• In English
 • Верховенство права – фундаментальний принцип, який передбачає рівність усіх і кожного перед законом та неминучість покарання за його порушення.

  Принцип верховенства права є основою для сталого розвитку суспільства та охоплює практично всі аспекти життя громадян України: від безпеки особистості, права власності та розв’язання конфліктів – до ефективної боротьби з корупцією.

  Ключовими пріоритетами Уряду України в межах його компетенцій є створення умов для обов’язкової відповідальності за правопорушення та слідування букві закону, боротьба зі зловживаннями та хабарництвом на всіх рівнях. 

  Так, завданнями Уряду для досягнення верховенства права є:

  • Забезпечення правового захисту населення шляхом впровадження обов’язковості та неминучості виконання судових рішень.
  • Створення якісної мережі безоплатної правової допомоги та підвищення рівня правової освіченості українців, що допоможе громадянам вирішувати їхні проблеми у правовий спосіб, зменшить рівень побутової корупції та сприятиме розвитку громадянського суспільства в Україні.
  • Створення ефективної пенітенціарної системи, що надасть можливість зберегти соціально корисний громадянський потенціал та повернутись засудженим до нормального й повноцінного життя.
  • Перехід до єдиного нотаріату та запровадження електронної системи, що забезпечить доступність нотаріальних дій у кожному нотаріальному окрузі, закріплення гарантій вчинення нотаріальних дій для незахищених верств населення, спрощення роботи нотаріуса і як наслідок пришвидшення вчинення нотаріальних дій для громадян. 
  • Захист права власності, що надасть убезпечення бізнесу та громадян від проявів рейдерства, обману, покращення інвестиційного клімату в державі та збільшення привабливості України для інвесторів завдяки їх впевненості у непорушності прав на відповідні активи. 
  • Забезпечення належного виконання антикорупційного законодавства та створення умов для функціонування прозорої системи інституцій, що борються з корупцією.

  Виконання цих завдань сприятиме розвитку українського суспільства, підвищить рівень суспільної довіри та впевненості у власній захищеності кожного громадянина, сформує засади для подальшого розвитку країни та збільшення добробуту її населення.