• In English
 • Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ "Укрпошта"
  Департамент з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 23 червня 2018

  25
  червня

  10:00

  понедiлок
  12
  вересня

  23:00

  середа
  м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2,

  Оголошення про проведення відбору на посаду незалежного члена наглядової ради ПАТ "Укрпошта"

  Кабінет Міністрів України відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 142, постанови Кабінету Міністрів України від 3 вересня 2008 року № 777 “Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки” та Наказу Міністерства інфраструктури України від 21 травня 2018 р. №227 "Про конкурсний відбір на посаду незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укрпошта" оголошує відбір на посади незалежних членів наглядової ПАТ “Укрпошта”.

   

  Найменування товариства: публічне акціонерне товариство "Укрпошта" (ПАТ "Укрпошта").

  Місцезнаходження ПАТ "Укрпошта": 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22.

  Основні напрями діяльності товариства: 

  Надання послуг поштового зв’язку, зокрема універсальних послуг поштового зв’язку на всій території України, фінансових послуг та здійснення роздрібної торгівлі з метою повного задоволення потреб користувачів та забезпечення ефективного розвитку єдиної національної мережі поштового зв’язку України, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності, зокрема:

  • поштові послуги: обробка та доставка письмової кореспонденції (270 млн поштових відправлень), посилок та відправлень з оголошеною цінністю (20 млн); розповсюдження преси за передплатою (470 млн примірників);
  • фінансові послуги: виплата та доставка пенсій та соціальної допомоги (70 млн); грошові перекази (10 млн); приймання періодичних та неперіодичних платежів (150 млн прийнятих платежів);
  • торгівля: розповсюдження філателістичної продукції; роздрібна торгівля пресою та іншими товарами.

  Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради ПАТ "Укрпошта", сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради:

   

  Претендент повинен

  мати вищу освіту, зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: “фінанси”, “математичні науки”, “інженерні науки”, “бухгалтерський облік та аудит”, “управління”, “адміністрування бізнесу”, “право”;

  мати стаж роботи не менше 10 років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, зокрема (але не обмежуючись) в таких сферах, як діяльність оператора поштового зв’язку та надання кур’єрських послуг, логістичні послуги, міжнародні відправлення, внутрішньодержавні небанківські платіжні системи, бухгалтерський облік та аудит, управління, адміністрування бізнесу чи юриспруденція;

  мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;

  володіти лідерськими якостями та якостями для управління змінами, зокрема, мати бездоганну ділову репутацію;

  відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;

  вільно володіти принаймні однією із двох мов: українською або англійською;

  взяти зобов’язання приділити виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 30 робочих днів на рік;

  продемонструвати базове розуміння: законодавчих актів, що регулюють діяльність операторів поштового зв’язку та надання кур’єрських послуг, логістичних послуг, міжнародних відправлень, внутрішньодержавних небанківських платіжних систем; бізнес-середовища компанії, глобальних тенденцій та перспектив розвитку цієї галузі в Україні та країнах Європейського Союзу; актів міжнародних організацій, таких як Всесвітній поштовий союз, Асоціація європейських державних поштових операторів та Регіональна співдружність у галузі зв’язку;

  не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мати суттєвих ділових стосунків із такою особою.

  Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно з вимогами законодавства України

  не є та не був протягом останніх п’яти років посадовою особою ПАТ “Укрпошта” або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу;

  не є та не був протягом останніх трьох років працівником ПАТ “Укрпошта” або його дочірнього підприємства, філії, представництв та/або іншого відокремленого підрозділу;

  не є та не був афілійованою чи пов’язаною особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України "Про акціонерні товариства" та Законі України "Про запобігання корупції") ПАТ “Укрпошта” та/або його акціонерів (учасників), або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або інших відокремлених підрозділів та/або їх посадових осіб;

  не отримує та не отримував від ПАТ “Укрпошта” або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради;

  не є власником корпоративних прав ПАТ “Укрпошта” (самостійно або разом з афілійованими особами) та не представляє інтереси такого власника;

  не є державним службовцем чи представником держави;

