• In English
 • Оборона країни

  Мета реформи - створення та підтримання спроможностей сил оборони, необхідних для стримування збройної агресії, забезпечення стійкості оборони держави, підвищення рівня оперативної сумісності Збройних Сил України та інших військових формувань зі збройними силами держав-членів НАТО і ЄС.

  Ключові результати

  • Забезпечено відсіч збройній агресії Російської Федерації проти України та дотримання Мінських домовленостей, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях.

  • Північноатлантична рада визнала Україну членом Програми розширених можливостей НАТО.

  • Проведено оборонний огляд, за результатами якого розробляються проєкти Стратегії воєнної безпеки України, Стратегічного оборонного бюлетеня України, програмних документів розвитку Збройних Сил;

  • Відповідно до принципів, прийнятих у НАТО, відокремлено посади Головнокомандувача ЗС України та начальника Генерального штабу ЗС України, реформовано Генеральний штаб та триває трансформація інших органів військового управління Збройних Сил України (перехід на J-структуру).

  • Сформовані Командування об’єднаних сил, Командування військ зв’язку та кібербезпеки, Командування сил підтримки, Командування Медичних сил Збройних Сил України, які дозволяють позбавити Генеральний штаб ЗС України від невластивих функцій.

  • Вжито заходів щодо реформування та нарощування спроможностей військової розвідки.

  • Забезпечено поступове відродження військово-морського потенціалу держави.

  • Набувають необхідних спроможностей системи логістики та медичного забезпечення.

  • Розроблено Воєнно-медичну доктрину України та забезпечено координацію діяльності медичних служб сил оборони.

  • До системи Міноборони включено Держспецтрансслужбу з уточненням правових та організаційних засад її функціонування в мирний час та особливий період.

  • Упроваджується сучасна система управління оборонними ресурсами з використанням програмно-проєктного менеджменту.

  • Реалізується нова система закупівель ОВТ, інших матеріальних засобів, уперше практично реалізовано прямі міжнародні угоди щодо закупівлі та постачання за імпортом озброєння та військової техніки, комплектуючих до них, що не виробляються в Україні, зокрема катерів класу “Island” та протитанкових комплексів “Javelin”.

  • Запроваджено трирічний цикл планування закупівлі і модернізації ОВТ в рамках державного оборонного замовлення (використовується електронна система закупівель “ProZorro”).

  • Вжито заходів щодо освоєння виробництва ракет і боєприпасів на національних підприємствах.

  • У системі підготовки військ здійснюється перехід від масової підготовки радянського зразку до індивідуальної – професійної, що передбачає якісний відбір та ретельну підготовку за конкретними спеціальностями. На 20-25% зросла практична складова підготовки військових фахівців.

  • Запроваджено ефективні алгоритми управління кар’єрою військовослужбовців, введено нові військові звання за стандартам НАТО, створено вертикаль посад професійного сержантського і старшинського складу.

  • Підвищено рівень мотивації до військової служби та удосконалено систему державних соціальних гарантій для військовослужбовців і членів їх сімей.

  • Створено потужний військовий резерв та уведено в експлуатацію Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних.

  • Створено умови для гендерної рівності в Збройних Силах.

  Навіщо щось змінювати?

  Високий рівень існуючих та потенційних воєнних загроз національній безпеці України, пов’язаних зі збройною агресією Росії проти України, окупація Російською Федерацією частини суверенної території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також триваючий на частині території Донецької та Луганської областей інспірований та підтриманий Кремлем збройний конфлікт, який несе значну загрозу переростання у відкрите збройне протистояння між Україною та Російською Федерацією, потребують запровадження нових підходів до забезпечення воєнної безпеки держави та вимагають нарощування її оборонних спроможностей.

  Обмежені можливості держави щодо ресурсного забезпечення потреб сил оборони спонукають до удосконалення засад стратегічного планування в державі, впровадження всеохоплюючого планування оборони, узгодження процесів оборонного та бюджетного планування на засадах сучасного програмно-проектного менеджменту, використання ефективних механізмів управління оборонними ресурсами на основі принципів і стандартів, що успішно використовуються в державах – членах НАТО.

  Потребують прискорення темпи заміни в силах оборони застарілих зразків озброєння, військової та спеціальної техніки новими та модернізованими зразками, у тому числі з використанням військово-технічного співробітництва.

