• In English
 • Енергетична безпека

  Мета реформи – підвищення енергетичної безпеки України за наступними ключовими напрямками:

  • забезпечення безпеки постачання електричної енергії та природного газу споживачам; 

  • інтеграція енергетичних ринків до європейських ринків; 

  • підвищення надійності та ефективності функціонування об’єднаної енергетичної системи України; 

  • диверсифікація джерел та маршрутів постачання енергоресурсів;  

  • збільшення обсягу видобутку вітчизняних енергоносіїв; з урахуванням міркувань економічної доцільності;

  • розвиток відновлюваних та низьковуглецевих джерел енергії; альтернативних видів палива; 

  • підвищення енергоефективності за ланцюгом від виробництва до споживання енергії;

  • реформування вугільної галузі України.

  Ключові результати

  Навіщо щось змінювати?

  Питання енергетичної безпеки України особливо загострилося з початком російської гібридної агресії проти нашої країни. Агресивні дії в економічній сфері, постійний шантаж російських державних корпорацій та загроза зриву постачання енергетичних ресурсів з Росії (природного газу, ядерного палива, нафти та нафтопродуктів) змусили Уряд поглянути на питання енергетичної безпеки принципово по-новому.

  Енергетика – одна зі стратегічно важливих галузей економіки України, від безпечного, стабільного функціонування та сталого розвитку якої залежать життєдіяльність та якість більшості сфер життя суспільства, а також безпосередньо добробут громадян. Важливе значення наш енергетичний сектор має і у глобальному вимірі, адже Україна відіграє важливу роль у забезпеченні енергетичної безпеки всього європейського континенту.

  Для досягнення цілей, визначених Енергетичною стратегією України до 2035 року, схваленої розпорядженням КМУ від 18.08.2017 № 605-р, та Планом заходів з реалізації етапу «Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженого розпорядженням КМУ від 06.06.2018 № 497-р, а також інших галузевих програм, серед яких важливими є інтеграція до європейських енергетичних ринків, потрібна широкомасштабна модернізація та реформування. 

  Це і модернізація та будівництво повітряних ліній електропередачі та підстанцій, і впровадження ринкових механізмів, адже на ринку доводиться конкурувати. Водночас низький рівень енергоефективності, зношення енергетичної інфраструктури, залежність від імпортного постачання енергетичних ресурсів – це ті нагальні проблеми, які потребують розв’язання.

  Українська енергетика має значний потенціал для залучення інвестицій. Проте протягом тривалого періоду в галузі бракувало прозорих, конкурентних та зрозумілих правил гри для учасників ринку, панували монополії та зарегульованість. Це перешкоджало поступальному розвитку і модернізації української енергетики. А система перехресного субсидіювання та дотацій із бюджету стримувала зростання цін на енергоносії для населення, водночас вимивала величезні кошти з бюджету, створювала нерівні умови, перешкоджаючи модернізації та розвитку, впровадженню нових технологій на підприємствах ПЕК.

  Реформування енергетики спрямоване на те, щоб привести національне законодавство у відповідність до законодавства, норм та стандартів ЄС, що передбачено Договором про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Завершення імплементації європейського законодавства, впровадження європейських стандартів не лише сприятиме прискоренню позитивних перетворень в енергетичному секторі. Це допоможе вивільнити значний потенціал країни у новітніх сегментах енергетичної галузі, таких як відновлювана енергетика. А сукупно усі ці кроки сприятимуть зміцненню енергетичної незалежності нашої держави та підвищенню якості послуг для побутових споживачів.

  Зусилля Уряду з реформування енергетичного сектору мають на меті вивести енергетичний комплекс на принципово новий, якісний рівень розвитку, привести його у відповідність до норм та стандартів ЄС, лібералізувати та сформувати повноцінні ринки природного газу й електроенергії з прозорим та конкурентним ціноутворенням та належним захистом вразливих споживачів. 

  Ці дії також покликані оптимізувати енергетичний баланс та підвищити економічну, енергетичну й екологічну безпеку, особливо в умовах зовнішньої агресії. Основною ціллю цих перетворень є зміцнення енергетичної безпеки України, надійне забезпечення потреб суспільства та економіки в паливно-енергетичних ресурсах та створення міцного підґрунтя для сталого енергетичного майбутнього країни.

  Що передбачає реформа?

