• In English
  • Положення про робочу групу з оцінювання корупційних ризиків Секретаріату Кабінету Міністрів

    Pologennia_pro_robochu_grupu_z_otsinuvannia_korryzykiv.pdf
    Наказ про утворення робочої групи з оцінювання корупційних ризиків Секретаріату Кабінету Міністрів

    Nakaz_pro_robochu_grupu_z_otsinuvannia_korryzykiv.pdf
    Наказ про проведення оцінки корризиків Nakaz pro provedennia otsinky korryzykiv.pdf