  не є аудитором ПАТ “Укрпошта” та не бере участь в аудиті ПАТ “Укрпошта” або його дочірнього підприємства, філії, представництва та/або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, а також не був таким аудитором та не брав участь у такому аудиті протягом певного періоду за останні три роки, що передували його призначенню (обранню) до наглядової ради;

  не має та не мав протягом останнього року господарські або цивільно-правові відносини з ПАТ “Укрпошта” або його дочірнім підприємством, філією, представництвом та/або іншим відокремленим підрозділом безпосередньо чи як акціонер (учасник), керівник або член виконавчого органу суб’єкта господарювання, яке має або мало такі відносини;

  не працював на посаді незалежного члена у складі наглядової ради ПАТ “Укрпошта” протягом трьох строків;

  не є та не був протягом останніх трьох років посадовою особою або працівником, власником корпоративних прав, представником суб’єкту господарювання, основна діяльність якого полягає у наданні на території України послуг поштового зв’язку, логістичних та кур’єрських послуг або послуг, які є аналогічними з діяльністю операторів поштового зв’язку та міжнародних відправлень;

  не є близькою особою з особами, зазначеними у положеннях вище (термін "близька особа" вживається у значенні, визначеному в Законі України "Про запобігання корупції").

  Претендент повинен володіти однією або кількома із таких професійних компетенцій

  стратегічний менеджмент – досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії;

  управління діяльністю суб’єктів господарювання у сферах надання послуг поштового зв’язку, логістики, міжнародних відправлень та/або внутрішньодержавних небанківських платіжних систем;

  управління діяльністю міжнародних операторів електронної комерції та/або міжнародних операторів роздрібної торгівлі товарами щоденного вжитку;

  операційна ефективність – досвід організаційних перетворень та впровадження змін моделі управління бізнесом задля підвищення операційної ефективності;

  фінанси та аудит – досвід трансформації системи фінансового менеджменту та впровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;

  корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління та організація роботи наглядової ради (ради директорів);

  комплаєнс та управління ризиками і досвід впровадження таких систем.

  Буде перевагою

  досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих компаніях (зокрема, на посадах генерального директора, директора дивізіону, голови/члена правління);

  досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках;

  досвід залучення інвесторів, фінансових установ, реструктуризації міжнародних фінансових зобов’язань для реалізації інвестиційних програм та програм розвитку підприємств (кредити, облігації, первинний випуск акцій на біржі тощо);

  досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін.

  Очікувані функції незалежних членів наглядової ради ПАТ “Укрпошта”

  1. Визначення стратегії та контроль за її реалізацією

  визначення стратегії ПАТ “Укрпошта” та нагляд за її реалізацією, зокрема через розгляд та затвердження середньострокового та довгострокового плану дій, запропонованого вищим керівництвом компанії у відповідності до політики державної власності;

  нагляд за розробкою та впровадженням політик та процедур у сфері управління ризиками;

  розгляд та затвердження річних бюджетів та бізнес-планів компанії, а також контроль за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна;

  визначення показників ефективності роботи вищого керівництва компанії, регулярний моніторинг досягнення стратегічних цілей, а також вчасне вживання необхідних заходів.

  2. Корпоративне управління

  вживання належних заходів для підсилення публічної довіри до ПАТ “Укрпошта” та її прозорості, а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідності його дій нормативно-правовій та регуляторній базі України;

  відігравання ключової ролі у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління у ПАТ “Укрпошта”;

  забезпечення відповідності найкращим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка її впливу на результати роботи компанії, а також впровадження змін у практиці корпоративного управління за необхідністю;

  забезпечення належної взаємодії між компанією та акціонером і ключовими зацікавленими сторонами.

