• In English
 • Реформа нотаріату

  Мета реформи: 

  • Перехід до єдиного нотаріату – доступність нотаріальних дій у кожному нотаріальному окрузі, закріплення гарантій вчинення нотаріальних дій для незахищених верств населення;

  • Запровадження електронної системи нотаріату – спрощення роботи нотаріуса та як наслідок пришвидшення вчинення нотаріальних дій для громадян;

  • Побудова професійного саморегулювання нотаріату – підвищення професійного рівня нотаріусів, інтенсифікація контролю за дотриманням нотаріусами етичних норм, правил діловодства, організації робочого місця нотаріуса.

  Навіщо щось змінювати?

  Нотаріат виконує важливу соціальну функцію, є інститутом превентивного правосуддя, органом безспірної цивільної юрисдикції.

  Відсутність сучасних та інноваційних рішень у діяльності нотаріату, використання нотаріусами у роботі паперового документообігу робить порядок вчинення нотаріальних дій ускладненим та тривалим, стримує розвиток нотаріату та гальмує перехід України до цифрової економіки, в той час як вказаний напрямок обрали більшість держав латинського нотаріату.

  Також проблемою залишається ускладнений доступ осіб, які проживають у регіонах з невеликою щільністю населення, до отримання якісних та доступних нотаріальних дій.

  Що передбачає реформа?

  Перехід до єдиного нотаріату

  Реалізація даного завдання дозволить відійти від поділу нотаріусів на державних та приватних та закріпити єдиний статус нотаріуса, як це давно зроблено у провідних європейських країнах.

  Перехід до єдиного нотаріату передбачатиме поступове припинення діяльності державних нотаріальних контор (сьогодні в Україні працює 687 таких контор), а отже, сприятиме економії бюджетних коштів. Одночасно державі необхідно буде забезпечити доступність базових нотаріальних дій для соціально незахищених верств населення.

  Запровадження електронної системи нотаріату

  Тотальна цифровізація нотаріальної діяльності передбачатиме:

  • відмову від заповнення і ведення паперових книг обліку діяльності нотаріуса;

  • зменшення кількості документів, які особа має подавати для вчинення нотаріальної дії;

  • автоматизацію низки процесів у діяльності нотаріусів;

  • покращену інформаційну взаємодію між державними інформаційними ресурсами;

  • передачу справ і ведення нотаріального архіву в електронному вигляді.

  Усе це в сукупності дозволить швидше та якісніше, без зайвих помилок вчинити ту чи іншу нотаріальну дію.

  Зокрема, планується за кошти та на базі саморегулювання створення веб-порталу Електронного нотаріату (Електронний кабінет нотаріуса, Єдиний реєстр нотаріальних дій, Електронний нотаріальний архів).

  Саморегулювання нотаріальної професії

  Важливим аспектом у реалізації переходу до єдиного нотаріату є передача низки повноважень органу професійного саморегулювання нотаріусів: контроль за організацією та діяльністю нотаріату, діловодством, організація підвищення професійного рівня нотаріусів, контроль за дотриманням Кодексу професійної етики нотаріуса; створення умов для рівномірного розташування робочих місць нотаріусів по території України.

  Цілі та завдання 

  • Створення законодавчих передумов для впровадження реформи нотаріату – реєстрація у парламенті законопроєкту, що передбачає перехід до єдиного нотаріату, електронної системи нотаріату та саморегулювання нотаріальної професії;

  • Запуск пілотного проєкту з електронним робочим місцем нотаріуса.

  Над реформою працюють

  Міністерство юстиції України, Нотаріальна палата України, PRAVO-JUSTICE.

  Перелік ключових документів та корисних посилань