• In English
 • Пошук перекладів Acquis ЄС та інших рішень

  Фільтри

  Часто шукають
  1. Кабінет Міністрів України
   Директива Ради від 29.04.2004 № 2004/82/ЄС
   про зобов’язання перевізників повідомляти дані пасажирів
  2. Кабінет Міністрів України
   Директива Європейського Парламенту і Ради від 27.04.2016 № 2016/681
   про використання даних запису реєстрації пасажирів (ЗРП) для запобігання, виявлення, розслідування та переслідування терористичних та тяжких злочинів
  3. Кабінет Міністрів України
   Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 05.02.2013 № 167/2013
   про затвердження сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів та ринковий нагляд щодо них
  4. Кабінет Міністрів України
   Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 17.04.2019 № 2019/787
   про визначення, опис, представлення та маркування спиртних напоїв, використання назв спиртних напоїв у представленні та маркуванні інших харчових продуктів, охорону географічних зазначень для спиртних напоїв, використання етилового спирту та дистилятів сільськогосподарського походження в алкогольних напоях та скасування Регламенту (ЄС) № 110/2008
  5. Кабінет Міністрів України
   Директива Ради від 20.07.1998 № 98/56/ЄС
   про реалізацію садивного матеріалу декоративних рослин
  6. Кабінет Міністрів України
   Директива Ради від 09.04.1968 № 68/193/ЄЕС
   про реалізацію матеріалу для вегетативного відтворення винограду
  7. Кабінет Міністрів України
   Регламент Комісії (ЄС) від 18.12.2008 № 1295/2008
   про ввезення хмелю з третіх країн
  8. Кабінет Міністрів України
   Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 26.02.2014 № 251/2014
   про визначення, опис, представлення та маркування ароматизованих винних продуктів та скасування Регламенту Ради (ЄЕС) № 1601/91
  9. Кабінет Міністрів України
   Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) від 17.12.2013 № 1308/2013
   про встановлення спільної організації ринків сільськогосподарських продуктів та про скасування регламентів Комісії (ЄЕС) № 922/72, (ЄЕС) № 234/79, (ЄС) № 1037/2001 і (ЄС) № 1234/2007
  10. Кабінет Міністрів України
   Імплементаційний Регламент Комісії (ЄС) від 15.12.2015 № 2015/2403
   про запровадження спільних настанов щодо стандартів і методів деактивації для забезпечення того, що деактивована вогнепальна зброя незворотньо приведена у непридатний стан
  Нові надходження
   Завантажуємо ще