• In English
  • Уряд пропонує унормувати питання електронного перепису населення
    Служба Міністра Кабінету Міністрів України, опубліковано 17 лютого 2021 року о 14:22

     Сьогодні на черговому засіданні Кабінету Міністрів України був схвалений проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо державної статистичної діяльності".

    Акт спрямований на удосконалення правових і організаційних основ проведення Всеукраїнського перепису населення.

    Документом передбачається внесення змін до законів України "Про державну статистику" й "Про Всеукраїнський перепис населення".

    Серед важливих положень законопроекту:

    - встановлення терміну проведення Всеукраїнського перепису населення – не рідше одного разу на 10 років;

    - запровадження проведення перепису з використанням інформації, що міститься в національних інформаційних ресурсах, з дотриманням вимог законодавства України у сфері захисту інформації та персональних даних;

    - надання можливості респонденту заповнювати переписну документацію за допомогою спеціального програмного забезпечення в інформаційній системі загального доступу – Інтернет;

    - удосконалення вимог до тимчасового переписного персоналу, що гарантуватиме респондентам доброчесність залученого персоналу;

    - захист прав респондентів на повагу до приватного й сімейного життя.

    Нові зміни внесені з урахуванням міжнародних домовленостей та зобов'язань України та ґрунтуються на фундаментальних принципах ООН щодо офіційної статистики з урахуванням acquis ЄС у сфері статистики, зокрема Кодексу норм європейської статистики, з метою гармонізації національної статистичної системи з європейськими нормами та стандартами.