• In English
 • Забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги

  Мета реформи – забезпечення доступу до правосуддя для кожного, що включає доступну та якісну безоплатну правову допомогу. 

  Ключові результати

  Система надання безоплатної правової допомоги надає юридичну підтримку особам, які знаходяться під юрисдикцією України, та права яких порушено. 

  Так у 2019 році:

  – 404 030 осіб звернулися до системи надання безоплатної правової допомоги;

  – надано безоплатну правову допомогу 711 091 разів, з них:

  • 558 160 – безоплатна первинна правову допомога;

  • 152 931 – безоплатна вторинна правова допомога.

      – опрацьовано 245 265 дзвінків до Єдиного контакт-центру системи надання безоплатної правової допомоги;

      – проведено на базі правових клубів «Pravokator» 620 заходів, у тому числі тренінгів та інших форм навчання; 

      – проведено 38 241 правопросвітницький захід з охопленням учасників більше 680 000.

  Створено та забезпечено роботу Наглядової ради Координаційного центру з надання правової допомоги з метою забезпечення ефективної реалізації державної політики у сфері надання безоплатної правової допомоги та забезпечення незалежності управління системою надання безоплатної правової допомоги.

  Запущено мобільний застосунок «БПД», який дозволяє:

  - автоматично зателефонувати на єдиний номер системи надання безоплатної правової допомоги 0 800 213 103 та отримати консультацію юриста;

  - подати запит на отримання адресної правової допомоги;

  - отримати інформацію про всі «гарячі» лінії органів влади, а також адреси центрів та бюро правової допомоги;

  - отримати контакти інших надавачів правової допомоги за регіонами;

  - прочитати консультації з найпоширеніших правових питань у українській правничій вікіпедії WikiLegalAid.

  Навіщо щось змінювати?

  Незважаючи на міжнародні та конституційні зобов’язання, потреби громадськості у забезпеченні безоплатної правової допомоги в Україні все ще не задоволені у повній мірі. Крім того, значна частина населення, а особливо його вразливі верстви, досі має низький рівень правової обізнаності щодо розв’язання своїх проблем у правовий спосіб, що стимулює виникнення корупційних явищ, стримує активну участь цієї частини громадян в економічному житті, провокує та підтримує бідність. 

  Незважаючи на широке коло осіб, яким державою гарантовано право на безоплатну правову допомогу, 47% людей не знає про існування таких можливостей. Близько третини (34,7%) хоча й чули про існування таких послуг, але не знають, яким чином ними можна скористатися. Тільки 18,4% від опитаних знають де і як можна скористатись правом на отримання безоплатної правової допомоги. Це свідчить про необхідність підвищення обізнаності людей про систему надання безоплатної правової допомоги. 

  Забезпечення реформування даної сфери дасть змогу розширити доступ громадян до якісної безоплатної правової допомоги у кожному куточку країни, підвищить рівень правової спроможності територіальних громад та правової свідомості громадян, зменшить кількість випадків побутової корупції та створить умови для сталого економічного зростання. 

  Що передбачає реформа?

  Забезпечення рівного доступу до безоплатної правової допомоги 

  Реалізація зазначеної цілі дасть змогу розширити доступ громадян до якісної безоплатної первинної та вторинної правової допомоги на всій території України; створити та забезпечити функціонування нових пунктів доступу до безоплатної правової допомоги та конкретизувати перелік осіб, що матимуть право на її отримання.

  У межах реформи передбачається запровадження системи моніторингу правових потреб людей, яка дозволить планувати діяльність системи безоплатної правової допомоги відповідно до реальних проблем правового характеру, з якими зіштовхуються громадяни.

  Інформаційна кампанія та клієнтоорієнтовані веб-ресурси системи безоплатної правової допомоги, які планується впровадити в межах цього пріоритету, дозволять суспільству підвищити рівень своєї правової обізнаності.

  Надання якісних послуг безоплатної правової допомоги клієнтам системи

  Одним із пріоритетів реформи є підвищення професійного рівня та мотивації працівників центрів надання безоплатної правової допомоги. Реалізувати даний пріоритет планується через розробку навчальних програм і проведення навчання експертів на базі правових клубів «PRAVOKATOR». 

  Також через мережу даних клубів планується налагодити взаємодію з партнерами системи безоплатної правової допомоги – правничої спільноти та інших зацікавлених сторін; мережування та об’єднання зусиль професійної правничої спільноти та експертного середовища; налагодження діалогу між державною владою та громадянським суспільством.

  Реалізація цього напрямку дозволить встановити високі стандарти надання правової допомоги та запровадити систему моніторингу якості наданої допомоги.

  Забезпечення кращих можливостей для реалізації прав людей на рівні територіальних громад

  Завдяки втіленню цього напрямку ми отримаємо змогу підвищити рівень правової спроможності територіальних громад та правової свідомості громадян, знизити рівень корупції на побутовому рівні; розвинути мережу незалежних провайдерів безоплатної правової допомоги, які активно взаємодіятимуть між собою на засадах партнерства та вільної конкуренції, діяльність яких фінансуватиметься територіальними громадами і державою та підтримуватиметься єдиною системою стандартів та управління знаннями.

  Створення незалежної, клієнтоорієнтованої, інноваційної та ефективної системи безоплатної правової допомоги

  Імплементація даного пріоритету базується на вдосконаленні адміністративних процесів і запровадженні інноваційних рішень, що дозволить забезпечити оперативність та якість з одночасним зменшенням адміністративних витрат на обслуговування системи.

  Заплановано запровадження автоматизованих механізмів обміну інформацією між системою безоплатної правової допомоги та іншими органами, електронного документообігу, розвиток КІАС (комплексної інформаційно-аналітичної системи забезпечення надання безоплатної правової допомоги), постійне наповнення і розширення довідково-інформаційної платформи правових консультацій «WikiLegalAid».

  Цілі та завдання

  Для забезпечення реалізації пріоритету «Забезпечення рівного доступу до правосуддя та правової допомоги» протягом 2020 року планується реалізувати:

  • Спрощення доступу до безоплатної вторинної правової допомоги в частині скорочення кількості документів необхідних для отримання такої допомоги. Довідки отримуватимуть працівники системи надання безоплатної правової допомоги, а не клієнти.

  • Створення умов для належної реалізації права на безоплатну правову допомогу особами, які постраждали від торгівлі людьми, дітьми, особами, дієздатність яких обмежена та недієздатними особами, з урахуванням процесуального законодавства та практики Європейського суду з прав людини.

  • Вдосконалення сервісів, які дозволяють отримувати безоплатну первинну правову допомогу дистанційно.

  Над реформою працюють

  Міністерство юстиції України, Координаційний центр з надання правової допомоги, USAID «Нове правосуддя»,  Фонд «Відродження», проект ЄС «PRAVO JUSTICE», проект Міжнародного банку реконструкції та розвитку «Програма «Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство».

  Матеріали та посилання: