• In English
 • Підкомітети

  Комітету асоціації надають допомогу підкомітети (стаття 466 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (далі – Угода). Комітет асоціації може створювати підкомітети для вивчення прогресу, досягнутого в ході проведення регулярних діалогів, зазначених у Розділі V («Економічне і галузеве співробітництво») Угоди.

  Відповідно до Правил процедур Ради асоціації і Комітету асоціації та його підкомітетів підкомітети працюють під керівництвом Комітету асоціації, якому вони доповідають після кожного свого засідання.Засідання підкомітетів проводяться за гнучким графіком по мірі необхідності, особисто, в Брюсселі або в Україні або, наприклад, у вигляді відеоконференції. Підкомітети є платформами для моніторингу прогресу наближення у конкретних сферах, з метою обговорення певних питань і проблем, що виникають у рамках цього процесу, та формулювання рекомендацій й робочих висновків.

  Підкомітети мають повноваження приймати рішення у випадках, передбачених цією Угодою. Вони регулярно та в міру необхідності звітують про свою діяльність Комітету асоціації.

  Рішенням Ради асоціації № 2/2014 від 15 грудня 2014 р. з метою забезпечення обговорення на експертному рівні основних сфер, які підпадають під тимчасове застосування Угоди, утворено два підкомітети:

  Підкомітет з питань свободи, безпеки та юстиції

  • Перше засідання підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції відбулося 23-24 липня 2015 р. у Києві. (Документи до першого засідання Підкомітету: порядок денний).
  • Друге засідання підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції відбулося 3 червня 2016 р. у Брюсселі. (Документи до другого засідання Підкомітету: інформація ENG, порядок денний).
  • Третє засідання Підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 14 червня 2017 р. у Києві
  • Четверте засідання Підкомітету «Юстиція, свобода та безпека» Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 1 червня 2018 року у Брюсселі

  • П'яте засідання підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції відбулося 22 березня 2019 року у Києві
  • Шосте засідання Підкомітету з питань юстиції, свободи та безпеки Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 8 липня 2020 року у форматі відеоконференції
  • Сьоме засідання Підкомітету «Юстиція, свобода та безпека» Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 19 травня 2021 року у форматі відеоконференції
  • Восьме засідання Підкомітету з питань юстиції, свободи та безпеки Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 27 квітня 2023 року у Києві


  Підкомітет з питань економіки та іншого галузевого співробітництва

  За домовленістю із Стороною ЄС за підсумками першого засідання Комітету асоціації (13-14 липня 2015 р., м. Брюссель) засідання підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва проводиться за кластерним принципом – з фокусом на ключові питання, які закріплені за підкомітетом:

  • кластер 1: макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба із шахрайством;
  • кластер 2: промислова та підприємницька політика, гірнича справа і металургія, туризм, космос, законодавство про товариства та корпоративне управління, захист прав споживачів, оподаткування;
  • кластер 3: співробітництво у сфері енергетики, включаючи ядерні питання, навколишнє природне середовище, включаючи зміну клімату та цивільний захист, транспорт;
  • кластер 4: співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційне суспільство, аудіовізуальна політика, освіта, навчання та молодь, культура, співробітництво в галузі спорту та фізичної культури;
  • кластер 5: сільське господарство та розвиток сільських районів, рибальство та морська політика, Дунайський регіон, транскордонне та регіональне співробітництво;
  • кластер 6: співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, охорона здоров’я.

  Перше засідання кластера 1 (макроекономічне співробітництво, управління державними фінансами: бюджетна політика, внутрішній контроль та зовнішній аудит, статистика, облік і аудит, боротьба із шахрайством) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва відбулося 8-9 жовтня 2015 р. у Києві. (Документи до першого засідання кластера 1: порядок денний, інформація (УКР та ENG. про стан справ у відповідних сферах).

  Друге засідання кластера 1 відбулося 28-29 вересня 2016 р. у Києві. (Документи до другого засідання кластера 1: порядок денний, інформація ENG про стан справ у відповідних сферах).


  Перше засідання кластера 3 (енергетика, транспорт, захист навколишнього природного середовища та зміни клімату) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва відбулося 28-29 вересня 2015 р. у Києві. (Документи до першого засідання кластера 3: порядок денний, інформація (УКР та ENG) про стан справ у відповідних сферах).


