• In English
 • Угода про асоціацію

  Переговори між Україною та Європейським Союзом щодо укладення нової посиленої угоди на заміну Угоди про партнерство та співробітництво розпочалися у березні 2007 р. відповідно до Плану дій Україна-ЄС.

  На Саміті Україна-ЄС (вересень 2008 p., м. Париж) сторони досягнули домовленості, що нова посилена угода буде називатися Угодою про асоціацію.

  Протягом 2007-2012 рр. відбулися 21 раунд переговорів щодо Угоди про асоціацію та 18 раундів переговорів щодо розділу Угоди про створення поглибленої та всеохоплюючої зонивільної торгівлі.

  19 грудня 2011 р. на Саміті Україна – ЄС оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Ця Угода є більш масштабною у порівнянні з аналогічнимиугодами, укладеними ЄС з країнами Центральної та Східної Європи.

  30 березня 2012 р. на рівні глав переговорних делегацій відбулося парафування Угоди про асоціацію, а 19 липня 2012 р. парафовано розділ Угоди щодо створення зони вільної торгівлі.

  З кінця 2012 р. до середини 2013 р. здійснювався офіційний переклад проекту Угоди українською і мовами держав-членів ЄС.

  15 травня 2013 р. Колегія Європейської Комісії прийняла рішення рекомендувати Раді ЄС підписати Угоду, а також дозволити її тимчасове застосування до завершення процедур ратифікації державами – членами ЄС.

  9 серпня 2013 р. проект Угоди був оприлюднений на Урядовому порталі.

  За пропозицією Сторони ЄС було уточнено назву Угоди, і за згодою Української Сторониугода отримала остаточну офіційну назву - «Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони».

  Підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС відбулося в два етапи.

  21 березня 2014 р. під час Позачергового Саміту Україна – ЄС було підписано політичнучастину Угоди та Заключний акт Саміту, які від імені України підписав Прем’єр-міністр А. Яценюк. Зокрема, підписані Преамбула, Стаття 1, Розділи І «Загальні принципи», ІІ «Політичний діалог та реформи, політична асоціація, співробітництво та конвергенція у сфері зовнішньої та безпековоїполітики» і VII «Інституційні, загальні та прикінцеві положення» Угоди. На Саміті УкраїнськоюСтороною також була зроблена заява, що зобов’язання України, які випливають зі статті 8 Угоди про асоціацію стосовно ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінальногосуду 1998 р. будуть виконані після внесення відповідних змін до Конституції України.

  27 червня 2014 р. в ході засідання Ради ЄС Президентом України П.Порошенком та керівництвом Європейського Союзу і главами держав та урядів 28 держав – членів ЄС булапідписана економічна частина Угоди – Розділи III «Юстиція, свобода та безпека», IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею», V «Економічне та галузеве співробітництво» та VI «Фінансовеспівробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством», які разом з рештою тексту Угоди становлять єдиний документ.

  16 вересня 2014 р. Верховна Рада України та Європейський Парламент синхронно ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС.

  Українська Сторона передала до депозитарію ратифікаційні грамоти і завершила таким чином всі внутрішньодержавні процедури.

  Угода про асоціацію за своїм обсягом і тематичним охопленням є найбільшим міжнародно-правовим документом за всю історію України та найбільшим міжнародним договором з третьоюкраїною, коли-небудь укладеним Європейським Союзом. Вона визначає якісно новий формат відносин між Україною та ЄС на принципах «політичної асоціації та економічної інтеграції» і слугуєстратегічним орієнтиром системних соціально-економічних реформ в Україні. Передбачена Угодою поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та ЄС визначатиме правову базу для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, частково робочої сили між Україною та ЄС, а також регуляторного наближення, спрямованого на поступове входження економіки України до спільного ринку ЄС.

  Відповідно до статті 486 Угоди з 1 листопада 2014 р. здійснювалося її тимчасове застосування до моменту набрання нею чинності.

  1 вересня 2017 року після тривалого процесу ратифікації Угода про асоціацію між Україною та ЄС набула чинності у повному обсязі.

  Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони

  Преамбула

  Розділ I

  Розділ II

  Розділ III

  Розділ IV

  Розділ V

  Розділ VI

  Розділ VII

  Список додатків

  Додатки IV Розділу

  Тарифний графік України: додаток І-А

  частина 1, частина 2, частина 3,частина 4, частина 5, частина 6, частина 7, частина 8, частина 9, частина 10, частина 11

  Тарифний графік ЄС

  частина 12, частина 13, частина 14, частина 15, частина 16, частина 17, частина 18, частина 19, частина 20, частина 21

  Допонення до Додатка І-А1

  Додаток І-B - Додаткові умови для торгівлі одягом, що використовувався

  Додаток І-C - Графік скасування вивізного (експортного) мита

  Додаток І-D - Спеціальні заходи для вивізного (експортного) мита

  Додаток ІІ - Спеціальні заходи щодо легкових автомобілів

  Додаток ІІI - Список законодавства для адаптації із зазначенням термінів для його здійснення

  Додаток ІV - Заходи СФЗ

  Додаток V - Всеохоплююча стратегія імплементації ГЛАВИ IV

  Додаток VI - Список хвороб тварин і аквакультур та регламентованих шкідників, від яких території можуть бути визнані вільними

  Додаток VII - Регіоналізація / зонування, території, вільні від шкідників, та захищених зон

  Додаток VIII - Попереднє схвалення потужностей

  Додаток IX - Процес визначення еквівалентності

  Додаток X - Керівні принципи для проведення перевірок

  Додаток XI - Перевірки імпорту та оплата перевірок

  Додаток XII - Сертифікація

  Додаток XIII - Невирішені питання

  Додаток XIV - Компартменталізація

  Додаток XV - Наближення митного законодавства

  Додаток XVI - Перелік застережень щодо заснування; перелік зобов’язань щодо транскордонного постачання послуг; перелік застережень щодо постачальників договірних послуг і незалежних фахівців

  Додаток XVII - Нормативно-правове наближення

  Додаток XVIII - Інформаційні центри

  Додаток XIX - Індикативний перелік сторони ЄС відповідних ринків продукції та послуг, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї угоди

  Додаток XX - Індикативний перелік України відповідних ринків, що мають бути проаналізовані відповідно до статті 116 цієї угоди

  Додаток XXI - Державні закупівлі

  Додаток ХХІІ-А,B,C - Географічні зазначення – законодавство сторін та елементи і контролю

  Додаток XXII-D - Географічні зазначення вин, ароматизованих вин та алкогольних напоїв, згадані у статтях 202(3) і 202(4) цієї угоди

  Додаток XXII-D (Декларація по Кагору) - Спільна декларація щодо назви «Кагор»

  Додаток XXIII - Глосарій термінів

  Додаток XXIV - Правила процедури вирішення спорів

  Додаток XXV - Кодекс поведінки членів арбітражної групи і посередників

  Додатки V Розділу

  Додаток XXVI - до глави 1 «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику»

  Додаток XXVII - до глави 1 «Співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерну енергетику» (Редакція від 08.07.2019, підстава – Рішення № 1/2019 Ради асоціації між Україною та ЄС від 08.07.2019)

  Додаток XXVIII - до глави 4 «Оподаткування»

  Додаток XXIX – до глави 5 «Статистика»

  Додаток ХХХ - до глави 6 «Навколишнє природне середовище»

  Додаток ХХХІ - до глави 6 «Навколишнє природне середовище»

  Додаток ХХХІІ - до глави 7 «Транспорт»

  Додаток ХХХІІІ - до глави 7 «Транспорт»

  Додаток ХХХІV - до глави 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит»

  Додаток ХХХV - до глави 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит»

  Додаток ХХХVІ - до глави 13 «Законодавство про заснування та діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік та аудит»

  Додаток ХХХVІІ - до глави 15 «Політика з питань аудіовізуальної галузі»

  Додаток ХХХVІІІ - до глави 17 «Сільське господарство та розвиток сільських територій»

  Додаток ХХХІХ - до глави 20 «Захист прав споживачів»

  Додаток ХL - до глави 21 «Співробітництво у галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей»

  Додаток ХLІ - до глави 22 «Громадське здоров’я»

  Додаток ХLІІ - до глави 23 «Освіта, навчання та молодь»

  Додатки VI Розділу

  Додаток 43 - До розділу VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством»

  Додаток 44 - До розділу VI «Фінансове співробітництво та положення щодо боротьби із шахрайством»

  Протоколи

  Протокол 1 - щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва

  Протокол 1 - спільні Декларації

  Протокол 2 - про взаємну адміністративну допомогу в митних справах

  Протокол 3 - про Рамкову угоду між Україною та Європейським союзом

  Угода про асоціацію між Україною та ЄС (англ.)