  3. Контроль за діяльністю вищого керівництва компанії

  залучення належного вищого керівництва до ПАТ “Укрпошта”, здатного забезпечити реалізацію стратегії, визначеної наглядовою радою, та досягнення результатів;

  регулярна оцінка ефективності роботи вищого керівництва та, у разі необхідності, доповнення або заміна, включаючи звільнення, вищого керівництва;

  забезпечення належного планування кадрового резерву на ключові керівні позиції компанії;

  визначення параметрів винагороди вищого керівництва, включаючи мотивацію та премії за результатами роботи та досягнення цілей компанії;

  нагляд за забезпеченням вищим керівництвом ПАТ “Укрпошта” фінансової стабільності компанії;

  забезпечення відповідності дій вищого керівництва ПАТ “Укрпошта” найкращим стандартам корпоративного управління;

  розгляд та затвердження планів діяльності вищого керівництва ПАТ “Укрпошта” щодо ефективного керування дочірніми компаніями, філіалами, представництвами або іншими підрозділами чи суб’єктами господарювання, підконтрольними ПАТ “Укрпошта”.

  4. Узгодження інтересів

  забезпечення узгодженості мотивації та дій вищого керівництва ПАТ “Укрпошта”  найкращим інтересам компанії;

  запровадження найкращих стандартів етики та запобігання конфліктам інтересів серед вищого керівництва та членів наглядової ради, включаючи неправомірне використання активів компанії та зловживання в операціях із пов’язаними особами.

  5. Аудит та контроль

  забезпечення наявності у ПАТ “Укрпошта” належної системи вчасного та достовірного обліку та звітності у відповідності до поточних та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку та незалежного аудиту;

  забезпечення повного та прозорого розкриття інформації згідно українських та міжнародних стандартів, включаючи забезпечення регулярних незалежних аудитів, із забезпеченням захисту суттєвої інформації, розкриття якої може зашкодити конкурентній позиції ПАТ “Укрпошта” на ринку;

  забезпечення наявності у ПАТ “Укрпошта” належних систем контролю, в тому числі систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, а також дотримання нормативно-правової та регуляторної бази, в рамках якої працює компанія.

  6. Прозорість та розкриття інформації

  забезпечення прозорості та розкриття інформації, а також якості комунікацій з боку компанії у відповідності до нормативно-правової та регуляторної бази України та згідно з найкращими практиками.

  7. Консультування

  консультування вищого керівництва ПАТ “Укрпошта” у вирішенні складних питань, супроводження ключових трансформаційних проектів та організаційних змін у компанії через участь у роботі комітетів наглядової ради.

  Наглядова рада сукупно повинна володіти максимальним набором компетенцій, наявність яких вимагається від окремих кандидатів у члени наглядової ради.

   

  Для участі у відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

  заяву на участь у відборі на ім’я заступника Державного секретаря Кабінету Міністрів України, голови комісії з відбору незалежного члена наглядової ради ПАТ “Укрпошта” Дехтяренка С. С. (українською та/або англійською мовою).

  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента – повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та адресу у Skype, у разі наявності).

  Разом із заявою:

  - належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту;

  - біографічну довідку (резюме) (українською та/або англійською мовою);

  - згоду на обробку персональних даних (українською та/або англійською мовою);

  - рекомендації (за наявності);

  - заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради ПАТ "Укрпошта" (українською та/або англійською мовою);

  - мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити зокрема обґрунтування зацікавленості даною вакансією).

  Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

   

   

   

  Заяви щодо участі у відборі приймаються з 10:00 25 червня 2018 (за київським часом) до 18:00 23 липня 2018 (за київським часом) і подаються у закритих конвертах (крім копії документа, що посвідчує особу, та згоди на обробку персональних даних).

   

  Заяви приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, комісія з відбору незалежного члена наглядової ради ПАТ “Укрпошта”, або на електронну пошту: cv@kmu.gov.ua.

   

  Телефон для довідок: (044) 256-69-97, 256-67-88.

  Адреса електронної пошти: cv@kmu.gov.ua

  Відбір починається з 01 серпня 2018 р.

  Відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Будинок Уряду.

  Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України до 12 вересня 2018 р.

  Зразок-заява-.docx

  згода на обробку даних .docx 

  заява-про відповідність критеріям незалежності.docx

  фінансова звітність 2017 рік .pdf