• In English
 • Світлана Глущенко про законопроект із вдосконалення системи державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців: у результаті виграють всі – студенти, роботодавці, держава
  Міністерство економіки України, опубліковано 07 вересня 2021 року о 16:35

  Сьогодні, 7 вересня, Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект про формування та розміщення державного та регіонального замовлення на підготовку фахівців.

  Реалізація документа підвищить ефективність розподілу безоплатних місць здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти та дозволить студентам здобувати освіту у приватних навчальних закладах за кошти держави.

  “Розвиток людського капіталу - одне з ключових завдань Уряду. Існуюча система державного замовлення підготовки кадрів потребує кардинальних змін. Запропонований законопроект запроваджує новий підхід до фінансування, коли бюджетні кошти будуть витрачатися не на утримання закладів освіти, а на навчання студентів. При цьому студенти зможуть вибирати навчальний заклад самостійно, не обмежуючись лише державними ВНЗ. Це створить прозорі конкурентні умови між навчальними закладами, що сприятиме підвищенню якості освіти. В результаті виграють всі: студенти отримають конкурентну освіту, роботодавці - фахово підготовлених спеціалістів, а держава - раціональне використання ресурсу”, - прокоментувала заступник Міністра економіки України Світлана Глущенко.

  Також заступник Міністра підкреслила, що законопроектом пропонується запровадити окремі порядки формування державного та регіонального замовлення.

  Так, проектом закону пропонується:

  · встановити порядок формування державного замовлення у розрізі освітніх, освітньо-професійних, освітньо-наукових/освітньо-творчих, наукових ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів, галузей знань, спеціальностей і професій з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у фахівцях;

  · встановити порядок формування регіонального замовлення на підготовку фахівців, робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах;

  · визначити механізм спрямування бюджетних коштів для закладів вищої освіти приватної форми власності на оплату послуг з підготовки здобувачів освіти з державного бюджету України;

  · запровадити автоматизоване адресне розміщення місць державного (регіонального) замовлення (через Єдину державну електронну базу з питань освіти (ЄДЕБО)) між закладами освіти шляхом надання вступнику рекомендацій на підставі його конкурсного балу;

  · запровадити конкурсні засади при розміщенні державного (регіонального) замовлення.