• In English
 • Встановлення державних гарантій у сфері позашкілля та механізмів їх реалізації – Уряд підтримав законопроект
  Міністерство освіти і науки України, опубліковано 28 квітня 2021 року о 19:24

  Для удосконалення системи позашкільної освіти та приведення Закону України «Про позашкільну освіту» у відповідність до Закону України «Про освіту» сьогодні, 28 квітня 2021 року, на черговому засіданні Кабінету Міністрів України погоджено відповідний законопроект.

  «Розвиток інтелектуального, культурного, духовно-морального потенціалу суспільства та особистості – найбільш важливі й необхідні чинники покращення якості освіти. Створення дієвого механізму реалізації, охорони та захисту конституційного права кожної дитини на освіту – це важливе законодавче підґрунтя розбудови системи позашкільної освіти, яка є одним із головних пріоритетів МОН», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

  Отже, проектом акта передбачено, зокрема:

  · забезпечення якості позашкільної освіти;

  · ресурсне (інформаційне, науково-методичне, матеріально-технічне) забезпечення закладів позашкільної освіти;

  · визначення прав та обов’язків учасників освітнього процесу;

  · встановлення меж компетенції засновників закладів освіти, повноважень керівника та інших органів управління.

  Відповідно до документа, позашкільна освіта ‒ сукупність знань, умінь та навичок, цінностей, інших складових компетентностей, що набуваються здобувачами позашкільної освіти в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктах освітньої діяльності за програмами позашкільної освіти.

  Особа має право на здобуття позашкільної освіти відповідно до здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів. Вікові категорії осіб, які здобувають позашкільну освіту в закладах позашкільної освіти, інших суб’єктів освітньої діяльності, визначаються їх установчими документами.

  Змінами передбачено також і систему забезпечення якості позашкільної освіти та державний нагляд (контроль) у сфері позашкільної освіти.

  Система зовнішнього забезпечення якості позашкільної освіти включає основні інструменти, процедури та заходи забезпечення і підвищення якості освіти:

  · інституційний аудит;

  · ліцензування освітньої діяльності;

  · моніторинг якості освіти;

  · атестацію педагогічних працівників;

  · громадську акредитацію закладів освіти.

  Заклад позашкільної освіти залежно від засновника може бути державним, комунальним, приватним та корпоративним. Також вони можуть бути комплексними та профільними.

  Передбачено фінансову автономію закладів позашкільної освіти в частині використання бюджетних коштів щодо самостійного здійснення витрат у межах затверджених кошторисами обсягів.

  Призначення на посаду керівника закладу позашкільної освіти здійснюватиметься за результатами конкурсного відбору.

  Проект акта розроблено на виконання пункту 6 розділу XII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про освіту».

  Консультації з громадськістю проводилися шляхом оприлюднення проекту акта на веб-сайті Міністерства освіти і науки України, опрацювання пропозицій та зауважень, що надходили від фізичних та юридичних осіб. Також у процесі розробки проекту були проведені фокус-групи, надані висновки міжнародних експертів та організацій, зокрема за участю Міжнародної асоціації позашкільної освіти.

  Нагадаємо, Уряд підтримав проект Указу Президента України щодо унормування можливості надання підтримки Фондом Президента України у сфері освіти, науки та спорту обдарованим учням.