• In English
 • Держкомтелерадіо: Наукові розробки сприяють розвитку ЗМІ, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності
  Державний комітет телебачення і радіомовлення України, опубліковано 28 березня 2019 року о 12:52

  Колегія Держкомтелерадіо розглянула стан виконання прикладних розробок у сфері засобів масової інформації, книговидавничої справи та інформаційно-бібліографічної діяльності, фінансову підтримку розвитку наукової інфраструктури у 2018 році.

  У минулому році Держкомтелерадіо було виконано три наукові роботи, які складаються з 19 прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок. У державному бюджеті на виконання цих робіт було передбачено 15 649,4 тис. гривень. На суму 10 172,1 тис. грн було профінансовано дві наукові роботи, які виконала державна наукова установа «Книжкова палата України імені Івана Федорова». На виконання наукової роботи державною науковою установою «Енциклопедичне видавництво» було виділено 5 477,3 тис. грн.

  За першою темою науковцями Книжкової палати було розроблено і проаналізовано адміністративні дані про випуск неперіодичних, періодичних та продовжуваних видань в Україні за основними кількісними і якісними показниками у 2017-2018 рр. Підготовлено оперативні дані випуску видань станом на грудень 2018 р. та річний прогноз випуску книжкових видань у 2018 р., проаналізовано стан надходження обов’язкових примірників видань України в 2017-2018 рр. Також працівники наукової установи провели  моніторинг українських та зарубіжних джерел масової інформації щодо їхньої інформаційної насиченості, висвітлення питань книговидання в Україні, використання ISBN, ISMN користувачами; сформували довідково-інформаційні ресурси та актуалізували бази даних користувачів системи ISBN, ISMN.

  Члени колегії відзначили і великий обсяг роботи, виконаної Книжковою палатою за другою темою. Зокрема, опрацьовано надходження обов'язкового примірника 2017-2018 рр., створено бази даних електронних каталогів неперіодичних, періодичних (крім газет) і продовжуваних видань за 2018 р., газет за 2017 р. тощо. Крім того, опрацьована база даних періодичних видань 1960 р., образотворчих і картографічних видань 1950 р.; здійснено наукове редагування бази даних книг мовою ідиш 1922-1940 рр. з фонду Державного архіву друку та ін.

  Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» спрямовувала свою діяльність на підготовку Великої української енциклопедії. Члени колегії наголосили, що результати наукової роботи установи стають надбанням всього суспільства, впроваджуються в різних галузях науки, освіти, процесі книговидання, бібліографістиці та ін.

  Колегія відзначила, що обидві наукові установи виконали наукові роботи відповідно до календарних планів та технічних завдань. Учасники засідання наголосили, що інформаційна та видавнича сфери потребують науково-технічного розвитку, вдосконалення та оновлення нормативно-технічної бази. Держкомтелерадіо слід сприяти впровадженню результатів виконаних у 2018 році наукових робіт та розпочати роботу щодо формування тематики прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок на 2020 рік.