  • Запровадження ефективних правил та механізмів діяльності енергетичних ринків, демонополізація та розвиток конкуренції.

  • Запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

  • Реформування вітчизняної вугільної галузі.

  • Запровадження комплексного підходу до формування енергетичної та екологічної політик.

  Цілі та завдання 

  Досягнення мети складається з реалізації п’яти ключових стратегічних цілей, а саме:

  І ціль – Забезпечення ефективної роботи енергетичних ринків

  Передбачає:

  • запровадження ефективних правил діяльності, демонополізації та розвитку конкуренції на енергетичних ринках;

  • інтеграцію енергетичних ринків до європейських ринків;

  • запровадження конкурентних умов стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії;

  • усунення адміністративних перешкод, спрощення процедур разом зі створенням належних економічних та фіскальних стимулів для розробки традиційних та нетрадиційних покладів вуглеводнів;

  • лібералізацію діяльності з продажу нафти сирої і газового конденсату власного видобутку для всіх учасників ринку.

  Досягнення цієї цілі дозволить:

  • підвищити якість надання послуг та дозволить кожному споживачу відчути себе учасником ринку;

  • забезпечити справедливе ціноутворення у сфері постачання побутовим споживачам електричної енергії та природного газу;

  • знизити навантаження на промислових виробників, що призведе до справедливого ціноутворення кінцевих товарів та загального підвищення рівня конкурентоздатності українського реального сектору економіки.

  ІІ ціль – Забезпечення надійності постачання енергетичних ресурсів споживачам

  Передбачає:

  • підвищення ефективності функціонування об’єднаної енергосистеми України;

  • забезпечення безпеки постачання електричної енергії та природного газу споживачам;

  • економічно обґрунтоване збільшення видобутку вітчизняних енергоносіїв;

  • диверсифікацію джерел та маршрутів постачання енергоресурсів;

  • запуск механізму створення мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів;

  • створення умов для використання українських газових сховищ та нафтотранспортної системи для зберігання природнього газу та сирої нафти в митному режимі митного складу.

  Досягнення цієї цілі дозволить:

  • забезпечити надійність постачання та доступність енергії для всіх споживачів;

  • знизити залежність від імпорту викопних видів палива.

  І в сумі – стане складовою підвищення енергонезалежності країни, з одночасним зростанням показників інвестиційної привабливості, що призведе до збільшення кількості робочих місць та затребуваності інженерних професій.

  ІІІ ціль – Реформування вугільної галузі

  Передбачає:

  • досягнення цілі шляхом схвалення і реалізації програм реформування вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів.

  Досягнення цієї цілі дозволить:

  • забезпечити гідні умови праці та рівень оплати праці шахтарів;

  • ліквідацію заборгованості перед шахтарями;

  • спрощення умови для ведення бізнесу в регіонах закриття шахт;

  • створення соціальних умов адаптації та переорієнтації для шахтарів.

  ІV ціль – Підвищення енергоефективності

  Передбачає:

  • підвищення енергоефективності за ланцюгом від виробництва до споживання енергії;

  • стимулювання енергоефективних заходів;

  • залучення інвестицій для впровадження енергоефективних та інноваційних технологій;

  • розвиток відновлюваних та низьковуглецевих джерел енергії, альтернативних видів палива, забезпечення надійності, екологічності та доступності енергії для всіх споживачів.

  Досягнення цілі дозволить розпочати структурну перебудову економіки з переходом від сировинної до високотехнологічної економіки.

  V ціль – Комплексний підхід до формування енергетичної та екологічної політик

  Передбачає узгодження векторів розвитку енергетичного сектору України із потребами боротьби зі зміною клімату відповідно до чинних вимог законодавства ЄС та практик країн-членів ЄС, у т. ч. принципів Європейської зеленої угоди.

  Досягнення цієї цілі дозволить сформувати стратегічне бачення екологізації та декарбонізації енергетичної галузі.

  Над реформою працюють

  Міністерство енергетики , Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерство розвитку громад та територій України, Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерство фінансів України, Державна служба геології та надр України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, НКРЕКП, НАК “Нафтогаз України”, НАЕК “Енергоатом”, НЕК “Укренерго”, ПрАТ “Укргідроенерго”, Офіс реформ КМУ


  Перелік ключових документів та корисних посилань

  Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність

  Програма діяльності Кабінету Міністрів України