• In English
 • Мінфін: Пріоритетними заходами в Нацстратегії доходів до 2030 року є захист даних та підвищення довіри громадян до податкової системи
  Міністерство фінансів України, опубліковано 29 грудня 2023 року о 16:39

  Заходи щодо реформування податкової політики та податкового адміністрування, передбачені в НСДУ, взаємопов’язані та взаємозалежні. В НСДУ прямо записано, що без змін в процесах роботи ДПС неможливі кроки по вдосконаленню податкової політики, такі як зміна податкових режимів. Отже, реформа податкової служби є першочерговим завданням для Уряду.

  Згідно з НСДУ, є дві ключові реформи податкового адміністрування, від успішного та повного виконання яких залежить можливість впровадження змін податкової політики, які є найбільш критичними для платників податків (зокрема – перегляд спрощеної системи оподаткування, зміна моделі оподаткування ПДФО тощо):

  1. Виконання заходів щодо забезпечення конфіденційності та захисту даних в системах ДПС.

  Йдеться, про захист інформації, одержаної від платників податків та податкових агентів і унеможливлення зловживань щодо її використання для будь-яких інших цілей, крім контроль за сплатою податків, тим більше – для тиску на бізнес.

  Для ефективної роботи контролюючих органів з даними необхідна не лише оптимізація процесів, а й глибока реформа. Це включає ІТ-консолідацію інформаційних ресурсів управління державними фінансами та їх адміністрування незалежним ІТ-органом з дотриманням стандартів ISO. Також потрібно створити захищений сегмент в єдиній системі управління фінансами для кодування ідентифікаторів платників податків.

  Це дозволить обробляти анонімізовані дані, запобігаючи зв'язок інформації з конкретним платником без декодування. Персоніфікація даних буде контрольована та відповідатиме закону. Такий підхід сприятиме роботі з великими анонімними наборами даних і ризик-орієнтованій системі, дозволяючи контролювати податкові ризики та вживати заходів лише в окремих випадках.

  Важливо, що посилення захисту персональних даних через механізм деперсоніфікації цілком узгоджується із правилами, що вже діють в країнах ЄС і які потрібно буде впроваджувати Україні в межах процесів євроінтеграції.

  2. Реалізація Концепції управління ризиками в ДПС. 

  У 2023 році ДПС розроблено Концепцію функціонування системи управління ризиками. Відповідно до цієї Концепції в податкових органах передбачається запровадити комплексний і єдиний підхід в управлінні ризиками дотримання податкового законодавства платниками податків. Важливо, що її методологічним підґрунтям є стандарти ISO, які застосовують як кращу практику податкові органи інших країн.

  ДПС продовжить розвивати систему управління ризиками дотримання податкового законодавства, яка буде інтегрованою в організаційну структуру та процеси діяльності служби.

  В межах системи управління ризиками дотримання податкового законодавства будуть вживатися заходи реагування на виявлені податкові ризики, спектр яких варіюватиме від сприяння добровільному дотриманню вимог законодавства платниками податків (шляхом їх попередження про податковий ризик та можливість самостійного його усунення) на одному кінці спектру до примусового дотримання вимог (шляхом спрямування податкового контролю на діяльність платників податків, які систематично грубо порушують законодавство) на іншому.

  Такий системний підхід до управління податковими ризиками допоможе підвищити рівень прозорості та системності в роботі ДПС, забезпечить ефективний розподіл ресурсів, дозволить досягти суттєвої економії часу працівників ДПС та платників податків загалом.

  Важливо, що на впровадження зазначених критичних реформ податкового адміністрування потрібен час. Отже, між реформою процесів Податкової служби та переходом до фундаментальних змін податкової політики має пройти не менше року. Цей період дозволить оцінити ефективність та достатність змін для того, щоб можна було говорити про те, що Держава зробила все можливе для відновлення довіри платників податків до контролюючих органів. Як зазначено в стратегії – "НСДУ підлягає регулярним оновленням та уточненням: зміст заходів реформ та підходи до їх впровадження, викладені в цій стратегії, можуть зазнавати змін. Разом з тим загальний їх напрям має бути збережено".