• In English
 • Порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій зміниться з 1 січня 2022 року
  Державна інспекція ядерного регулювання України, опубліковано 07 грудня 2021 року о 16:38

  1 січня 2022 року в Україні набуває чинності нове положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій.

  Нормативно-правовий акт «Положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій» розроблений Державною інспекцією з ядерного регулювання спільно з Державним науково-технічним центром з ядерної та радіаційної безпеки з урахуванням рекомендацій МАГАТЕ, підходів WENRA, національних підходів Франції та Німеччини до врахування досвіду експлуатації та розслідування експлуатаційних подій, а також багаторічного галузевого досвіду застосування НП 306.2.100-2004.

  Документ удосконалює систему нормативно-правового регулювання ядерної та радіаційної безпеки у частині визначення вимог щодо обліку і розслідування експлуатаційних подій у роботі АЕС та приводить національне законодавство у відповідність до міжнародних норм.

  Відтепер будуть діяти нові підходи у розслідуванні та обліку експлуатаційних подій у роботі атомних станцій:

  - знижено поріг звітності про експлуатаційні події на АЕС України;

  - уточнено та приведено у відповідність з сучасними міжнародними вимогами основні визначення;

  - уточнено ознаки категорій експлуатаційних подій;

  - встановлено більш чіткі вимоги до оцінки експлуатаційних подій за впливом на безпеку та за міжнародною шкалою ядерних та радіаційних подій INES;

  - встановлено загальні вимоги та представлено (у вигляді додатку до нормативного документа) методику виконання кількісної імовірнісної оцінки експлуатаційних подій;

  - переглянуто вимоги до аналізу експлуатаційних подій, що повторюються;

  - деталізовано та уточнено вимоги до звіту з розслідування експлуатаційної події та впровадження коригувальних заходів;

  - встановлено порядок звітування про результати аналізу досвіду експлуатації від експлуатаційних і малозначних подій;

  - переглянуто та доповнено словник кодів (зокрема, розширено коди корінних причин).

  Нормативний документ повністю відповідає, оновленим у 2021 році, відповідним референтними рівням WENRA, Конвенції про ядерну безпеку та документам МАГАТЕ (зокрема, керівництво з безпеки SSG-50 Operating Experience Feedback for Nuclear Installations. IAEA Safety Standards. Specific Safety Guide).

  До 1 січня 2022 року експлуатуюча організація атомних станцій України повинна привести у відповідність до нових вимог свої внутрішні нормативні документи щодо розслідувань та ведення обліку експлуатаційних подій у роботі АЕС.