розроблення стандартів інспектування ефективності діяльності установ виконання покарань та слідчих ізоляторів. 

  • Запуск продажу законсервованих установ виконання покарань на відкритих електронних аукціонах через систему «Прозорро.Продажі».

  Над реформою працюють  

  Міністерство юстиції України,  Norwegian Rule of Law Mission to Ukraine, Проект «Заради життя», PRAVO JUSTICE, «Супровід урядових реформ в Україні SURGe», «Дія-ЄС: заходи ЄС з питань протидії наркотикам та організованій злочинності, інтенсивне співробітництво та нарощування потенціалу для боротьби з організованою злочинністю у сфері наркоторгівлі вздовж «героїнового маршруту».

  Перелік ключових документів та корисних посилань