• In English
 • Система оцінювання ефективності роботи держслужбовців зміниться

  Внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України № 640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».

  Метою та кінцевим результатом управлінської діяльності в системі державного управління в Україні донедавна вважався управлінський вплив, а не його наслідок, тоді як в країнах Західної Європи і США в основу оцінки діяльності публічної служби покладено кінцевий результат.

  Основна проблема при використанні процедури щорічного оцінювання до набрання чинності нової редакції Закону України «Про державну службу» була пов’язана з формальністю використання (недієвістю) процедур оцінювання діяльності державних службовців та їх низького впливу на проходження державної служби та підвищення результативності діяльності службовців та органів влади в цілому.

  Тобто якщо раніше оцінювалися процеси (наприклад, кількість виконаних  планових або позапланових завдань (поточна діяльність), то відповідно до системи ключових показників ефективності зараз оцінюються результати (який результат отримали від проведених нарад?). 

  1 травня 2016 року набрав чинності Закон України від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу».

  Законом встановлено, що для визначення якості виконання державними службовцями поставлених завдань, а також з метою прийняття рішення щодо преміювання, планування професійного та особистісного розвитку, виявлення потреби у професійному навчанні щороку проводиться оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.

  З метою імплементації цього закону Уряд 23 серпня 2017 року прийняв постанову №640 «Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців».

  У процесі запровадження нової системи виникла необхідність внесення окремих уточнень та змін до зазначеного порядку, з урахуванням їх практичного застосування, зокрема, що стосуються порядку визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», порядку затвердження суб’єктом призначення висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» і «В», а також деталізації певних положень згаданого Типового порядку з урахуванням їх практичного застосування.

  На виконання цього завдання Генеральним департаментом з питань державної служби НАДС підготовлено зміни та уточнення до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, в якому:

  • уточнено порядок визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорії «А», зокрема керівників центральних органів виконавчої влади;
  • уточнено процедуру формування висновку щодо результатів оцінювання службової діяльності державних службовців;
  • деталізовано процедуру оцінювання у випадку отримання негативної оцінки;
  • деталізовано певні положення згаданого Типового порядку з урахуванням їх практичного застосування.

  Після внесення змін та уточнень процедура оцінювання для державних службовців, зокрема, категорії «А», відбуватиметься наступним чином.

  1. Визначення змісту, процедури та суб’єкта постановки завдань

  Зміст 

  Завдання і ключові показники ефективності визначаються з урахуванням стратегічних документів державного рівня, положенням про державний орган і повинні відображати кінцевий результат, на досягнення якого спрямовано службову діяльність державних службовців.

  Завдання і ключові показники ефективності для державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, є однаковими, та затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС, а також можуть переглядатися щокварталу у разі внесення змін до стратегічних документів державного рівня, типових завдань і ключових показників для керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників, положення про відповідний державний орган.

  Процедура 

  Завдання і ключові показники для державних службовців, які займають посади державних секретарів міністерств, є однаковими та затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС.

  Завдання і ключові показники для керівників центральних органів виконавчої влади визначаються на основі типових завдань і ключових показників, які затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням НАДС.

  Визначення завдань і ключових показників для заступників здійснюється після визначення завдань і ключових показників їх керівників.

  Хто є суб’єктом? (хто встановлює завдання)

  У новій редакції завдання і ключові показники для цієї категорії державних службовців встановлює:

  Міністр – для керівника центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через такого міністра;

  Міністр Кабінету Міністрів України – для Державного секретаря Кабінету Міністрів України, керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується безпосередньо Кабінетом Міністрів України;

  Державний секретар Кабінету Міністрів України – для своїх заступників;

  керівник центрального органу виконавчої влади – для своїх заступників.

  2. Процедура оцінювання

  Підготовка звіту

  У двотижневий строк з дня прийняття наказу (розпорядження) про проведення оцінювання державний службовець складає звіт про свою службову діяльність щодо виконання затверджених завдань і ключових показників, що подається особі, яка буде проводити оціночну співбесіду.

  Оціночна співбесіда

  За результатами розгляду поданого звіту може проводитись оціночна співбесіда з державним службовцем для обговорення виконання поставлених завдань і ключових показників, дотримання загальних правил етичної поведінки та вимог у сфері запобігання корупції, а також готуються пропозиції щодо результатів оцінювання службової діяльності державного службовця. Зазначення негативної оцінки в пропозиціях щодо результатів оцінювання без проведення оціночної співбесіди не допускається.

  3. Визначення результатів оцінювання та їх затвердження

  У пропозиціях щодо результатів оцінювання зазначається негативна, позитивна або відмінна оцінка з її обґрунтуванням.

  Державний службовець ознайомлюється з пропозиціями щодо результатів оцінювання та у разі наявності зауважень може їх викласти з відповідним обґрунтуванням.

  У разі надходження пропозицій щодо результатів оцінювання державного секретаря міністерства з негативною оцінкою НАДС утворює комісію для вивчення обґрунтованості негативної оцінки.

  За результатами розгляду звіту, пропозицій щодо результатів оцінювання з урахуванням зауважень державного службовця (за наявності) та проведення суб’єктом призначення додаткової оціночної співбесіди з таким державним службовцем (за потреби) суб’єкт призначення затверджує висновок щодо результатів оцінювання державного службовця.

  Прийняття запропонованого проекту акта дозволить належним чином та у відповідні терміни здійснити оцінювання результатів службової діяльності державних службовців.