• In English
 • Наш пріоритет – не лише завершення внутрішніх ринкових реформ, а й формування передумов для інтеграції до європейських енергоринків, – Наталія Бойко

  Заступник Міністра з питань європейської інтеграції Наталія Бойко взяла участь у X ювілейному Українському енергетичному форумі та виступила у другій сесії пленарного засідання «Як забезпечити прозорість і стабільність українських учасників ринку і створити сприятливий інвестиційний клімат для новачків».

  Під час панельної дискусії Наталія Бойко підкреслила важливість прийняття Енергетичної  стратегії України до 2035 року на основі якісно нових підходів, у якій поєднано бачення потреб нашої держави з нашими міжнародними зобов’язаннями та світовими тенденціями енергетики. Наша філософія у реалізації Енергетичної стратегії полягає саме у перетворенні можливих великих перешкод на нові фронтири розвитку енергетичного сектору України.

  Перший етап реалізації Стратегії націлений на приведення як моделі енергетичних ринків, так і їх регулювання до вимог ЄС, тому він включає в себе низку важливих заходів, спрямованих на структурні зміни: повна імплементація Третього енергетичного пакета ЄС, реформування енергетичних компаній, виконання значної кількості заходів з інтеграції мережевих енергетичних ринків України до відповідних ринків ЄС, початок важливих заходів з підвищення частки енергії з ВДЕ та збільшення енергоефективності. «Можна впевнено констатувати, що, незважаючи на окремі труднощі, ми рухаємось у запланованому напрямку, що також було відзначено не лише в Україні, а нашими партнерами, зокрема в ЄС та США», – підкреслила Наталія Бойко.

  Також заступник Міністра наголосила, що зараз триває плавний  перехід до окремих цілей наступних етапів, наприклад, наразі уже ведеться активна і ґрунтовна робота із інтеграції ОЕС України до ENTSO-E,  що має бути завершена до 2025 року. При цьому Україна вже заручилась підтримкою наших партнерів (зокрема USAID, Світовий банк) у здійсненні цих заходів.

  Наталія Бойко відзначила ключову роль сталого розвитку у процесі трансформації енергетичного сектору України. «Ми вбачаємо не лише подолання перешкод на національному рівні, а й можливість нашої держави максимально ефективним чином долучитись до вирішення проблем глобального характеру, що допоможе нам гармонізувати реформування енергетичного сектору з останніми європейськими та світовими трендами трансформацій енергозатратної економіки», – зазначила заступник Міністра.

  Окремо зупинилась Наталія Бойко на виконанні зобов’язань України щодо декарбонізації та зменшення рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферу. При цьому відзначила важливість прийняття Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок та законодавчого забезпечення механізмів фінансування інвестиційних проектів з будівництва газоочисного обладнання в рамках плану, при паралельному створенні умов для заміщення енергії, генерованої на базі викопного палива, на енергію з відновлюваних джерел.

  У промові Наталія Бойко зупинилась на викликах та очікуваннях результатів до 2020 року. «Одним з найголовніших викликів для енергетичної безпеки всеєвропейського масштабу є підписання нового договору на транзит природного газу газотранспортною системою України», – зазначила заступник Міністра. Водночас висловила переконання у спроможності ефективно вирішити цю проблемну ситуацію на користь України за підтримки партнерів з ЄС.

  За словами Наталії Бойко, цей рік має стати знаковим для реформи ринку електричної енергії та запуску нової моделі ринку та повної лібералізації ринку електричної енергії для всіх споживачів у найближчий час. Не менш важливим елементом реформи енергетичного сектору України є проведення анбандлінгу як на ринку електричної енергії, так і природного газу. «Ми маємо цілком вмотивоване очікування того, що станом на 2020 рік мережеві енергетичні ринки України, як з погляду своєї організації, так і регулювання, будуть цілком відповідати моделі, прийнятій в ЄС, що було передбачено Енергетичною стратегією України до 2035 року саме на цьому етапі», – акцентувала заступник Міністра.

  Не менш амбітною метою є повна інтеграція з європейською системою транспортування газу ENTSO-G, яку інституційно передбачено завершити до 2020, а повну - до 2025 року. У цьому контексті Наталія Бойко зазначила, що у цьому напрямі заплановано здійснювати заходи з імплементації регламентів ЄС у частині мережевих кодексів у газовій сфері.

  Загалом інтеграція України до енергетичних ринків ЄС є необхідною умовою досягнення наших початкових цілей у реформуванні енергетичного сектору, що створить як необхідні умови для енергетичної безпеки, так і економічного зростання нашої держави.

  «Наразі я можу впевнено сказати, що наш пріоритет – сформувати усі необхідні передумови для ринкової інтеграції з ЄС», – підсумувала Наталія Бойко.