• In English
 • Україна виконує свої міжнародні зобов'язання у сфері європейської інтеграції, зокрема, безпеки використання ядерної енергії
  Державна інспекція ядерного регулювання України, опубліковано 18 серпня 2021 року о 14:26

  Уряд схвалив проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку».

  Проект розроблено органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки - Державною інспекцією ядерного регулювання України - з метою приведення деяких положень Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» у відповідність до права ЄС, згідно із зобов’язаннями України за Угодою про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, норм законодавства та із врахуванням практики застосування Закону.

  Законопроектом вводяться визначення нових термінів «відпрацьоване ядерне паливо» та «радіоактивна речовина» відповідно до права ЄС, зокрема, Директиви Ради 2013/59/Євратом.

  Також вносяться зміни до Закону щодо залучення до виконання робіт, які впливають на безпеку під час використання ядерної енергії, тільки тих підрядників та субпідрядників, які забезпечені необхідними людськими ресурсами із необхідним рівнем кваліфікації.

  Доповнено повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки функціями щодо організації регулярної оцінки нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії та оцінку його діяльності.

  Законопроектом передбачено проведення міжнародних партнерських перевірок, що відповідає Директиві Ради 2014/87/ Євратом та є практикою регулюючих органів країн-членів МАГАТЕ.