  Необхідні масштабні інвестиції в розвиток військової інфраструктури, перш за все на сході та півдні країни.

  Мають бути створені необхідні умови для професійного зростання та соціального захисту військовослужбовців, що сприятиме досягненню високої мотивації у громадян до проходження військової служби та підвищить рівень і якість їх укомплектованості особовим складом.

  Що передбачає реформа?

  Реформування сектору національної безпеки і оборони (разом з іншими складовими сектору).

  • Розроблення Стратегії воєнної безпеки України.

  • Відпрацювання і подання проєкту Плану оборони України.

  • Упровадження нової об’єднаної системи керівництва та управління силами оборони, яка відповідає стандартам НАТО.

  • Створення дієвої системи територіальної оборони.

  • Упорядкування електронного реєстру обліку та контролю земель оборони.

  Ефективні Збройні Сили

  • Розроблення Стратегічного оборонного бюлетеня України та державних цільових оборонних програм, спрямованих на розв’язання існуючих проблем та забезпечення державної підтримки найбільш важливих проєктів розвитку Збройних Сил України та інших складових сил оборони.

  • Розподіл функцій і завдань між органами військового управління Збройних Сил України відповідно до принципів, прийнятих в НАТО.

  • Автоматизація процесів обліку та управління оборонними ресурсами, цифровізація документів обліку особового складу;

  • Забезпечення участі підрозділів ЗС України у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки під егідою ООН, ЄС, НАТО та інших міжнародних організацій у сфері безпеки.

  • Забезпечення спроможності визначених підрозділів ЗС України до спільних дій із збройними силами держав-членів НАТО.

  • Внесення на розгляд Верховної Ради України законопроєктів щодо переведення ЗС України та інших складових сил оборони на професійну основу.

  Новітнє озброєння та оснащення

  • Внесення на розгляд Верховної Ради законопроєктів щодо удосконалення процесів створення, виробництва, закупівель озброєння та військової техніки, формування прозорого оборонного бюджету, військово-технічного співробітництва.

  • Забезпечення актуалізації (пролонгація) Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ.

  • Автоматизація логістичних процесів (закупівлі, поставок, зберігання, розподілу і споживання, контролю якості).

  Належне забезпечення та освіта військовослужбовців

  • Приведення систем управління кар’єрою військовослужбовців, підготовки кадрів та військової освіти у відповідність із стандартами НАТО.

  • Реалізація принципу рівних прав і можливостей жінок і чоловіків щодо розвитку військової кар’єри та призначення на вищі посади.

  • Запровадження передових методик підготовки військових фахівців НАТО у професійних стандартах та освітньо-професійних програмах підготовки військових фахівців в інтересах Збройних Сил України.

  • Розроблення державної програми будівництва (створення) соціальних об’єктів інфраструктури на територіях військових містечок.

  Цілі і завдання 

  Оборонна реформа передбачає:

  1. Завершення реалізації стратегічних, оперативних цілей та завдань оборонної реформи на період до 2020 року, визначених у діючому Стратегічному оборонному бюлетені України.

  2. Реалізацію пріоритетів та завдань оборонної реформи, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, а саме:

  • упровадження нової об’єднаної системи керівництва та управління силами оборони, яка відповідає стандартам НАТО;

  • розроблення Стратегії воєнної безпеки України;

  • розроблення Стратегічного оборонного бюлетеню України;

  • розроблення державних цільових програм для підтримки розвитку ЗС України, інших складових сил оборони на період до 2025 року;

  • створення нової системи територіальної оборони;

  • утворення в системі Міністерства оборони Військової поліції як правоохоронного органу;

  • удосконалення управління оборонними ресурсами відповідно до норм і принципів, прийнятих в державах-членах НАТО;

  • актуалізація Державної цільової оборонної програми розвитку ОВТ на період до 2022 року;

  • розроблення новітніх зразків та модернізація існуючого озброєння та закупка ОВТ у відповідності до державного оборонного замовлення на 2020 рік;

  • створення арсеналу для виробництва та збирання боєприпасів;

  • впровадження електронного військового квитка;

  • посилення соціального захисту резервістів під час проходження ними зборів та виконання завдань у складі штатних підрозділів;

  • удосконалення інфраструктури для базування Військово-Морських Сил Збройних Сил України та створення необхідної інфраструктури центрів підготовки та полігонів.

  Над реформою працюють

  Документи та корисні посилання