• In English
 • НКЦПФР пропонує шляхи вирішення проблеми «сплячих акціонерів»
  опубліковано 16 грудня 2015 року о 13:03

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розробила проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питання участі акціонерів в управлінні акціонерним товариством».

  Законопроектом пропонується врегулювати питання участі в управлінні акціонерними товариствами так званих «сплячих акціонерів», тобто таких, які до 12 жовтня 2014 року не скористалися своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах в депозитарній системі.

  Нагадаємо, що згідно діючого законодавства власник дематеріалізованих цінних паперів був зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депустанови та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені, або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депустанові.

  Наразі існує значна кількість акціонерів, які не скористалися у визначений законодавством термін своїм правом на зарахування належних їм акцій на рахунки в цінних паперах в депозитарній системі.

  У зв’язку з цим, акціонерні товариства несуть чималі витрати на оплату послуг депозитарних установ за обслуговування рахунків «сплячих акціонерів», а також при організації загальних зборів на здійснення розсилки повідомлень таким акціонерам. Зазначені акціонери, в свою чергу, обмежені законодавством у реалізації своїх прав за такими цінними паперами.

  «Комісія вважає за необхідне передбачити у законодавстві процедури відновлення «сплячими акціонерами» обліку прав власності та поновлення своїх прав на цінні папери, а також, у разі їх не звернення, визнання таких цінних паперів викупленими емітентом. Такий крок дозволить емітентам зменшити свої витрати, а «сплячим акціонерам» надасть можливість отримати грошову компенсацію на рівні ринкової вартості належних їм цінних паперів», – зазначив директор Департаменту стратегії розвитку фондового ринку Максим Лібанов.

  Законопроектом перш за все пропонується передбачити вирішення існуючих проблемних питань  шляхом визначення:

  - порядку відновлення власником обліку права власності на цінні папери та поновлення своїх прав за такими цінними паперами;

  - механізму визнання такими, що вважаються викупленими емітентом, цінних паперів, власник яких протягом року не скористається процедурою відновлення обліку права власності на такі цінні папери ,;

  - порядку виплати емітентом власнику таких цінних паперів, які вважаються викупленими, їх  ринкової вартості.

  Передбачене удосконалення законодавства сприятиме підвищенню рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах в цілому.           

  Проект документу розміщено для ознайомлення на офіційному сайті Комісії: http://www.nssmc.gov.ua/law/19852