• In English
 • Ефективні державні підприємства

  Головна мета реформи – забезпечити прозорість діяльності та звітування державних підприємств, покращити операційні та фінансові результати через організацію корпоративного управління державними підприємствами, знизити частку держави в економіці та ліквідувати непрацюючі підприємства. 

  Необхідно залишити у державній власності незначну кількість стратегічно важливих підприємств, які прозоро та ефективно виконують свої функції. Для тих підприємств, що залишаться у власності держави, забезпечити процес ефективного управління на користь основного власника – народу України.

  Ключові результати

  Навіщо щось змінювати?

  Держава є найбільшим власником активів в Україні. Всього зареєстровано майже 3 500 об’єктів державної власності різної організаційно-правової форми. 40% цих підприємств зупинили роботу, є робочими лише на папері. Кожне третє підприємство є збитковим та виступає потенційним джерелом фіскальних ризиків. Через недостатню якість механізмів контролю та незадовільний рівень прозорості діяльність державних підприємств є джерелом корупційних ризиків та збитків держави.

  Необхідність реформи назріла давно, оскільки від 1991 року державний сектор економіки майже не зазнав змін. Наразі головним завданням держави є зробити процес управління державними підприємствами прозорим і професійним, відповідно до кращих міжнародних стандартів шляхом проведення глибинних змін.

  Що передбачає реформа?

  • Прозорість та звітність – держава, бізнес та громадяни мають доступ до достовірної та актуальної інформації про кожне державне підприємство. 

  Державні підприємства повинні надавати фінансову звітність в електронній формі в єдиній електронній системі, обов’язково проходити незалежний зовнішній аудит, публікувати повну та достовірну інформацію про свою діяльність на публічно доступному порталі, включаючи фінансову звітність складену відповідно до МСФЗ та аудиторські висновки, необхідно передбачити відповідальність керівників підприємств за нерозкриття інформації або розкриття недостовірної інформації.

  • Корпоративне управління – державні підприємства ефективно працюють відповідно до чітких стратегічних цілей та мають сучасну систему управління. 

  Сучасна модель управління державними підприємствами передбачає запровадження ними інструментів корпоративного управління, зокрема стратегічного планування, розробку і затвердження державою як акціонером окремих політик власності для кожного підприємства, призначення незалежних наглядових рад та розробку системи заохочення для наглядових рад і правління. Це ключовий фактор у забезпеченні результативного функціонування підприємства, що підтверджено досвідом багатьох державних підприємств у інших країнах. Такий підхід не лише створить фінансову вигоду для державного бюджету, а й підвищить якість послуг, які надаються громадянам, позитивно вплине на національну економіку та бізнес-середовище, підвищить привабливість України для інвесторів, ліквідує корупційні ризики.

  • Приватизація – кількість державних підприємств зменшена через прозорий процес приватизації. 

  Держава повинна відповідно до стратегічного бачення проводити сортування державних підприємства на категорії – тих, що залишиться у державній власності, будуть приватизовані, ліквідовані або передані в концесію. Для тих підприємств, які повинні бути приватизовані необхідно забезпечити умови для чесної та прозорої приватизації – великі підприємства приватизувати із залученням інвестиційного радника, а малі об’єкти продавати на прозорих електронних аукціонах через ProZorro. Продажі, а також скоротити перелік об’єктів державної власності, що не підлягають приватизації.

  • Ліквідація – портфель державних активів оптимізовано через спрощення процедури реструктуризації та ліквідації. 

  Половина державних підприємств є непрацюючими або роками знаходяться у стані ліквідації. Навіть, якщо підприємство не здійснює діяльності, його утримання вимагає трудових та фінансових витрат. Велика частина таких підприємств несе, крім фіскальних, низку корупційних ризиків, через брак інформації про їх фактичну діяльність, а також неефективне використання (невикористання) державою власного майна. Завершення процедури ліквідації таких державних підприємств дозволить навести лад у портфелі держави та позитивне вплине на всю систему управління державним майном.

  • Оренда – оренда державного та комунального майна відбувається прозоро за новими правилами через ProZorro. Продажі. 

  Одним з напрямів підвищення ефективності використання державного майна є передача його в оренду. Доходи від оренди державного майна можуть забезпечити регулярні надходження до державного бюджету. Втім, сфера оренди багато років були неврегульованою і залишала широкі можливості для зловживань.

  Цілі та завдання

  ПРОЗОРІСТЬ ТА ЗВІТНІСТЬ

  • Створення системи ризик менеджменту (запровадження червоних прапорців, якщо якісь показники підприємств раптово вибиваються)
  • Запуск публічного порталу з агрегованими результатами діяльності державних підприємств
  • Розробка і запуск публічного модулю бізнес-аналітики на порталі

  КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ

  • Розробка та затвердження політик власності для особливо важливих для економіки державних підприємств
  • Розмежування функції держави як власника та держави як регулятора підприємства
  • Запровадження сучасних інструментів корпоративного управління
  • Обрання компетентних керівників та членів наглядових рад державних підприємств за прозорою процедурою
  • Продовження процесу корпоратизації державних підприємств

  ПРИВАТИЗАЦІЯ

  • Сортування державних підприємств в залежності від функцій та стану на такі, які залишаться у державній власності, будуть передані в концесію, приватизовані або ж ліквідовані
  • Скорочення переліку державних підприємств, заборонених до приватизації
  • Запровадження ефективної процедури реструктуризації та ліквідації збиткових та неперспективних та непрацюючих підприємств
  • Продаж державних активів через механізми малої та великої приватизації
  • Створення умов для прозорої процедури передачі державного майна в оренду

  ЛІКВІДАЦІЯ

  • Запуск активної ліквідації непрацюючих держпідприємств шляхом спрощення процедури їх ліквідації на законодавчому рівні та шляхом залучення професійних незалежних ліквідаторів

  ОРЕНДА

  • Розробка та прийняття нового закону про оренду державного та комунального майна, підготовки підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію його положень
  • Проведення перших прозорих аукціонів на право оренди державного майна
  • Розробка і прийняття проєкту закону про концесії та запуск концесійних пілотних проектів

  Над реформою працюють

  Секретаріат Кабінету Міністрів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Команда підтримки реформ Мінекономіки, Фонд державного майна України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, ДП ProZorro.Продажі, Ukrainian Corporate Governance Academy, Офіс реформ КМУ

  Документи та корисні посилання

  Закон України "Про управління об'єктами державної власності"

  Закон України "Про приватизацію державного і комунального майна"

  Закон України "Про оренду державного та комунального майна"

  Динаміка показників малої приватизації на сайті Prozorro.Sale

  ТОП-100. Огляд найбільших державних підприємств – 2017