• In English
 • МОН: Обговорено питання з визначення індексу цитування праць вчених та вимоги до державної акредитації ВНЗ
  опубліковано 08 лютого 2014 року о 09:27

  7 лютого 2014 року під головуванням Першого заступника Міністра освіти і науки України Євгена Суліми відбулося засідання робочої групи щодо визначення індексу цитування праць вчених з метою включення їх до акредитаційних вимог.

  Під час засідання Євген Суліма зазначив, що Програмою економічних реформ на 2010-2014 роки передбачено перехід на міжнародні критерії оцінювання праці вчених та присутності вищих навчальних закладів України в основних міжнародних рейтингах найкращих університетів.

  Як зазначив Перший заступник Міністра освіти і науки, за результатами попередніх зустрічей експертам поставлено завдання щодо чіткого визначення критеріїв індексу цитування, як мінімальної вимоги для вищих навчальних закладів під час державної акредитації вищих навчальних закладів. 

  «Необхідно створити єдині підходи до розрахунку такого критерію, можливості його перегляду та визнання його всіма заінтересованими сторонами: ВНЗ, Міністерством, експертами», – підкреслив Євген Суліма.

  Зокрема, сьогодні учасники засідання визначали науковометричні бази, на показниках яких будуть розраховуватись відповідні індекси.

  У рамках засідання робочої групи відбулася презентація проекту із розробки українського індексу цитування наукових робіт  «Сучасний вчений у дзеркалі наукометричних баз: показники цитування» завідуючим кафедрою  управління системами промислових технологій, дизайну та менеджменту Одеського національного політехнічного університету Віктором Гогунським.

   За його словами, мета проекту, розробленого  провідними науковими співробітниками Одеського політехнічного університету – створення дієвої бази для внесення зрозумілих та простих для науковців показників цитувань.

  Проект одеських науковців включає показники наукометричної бази даних Scopus та враховує індекс Гірша (показник впливовості науковця, заснований на кількості його статей та їх цитування).

  За результатами презентації надійшли пропозиції щодо необхідності  врахування показників інших баз. Зокрема, запропоновано враховувати QS University Rankings за двома показниками: відношення кількості статей до кількості науково-педагогічного складу закладу та відношення кількості цитувань до кількості робіт у галузі. 

  Учасники засідання обговорили значення показника Гірша під час врахування його у вимогах щодо державної акредитації вищих навчальних закладів та підтримали рішення щодо врахування середнього значення показника Гірша за галуззю як в цілому, так і окремо для дослідницьких закладів. Також робочою групою визначено, що до акредитаційних вимог  обов’язково враховуватиметься кількість співавторів наукових статей, які внесені до наукометричних міжнародних баз даних.

  Під час засідання учасники звернули увагу на питання вимог до фахових видань щодо їхньої реєстрації у міжнародних наукометричних базах даних.