• In English
 • Мінстратегпром розробив План дій щодо інтеграції України до Європейського космічного агентства

  Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України, взявши до уваги пропозиції, надані Державним космічним агентством України, розробило та направило на погодження до заінтересованих державних органів проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Плану дій щодо інтеграції України до Європейського космічного агентства».

  Проект акта розроблено на виконання кроку 135 Плану пріоритетних дій Уряду на 2021 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 276-р, а також статті 373 Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. А також на виконання завдання 1917 Плану заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 № 1106.

  Метою прийняття проекту розпорядження є визначення спільних дій виконавчої гілки влади України у досягненні мети щодо набуття Україною членства в Європейському космічному агентстві (ЄКА).

  План дій щодо інтеграції України до Європейського космічного агентства України, спрямований на реалізацію всіх складових набуття членства в ЄКА, а саме таких завдань:

  • забезпечення переговорного процесу з ЄКА щодо розширення співпраці на даному етапі;
  • формування іміджу України, як активного партнера ЄКА, ЄС та держав-членів та асоційованих з ЄКА в реалізації проектів у сфері космічної діяльності;
  • зближення законодавства України та законодавства ЄС у сфері космічної діяльності та процедур виконання проектів;
  • підготовки до укладення Угоди держави, що співпрацює з ЄКА;
  • підготовки до набуття членства України в ЄКА.

  Злагоджена робота органів державної влади України на досягнення мети набуття Україною членства в ЄКА сприятиме виходу України на європейський ринок космічних технологій та послуг.

  Вступ України до ЄКА дасть поштовх до розвитку космічної науки та техніки України, дозволить долучитись до передових європейських космічних місій, надасть можливість українським підприємствам брати участь у програмах і проектах ЄКА, а Україні – користуватись кінцевими продуктами цих програм і проектів.