• In English
 • Актуальні питання

  На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до Кабінету Міністрів України?

  Кабінет Міністрів України, вул. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008.

  Як правильно оформити звернення?

  Відповідно до статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення має бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

  Як дізнатися про наслідки розгляду звернення, надісланого на адресу Уряду?

  Телефон для довідок за зверненнями громадян: (044) 256-79-71
  понеділок – четвер від 14:00 до 17:00
  п’ятниця від 14:00 до 15:45.

  Як потрапити на особистий прийом до членів Уряду?

  Особистий прийом громадян у приймальні Кабінету Міністрів України триває щоденно, крім святкових та вихідних днів, від 10:00 до 13:00 та від 14:00 до 17:00, у суботу від 10:00 до 13:00 за адресою: пров. Музейний, 12, м. Київ.

  ГРАФІК особистого прийому громадян Першим віце-прем'єр-міністром,  віце-прем'єр-міністрами України та міністрами, які не очолюють міністерства

  Крім цього, керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування здійснюють прийом в очолюваних ними міністерствах, підприємствах, установах та організаціях.

  Чи можливо записатися на прийом до членів Уряду заздалегідь?

  Відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 924, попередній запис на особистий прийом до членів Уряду проводять працівники Управління з питань роботи із зверненнями громадян Секретаріату Кабінету Міністрів України разом із представниками служб членів Кабінету Міністрів у встановлений графіком день від 10:00 до 13:00.

  Який порядок розгляду звернень громадян у Кабінеті Міністрів України?

  Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

  Статтею 19 Закону України «Про звернення громадян» визначено, зокрема, що у разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, що спеціально уповноважені здійснювати цю роботу. Таким підрозділом у Секретаріаті Кабінету Міністрів України є Управління з питань роботи із зверненнями громадян.

  У який термін має бути розглянуте звернення?

  Відповідно до статті 20 Закону України «Про звернення громадян» звернення розглядають і вирішують у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляють особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

  Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?

  Статтею 16 Закону України «Про звернення громадян» передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду.

  До скарги додають наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймали за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.

  До кого звернутися з питання організаційної діяльності суду?

  Відповідно до статті 133 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», Рада суддів України, зокрема, здійснює контроль за організацією діяльності судів.

  До кого можливо оскаржити дії органу дізнання або слідчого?

  Здійснення нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство, відповідно статті 121 Конституції України, віднесено до компетенції прокуратури України.

  Слід зазначити, що дія Закону України «Про звернення громадян», відповідно до статті 12, не поширюється на порядок розгляду заяв і скарг громадян, встановлений кримінальним процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавством, законодавством про захист економічної конкуренції, законами України "Про судоустрій і статус суддів" та "Про доступ до судових рішень", Кодексом адміністративного судочинства України, законами України "Про запобігання корупції", "Про виконавче провадження".