  Перше засідання кластера 4 (наука та технології, інформаційне суспільство, аудіовізуальна політика, освіта, навчання та молодь, культура, співробітництво в галузі спорту та фізичної культури) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва відбулося 3 червня 2016 р. у Брюсселі. (Документи до першого засідання кластера 4: порядок денний, інформація (ENG) про стан справ у відповідних сферах).

  Друге засідання кластера 4  Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 17 травня 2017 року у режимі відеоконференції

  Третє засідання кластера 4 Комітету Асоціації Україна-ЄС відбулося 11 липня 2018 року в Брюсселі

  Четверте засідання кластера 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 17 травня 2019 року

  П’яте засідання кластера 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 28 травня 2020 року у форматі відеоконференції

  Шосте засідання кластера 4 «Співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційного суспільства, аудіовізуальної політики, освіти, навчання та молоді, культури, спорту та фізичної культури» Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 28 травня 2021 року у режимі відеоконференції Київ - Брюссель

  Сьоме засідання кластера 4 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 11 листопада 2022 року в режимі відеоконференції

  Восьме засідання кластера 4  «Співробітництво у сфері науки та технологій, інформаційне суспільство, аудіовізуальна політика, освіта, навчання та молодь, культура, співробітництво в галузі спорту та фізичної культури» Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 9 червня 2023 року в режимі відеоконференції Київ – Брюссель


  Перше засідання кластера 5 (сільське господарство та розвиток сільських територій, рибальство та морська політика, ріка Дунай, транскордонне та регіональне співробітництво) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва відбулося 26 квітня 2016 р. у Брюсселі. (Документи до першого засідання кластера 5: порядок денний, інформація про стан справ у відповідних сферах).

  Перше засідання кластера 6 (питання зайнятості, охорони здоров’я, соціальної політики та рівних можливостей) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва відбулося 10 червня 2016 р. у Києві. (Документи до першого засідання кластера 6: порядок денний, інформація (УКР та ENG) про стан справ у відповідних сферах).

  Друге засідання кластера 6 (питання зайнятості, охорони здоров’я, соціальної політики та рівних можливостей) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 8 червня 2017 р. (Брюссель). 

  Третє засідання кластера 6 (питання зайнятості, охорони здоров’я, соціальної політики та рівних можливостей) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 26 червня 2018 р. (Київ).

  Четверте засідання кластера 6 (питання зайнятості, охорони здоров’я, соціальної політики та рівних можливостей) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 11 червня 2019 р. (Брюссель);

  П’яте засідання кластера 6 (питання зайнятості, охорони здоров’я, соціальної політики та рівних можливостей) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 16 червня 2020 р. (відеоконференція Київ - Брюссель).  

  Шосте засідання кластера 6 (питання зайнятості, охорони здоров’я, соціальної політики та рівних можливостей) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 07 жовтня 2021 р. (відеоконференція Київ - Брюссель).  

  Сьоме засідання кластера 6 (співробітництво в галузі зайнятості, соціальної політики та рівних можливостей, охорона здоров’я) Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС відбулося 26 жовтня 2022 р. (відеоконференція Київ - Брюссель).


  Підкомітети, створені відповідно до Розділу IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») Угоди, інформують Комітет асоціації у своєму торговельному складі відповідно до статті 465(4) Угоди про дату і порядок денний їхніх засідань достатньо завчасно до їхніх засідань. Вони звітують про свою діяльність на кожному черговому засіданні Комітету асоціації у торговельному складі.

  Розділом IV («Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею») Угоди передбачено створення чотирьох підкомітетів:

  Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами (стаття 74 Угоди).

  Оновлений Додаток V до Угоди про асоціацію (UKR)

  Підкомітет митного співробітництва (стаття 83 Угоди).

  Рішення підкомітету Україна-ЄС з митного співробітництва (UKR/ENG)

  Рішення підкомітету Україна-ЄС з митного співробітництва від 16 листопада 2023 р.

  Рішення підкомітету Україна-ЄС з митного співробітництва від 16 листопада 2023 р. (з підписами)

  Протокол щодо визначення концепції «походження товарів» і методів адміністративного співробітництва.

  Доповнення А «Альтернативні правила походження».

  Підкомітет з питань географічних зазначень (стаття 211 Угоди). 

  Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку (стаття 300 Угоди).

  Постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 646 «Питання організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС» затверджено Порядок організації роботи підкомітетів Комітету асоціації між Україною та ЄС.