• In English
 • Якісні зміни, що відбуваються вже сьогодні

  Впродовж останніх років наша країна впевнено рухається шляхом глибоких і структурних реформ. Трансформації, що відбуваються сьогодні в усіх ключових напрямах життя держави, є фундаментом для якісних змін у середньостроковій перспективі, основою для підвищення добробуту та рівня життя нас із вами – громадян України.

  У 2024 році Уряд України, зокрема, зосередить увагу на конкретних проєктах трансформації держави у наступних пріоритетних сферах:

  • Забезпечення подальшого економічного розвитку країни шляхом створення сприятливих умов для розвитку бізнесу та залучення інвестицій, реформування енергетичного сектору, подальшої модернізації промисловості й розбудови інфраструктури.
  • Підвищення ефективності врядування та якості надання державних послуг завдяки залученню нових професійних кадрів та впровадженню сучасних управлінських практик в роботу державних органів.
  • Створення сприятливих умов для розвитку людського капіталу через покращення якості медичних послуг та забезпечення рівного доступу громадян до них, адаптація системи освіти до сучасних вимог, підтримка української культури та спорту.
  • Дієва підтримка інституцій, завданням яких є боротьба з корупцією та забезпечення верховенства права, формування основ для реального захисту приватної власності, забезпечення виняткової рівності перед правосуддям.
  • Гарантування безпеки кожного громадянина, ефективний захист суверенітету і територіальної цілісності держави шляхом реформування сфери безпеки та оборони.

  Системна та орієнтована на результат робота Уряду сфокусована на досягненні таких стратегічних цілей:

  Сильна та стабільна економіка, рівні права та можливості для всіх без винятку, верховенство права, якісні медицина та освіта, соціальна захищеність – щодня Уряд докладає зусиль задля того, аби зміни у цих та інших сферах упевнено відчув кожен.

  Змінюємось сьогодні задля кращого завтра.

  Матеріали та посилання