• In English
 • Земельна реформа

  Мета реформи - забезпечення реалізації конституційних прав громадян на вільне розпоряджання своєю власністю; формування спроможних територіальних громад шляхом передачі в їх розпорядження сільськогосподарських земель державної власності як основного засобу виробництва та економічного розвитку територій; прозоре та ефективне управління земельними ресурсами.

  Реалізація земельної реформи здійснюється шляхом досягнення цілей:

  • Запровадження прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення

  • Прозоре та ефективне управління земельними ресурсами

  Навіщо щось змінювати?

  • Негативними наслідками заборони на купівлю-продаж сільськогосподарських земель стали: негативне міграційне сальдо сільського населення; недоотримання власниками земель орендної плати за свої землі; виснаження ґрунтів; розвиток тіньової економіки та недоотримання доходів бюджету по всій країні.

  Наразі власник землі з одного гектара отримує близько 3 000 грн орендної плати проти 5000 грн за умови більшої конкуренції. Отже, у середньому з паю власник щорічно втрачає близько 7500 гривень.

  Унаслідок дії заборони на відчуження сільськогосподарських земель земельні ділянки приватної форми власності є низько ліквідним економічним активом. Це унеможливлює довгострокове кредитування сільського господарства, залучення додаткових інвестицій в аграрний сектор економіки, призводить до блокування довгострокових інвестицій у садівництво, овочівництво і тваринництво, переробку сільськогосподарської продукції, меліорацію та консолідацію земель.

  Запровадження тривалої заборони на вільне відчуження земель сільськогосподарського призначення призвело до загострення ситуації, пов’язаної із забезпеченням ефективного використання та охорони земель.

  • Відсутність у Державному земельному кадастрі відомостей про земельні ділянки, права на які виникли до 1 січня 2013 року, створює передумови для порушення прав і законних інтересів громадян та інших суб’єктів речових прав на земельні ділянки.

  При здійсненні управління землями сільськогосподарського та лісогосподарського призначення, природно-заповідного фонду, прибережних захисних смуг існує проблема відсутності відомостей про значну кількість таких земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

  Це призводить до наявності тіньових схем обробітку землі сільськогосподарського призначення, корупції у процесі управління та розпорядження зазначеними землями, неефективного використання земельних ресурсів, низької якості надання громадян та юридичних осіб під час оформлення прав на земельні ділянки.


  Що передбачає реформа?

  • Поетапне запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення із конкурентними правилами гри на умовах, що сприятимуть розвитку аграрного виробництва та сільських територій, а саме: рівні права та обов’язки для всіх учасників ринку, електронні торги для реалізації прав на землі державної та комунальної власності (за винятком продажу земель сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності), захист прав землекористувачів.

  • Наповнення Державного земельного кадастру вичерпними та достовірними відомостями про земельні ділянки, речові права на які (документи, що посвідчують права на них) зареєстровано до 1 січня 2013 року, але відомості про які відсутні в Державному земельному кадастрі.

  • Завершення інвентаризації земель державної власності. Наповнення Державного земельного кадастру відомостями про земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності та інших категорій земель державної власності.

  • Запровадження нової уніфікованої методики нормативної грошової оцінки земель в межах територій територіальних громад. Для власників земельних ділянок та землекористувачів буде створена проста та ефективна процедура надання інформації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок із використанням засобів системи Державного земельного кадастру.

  • Дерегуляція процедури погодження документації із землеустрою та оцінки земель, запровадження механізму консолідації земель сільськогосподарського призначення. Раціональне та ефективне використання земель шляхом забезпечення оптимізації сільськогосподарського землеволодіння і землекористування. Поліпшення технологічних умов використання сільськогосподарських земель. Підвищення інвестиційної привабливості земельних ділянок.

  • Забезпечення функціонування національного геопорталу геопросторових даних шляхом розроблення і затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних, їх оприлюднення. Визначення складу геопросторових даних, органи відповідальні за створення та оновлення геопросторових даних та організацію виробництва, оновлення, оброблення, зберігання, оприлюднення та використання геопросторових даних

  • Припинення корупційних механізмів тіньової оренди земель державних та комунальних підприємств. Збільшення розміру надходжень до бюджету від використання земель.

  Цілі та завдання 

  Запровадження прозорого ринку земель сільськогосподарського призначення

  • Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про земельні ділянки, права на які виникли до 1 січня 2013 року. До кінця року заплановано внести таких земельних ділянок не менше 10%.

  Прозоре та ефективне управління земельними ресурсами

  • Проведення інвентаризації усіх сільськогосподарських земель державної власності.

  • Передача розпорядження землями державної власності за межами населених пунктів (крім земель, що потрібні державі для виконання її функцій) до комунальної власності сільських, селищних та міських рад.

  • Запровадження електронних земельних торгів, що сприятимуть автоматизації процесу проведення електронних земельних торгів, підвищенню рівня конкуренції та збільшенню надходжень до бюджетів всіх рівнів.

  • Удосконалення порядку взаємодії між інформаційними системами державних реєстрів із метою контролю сукупної площі сільськогосподарських земель у власності однієї особи та пов’язаних із нею осіб, уникнення можливих помилок (формування достовірних баз даних), а також внесення інформації про ціну та вартість речових прав до Реєстру речових прав та Державного земельного кадастру.

  • Діджиталізація державних послуг – переведення надання всіх адміністративних послуг Державного земельного кадастру в електронний формат.

  • Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту постанови про затвердження нової єдиної Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок.

  • Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту щодо консолідації земель.

  • Розроблення та затвердження Порядку функціонування національної інфраструктури геопросторових даних та утворення Ради з національної інфраструктури геопросторових даних.


  Над реформою працюють

  Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру, Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО), державне підприємство «Науково-дослідний інститут геодезії і картографії» та державне підприємство «Центр державного земельного кадастру», Офіс реформ КМУ


  Матеріали та посилання

  Закон України від 31 березня 2020 року № 552-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» 

  Закон України «Про національну інфраструктуру геопросторових даних»

  Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використання земель» 

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 року № 1219-р. «Про затвердження плану заходів щодо реалізації концептуальних напрямів здешевлення кредитів сільськогосподарським товаровиробникам для купівлі земель сільськогосподарського призначення» 

  Постанова Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. № 476 «Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»