• In English
 • Уряд затвердив Положення про спеціалізовану мистецьку школу
  Міністерство культури України, опубліковано 14 лютого 2019 року о 17:18

  З метою визначення регламенту діяльності спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) усіх форм власності Уряд затвердив Положення про спеціалізовану мистецьку школу. Відповідна постанова прийнята на засіданні Кабінету Міністрів України 13 лютого.

  У зв’язку з набранням чинності 5 вересня 2017 року Закону України «Про освіту» виникла необхідність приведення у відповідність нормативно-правових актів, які регулюють діяльність закладів спеціалізованої мистецької освіти. Затверджене Положення визначить регламент діяльності спеціалізованих мистецьких шкіл (шкіл-інтернатів) та сприятиме організації їх функціонування відповідно до законодавства.

  Згідно з Положенням, профільна мистецька освіта здобувається у школі на основі початкової мистецької освіти одночасно з повною загальною середньою освітою та орієнтована на формування поглиблених професійних компетентностей в обраному виді мистецтва та на продовження навчання на наступному рівні мистецької освіти.

  Навчально-методичне забезпечення реалізації державних стандартів загальної середньої освіти у школі здійснюється МОН, а навчально-методичне забезпечення реалізації стандартів спеціалізованої мистецької освіти – Мінкультури. Зміст навчання у школі реалізується за загальноосвітнім циклом відповідно до навчально-методичного забезпечення МОН, за фаховим мистецьким циклом – відповідно до навчально-методичного забезпечення Мінкультури.

  Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили школу, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації, зміст, форма і порядок проведення якої визначаються і затверджуються МОН.

  Поточне та підсумкове оцінювання знань учнів та вибір їх форми, змісту та способу здійснює школа. Особливості оцінювання результатів навчання учнів школи з предметів мистецького циклу визначаються Мінкультури.