• In English
 • ДСЯО розвиває систему оцінювання якості освіти
  Державна служба якості освіти України, опубліковано 07 жовтня 2021 року о 12:05

  З 4 до 7 жовтня 2021 року відбулася освітня поїздка керівників управлінь Державної служби якості освіти в областях до Чеської Республіки.

  Представники територіальних органів Служби ознайомилися з досвідом чеських колег щодо:

  • використання результатів міжнародних моніторингових досліджень PISA для підвищенні якості освіти;
  • впровадження системи управління якістю освіти в Чеській шкільній інспекції;
  • розроблення критеріїв оцінювання, методичних коментарів і рекомендацій;
  • розгляду скарг громадян на діяльність шкіл та підготовки до перевірок.

  Керівництво Чеської шкільної інспекції акцентувало увагу на ролі директора школи у забезпеченні якості освіти. Під час інспектування оцінюються управлінські процеси та заходи, розроблені за результатами самооцінювання діяльності школи. А в ході інтерв’ю інспектори з’ясовують, чи вважає директор питання забезпечення якості освітньої діяльності своїм пріоритетом, чи працює над цим системно з огляду на концепцію розвитку школи, чи ж реагує лише на ситуативні проблеми.

  За роки діяльності Чеська шкільна інспекція виокремила такі критичні питання в освіті своєї країни, частина яких суголосна й українським:

  • висока різниця у якості навчання серед шкіл за регіонами;
  • старіння педагогічних колективів;
  • недостатні компетенції вчителів для сталого розвитку освіти;
  • нехтування потенціалом педагогічної діагностики, формувального оцінювання та самооцінювання;
  • уникання системних змін.

  Міжнародний обмін досвідом у межах проекту дає змогу оцінити можливості двох країн, визначити ефективні рішення та системно втілювати їх задля підвищення якості освіти.

  Захід відбувся в межах проекту «Розвиток системи оцінювання якості освіти в регіонах України», що реалізується Асоціацією з міжнародних питань у співпраці з Чеською шкільною інспекцією та Державною службою якості освіти України за підтримки Чеської агенції розвитку.