• In English
 • Нормативно-правова база

  Закони України:

  Конституція України;

  Закон України «Про громадські об’єднання»;

  Закон України «Про політичні партії в Україні»;

  Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»;

  Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

  Закон України «Про професійних творчих працівників та творчі спілки»;

  Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації»;

  Закон України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

  Закон України «Про звернення громадян»;

  Закон України «Про інформацію»;

  Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

  Закон України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації»;

  Закон України «Про телебачення та радіомовлення»;

  Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»;

  Закон України «Про соціальні послуги»;

  Закон України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

  «Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

  Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини»

   

  Укази Президента України:

  Указ Президента України від 5 травня 2011 р. № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;

  Указ Президента України від 26 лютого 2016 р. № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні»;

  Указ Президента України від 4 листопада 2016 р. № 487 «Питання Координаційної ради сприяння розвитку громадянського суспільства»

  Указ Президента України від 27 вересня 2021 р. № 487 «Про Національну стратегію сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021-2026 роки»

  Постанови Кабінету Міністрів України:

  Постанова Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2002 р. № 1302 «Про заходи щодо подальшого забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2008 р. № 976 «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2009 р. № 898 «Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи «Урядовий контактний центр»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 р. № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1049 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 13 червня 2012 р. № 671 «Деякі питання реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 20 червня 2012 р. № 658 «Про утворення Ради голів громадських рад при органах виконавчої влади»;

  «Постанова Кабінету Міністрів України від 19 грудня 2012 р. № 1212 «Про затвердження Порядку ведення Реєстру громадських об’єднань»;

  Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2013 р. № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»;

   

  Розпорядження Кабінету Міністрів України:

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2004 р. № 759 «Про роботу центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення відкритості у своїй діяльності, зв’язків з громадськістю та взаємодії із засобами масової інформації»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 січня 2010 р. № 85 «Про схвалення Концепції проекту Закону України «Про основні засади державної комунікативної політики»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 грудня 2010 р. № 2311 «Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-економічних реформ»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 220 «Про схвалення плану дій з впровадження в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514 «Про затвердження плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2014 р. № 1176 «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2014 – 2015 роках»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2015 р. № 1269 «Про схвалення Концепції створення Національного контактного центру»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 182 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції створення Національного контактного центру»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2016 р. № 802 «Про затвердження плану заходів на 2016 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 909 «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2016 – 2018 роках»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 травня 2017 р. № 296 «Про затвердження плану заходів на 2017 рік з реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 297 «Про затвердження плану заходів на 2018 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2018 р. № 985 «Деякі питання удосконалення комунікативної роботи органів виконавчої влади»;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 р. № 1088 «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» у 2018 – 2020 роках;

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. № 657 «Про затвердження плану заходів на 2019 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства на 2016 – 2020 роки».

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 839 «Про затвердження плану заходів на 2020 рік щодо реалізації Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки»

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2021 р. № 149 «Про затвердження плану дій із впровадження Ініціативи "Партнерство "Відкритий Уряд" у 2021-2022 роках»

   

  Накази Міністерства юстиції України:

  Наказ Міністерства юстиції України від 14 грудня 2012 р. № 1843/5 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України щодо реєстрації громадських об’єднань»

   

  Міжнародні документи:

  Загальна декларація прав людини;

  Міжнародний пакт про громадянські та політичні права;

  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

  Європейська соціальна хартія;

  Конвенція «Про доступ до інформації, участь громадськості у процесі прийняття рішень і доступ до правосуддя з питань що стосуються довкілля (Орхуська конвенція)»;

  Рекомендація Комітету міністрів Ради Європи «Про участь громадян у місцевому публічному житті»;

  Керівні принципи щодо громадської участі у процесі прийняття політичних рішень

  Кодекс кращих практик участі громадськості у процесі прийняття рішень