• In English
 • Спільний коментар МЗС України та Конкурсної комісії щодо питання обрання Генерального директора Державної установи “Український інститут”
  Міністерство закордонних справ України, опубліковано 21 травня 2018 року о 15:28

  МЗС України у своїх кроках зі створення Українського інституту від початку послідовно дотримується принципів прозорості, публічності і фахового підходу. Кожен етап у створенні цієї важливої установи здійснювався за участю широкої громадськості та висвітлювався на веб-сайті Міністерства, у соціальних мережах та ЗМІ.

  Саме з урахуванням пропозицій української громадськості та професійної спільноти за прозорими процедурами було сформовано дві незалежні комісії з представників фахової громадськості, непов’язаних з МЗС: Експертна, а пізніше – Конкурсна. Завданням експертів було обрати склад незалежної Конкурсної комісії, яка би приймала відповідні рішення. Таким чином, усі можливості для сторонніх впливів на перебіг конкурсу було навмисно усунуто.

  Робота Конкурсної комісії, а також формування конкурсних вимог до кандидатів відбувалися відповідно до кращих практик міжнародного досвіду аналогічних іноземних інституцій, серед яких - Інститут Гете, Французький інститут, Британська рада, Австрійський, Польський, Чеський культурні центри тощо. Заявлені на сайті МЗС вимоги до кандидатів було оприлюднено після детального опрацювання усього комплексу критеріїв (Умови конкурсу і Статут Інституту).

  До всіх кандидатів було застосовано єдині процедури оцінювання, які виявили рівень їхнього професіоналізму та досвіду у пріоритетних сферах діяльності Інституту. Більшість кандидатів продемонстрували унікальний потенціал до співпраці як у контексті діяльності Українського інституту, так і в інших дотичних ініціативах МЗС та Українського інституту.

  Головна увага приділялася відповідності кандидатів заявленим до посади вимогам. Серед критеріїв було оцінювання комунікаційних якостей та спроможність до взаємодії з державними органами України та іноземних держав, відповідальне ставлення до роботи з документами, зокрема коректність пакету документів, що подавався кандидатами, до Умов, заявлених на сайті МЗС, які не змінювалися під час проведення конкурсу.

  Протягом встановленого законодавством терміну, після завершення конкурсу, офіційно до МЗС не було подано ні скарг, ні апеляцій. Будь-які спекулятивні заяви та дії навколо результатів конкурсу є спробою окремих його учасників створити штучну проблему.

  Ми переконані, що тісна синергія з будь-якими фахівцями у відповідних сферах культурної дипломатії, представниками Світового конгресу українців та іншими закордонними українцями є передумовою успішної роботи Українського інституту та мережі його закордонних філій.