• In English
 • Україна високо цінує допомогу ЄС у наближенні нашого національного законодавства та практики його застосування до вимог ЄС
  Міністерство соціальної політики України, опубліковано 26 червня 2018 року о 16:37

  Україна високо цінує допомогу ЄС у наближенні нашого національного законодавства та практики його застосування до вимог ЄС. Про це заявила заступник Міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Олександра Чуркіна на ІІІ засіданні кластера 6 (питання зайнятості, охорони здоров’я, соціальної політики та рівних можливостей)  Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації між Україною та ЄС.

  Під час засідання українська сторона поінформувала щодо соціально-економічної ситуації в державі та впровадження реформ у сферах соціального захисту та охорони здоров’я.

  Наразі Україна отримує дієву експертну допомогу в рамках імплементації проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію», який офіційно було започатковано в травні 2016 року.

  «Проект на практиці сприяє посиленню інституційної спроможності України в реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Корисними також є короткотермінові тренінги у рамках проекту. Рекомендації та допомога експертів проекту, досвід інших країн, які вже пройшли такий шлях, є вкрай важливими і корисними», - зазначила Олександра Чуркіна.

  Відповідно до Стратегії реформування державного управління України на 2016—2020 роки відбувається процес реформування міністерств та інших центральних органів виконавчої влади. Це обумовлено необхідністю посилення інституційної спроможності органів щодо стратегічного планування та формування державної політики.

  В Україні відбувається активний процес реформування законодавства у соціальній сфері. За цей час прийнято нормативно-правові акти, які сприятимуть ефективній реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема у серпні 2017 року ухвалено Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017–2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу до 2019 року, метою якої є посилення захисту прав дітей, в першу чергу на виховання у сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних.

  У рамках проведення пенсійної реформи у жовтні 2017 року прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», який спрямований на підвищення рівня пенсійного забезпечення громадян; запровадження єдиних і справедливих підходів для обчислення пенсій; створення умов для фінансової стійкості Пенсійного фонду України; підвищення привабливості солідарної системи з метою стимулювання легалізації заробітної плати та зайнятості серед працюючого населення.

  «Це дало змогу з жовтня 2017 року підвищити пенсії для                         більше ніж 10 мільйонів пенсіонерів», - наголосила Олександра Чуркіна.

  У квітні 2018 року Урядом затверджено Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року, якою визначено основні завдання, спрямовані на підвищення рівня дотримання принципу забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сферах життя українського суспільства.

  З метою формування та реалізації ефективної державної політики для зміцнення здоров’я Урядом затверджено План заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я  та створено Національну електронну систему охорони здоров’я – е-Health. Всю медичну документацію буде переведено в електронний вигляд, що дасть змогу зменшити бюрократичні процедури.

  «Я впевнена, що наша зустріч надасть  можливість оцінити рівень секторальної імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та отримати рекомендації для впровадження ефективного реформування у таких вкрай чутливих сферах, як забезпечення зайнятості та гідних умов праці, відповідного соціального захисту та охорони здоров’я», - резюмувала Олександра Чуркіна.