• In English
 • Андрій Рева: Соціальна політика не пристосовуватиметься до обмежених фінансово-матеріальних ресурсів, а реформуватиметься задля соціальної справедливості та підвищення добробуту громадян
  опубліковано 20 березня 2017 року о 16:50

   

  „Розпочинаючи роботу в квітні 2016 року та усвідомлюючи складність соціально-економічної ситуації в країні, головним пріоритетом для себе Уряд визначив підвищення якості та рівня життя українських громадян”, - почав свій виступ на засіданні Ради регіонального розвитку під головуванням Президента України  Міністр соціальної політики  Андрій Рева.

  При цьому найбільш актуальним завданням, зазначив Міністр, Уряд вважає не пасивне пристосування соціальної політики до обмежених фінансово-матеріальних ресурсів країни, а визначення основних пріоритетів соціальної політики та реформ, які дають змогу впроваджувати у життя принципи соціальної справедливості та забезпечити постійне підвищення добробуту населення.

  Першим пріоритетом було визначено комплексну реформу системи оплати праці, запровадження європейських стандартів у сфері соціально-трудових відносин.

  Другим    реформу системи пенсійного забезпечення. Третімзабезпечення адресності в наданні державної соціальної допомоги.

  Четвертим важливим напрямом роботи над підвищенням рівня соціальної галузі стала  децентралізація системи соціальних послуг та їх розвиток на рівні територіальних громад.

  Реформа системи праці має на меті створити умови для ефективної роботи людини, оскільки насамперед доходи від трудової діяльності формують добробут родин.

  А децентралізація визнана головною у реформі державного управління, без якої важко чітко визначити контури забезпечення адресності в наданні державної соціальної допомоги та реформувати систему пільг, забезпечивши принцип „гроші ходять за людиною”.

   

  Грошові компенсації за послуги, обрані потребуючою людиною, а не чиновником

   

  „У минулому році ми розпочали цю роботу і замінили надання окремих пільг та соціальних гарантій, зокрема забезпечення житлом учасників АТО, на виплату грошової компенсації і вже бачимо позитивні результати, - запевнив Андрій Рева. - У 2017 році ми переведемо максимальну кількість соціальних програм на механізми надання грошових компенсацій за послуги, які обрала сама людина виходячи з власних потреб, а не рішень чиновника. Зокрема, вже прийняті Урядом рішення про запровадження компенсації за санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників АТО”.

  Саме такі рішення, на думку Міністра, демонструють наявність достатніх  резервів для того, аби надавати громадянам послуги на якісно новому рівні без залучення додаткового фінансування.

  Наразі Міністерство працює над комплексним механізмом монетизації пільг, у тому числі на проїзд та пільг на житлово-комунальні послуги. Зокрема, за ініціативи Львівської обласної державної адміністрації розглядається можливість реалізації пілотного проекту з цього питання.

   

  Реабілітація учасників АТО під проекцією децентралізації

   

  Безумовно, актуальним завданням для центрального та місцевого рівня органів державної влади була і залишається розбудова системи соціальної підтримки та реабілітації учасників АТО.

  „На сьогодні прийняті усі рішення щодо захисту прав учасників АТО, визначені Указом Президента України від 18 березня 2015 року № 150 ("Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції"),- зазначив урядовець. – Зокрема, запроваджені державні програми соціального захисту щодо реабілітації, санаторно-курортного лікування, протезування та забезпечення технічними засобами реабілітації, забезпечення житлом, про що згадувалося”.

  А в регіонах прийняті та реалізуються додаткові програми соціальної підтримки учасників АТО та членів сімей загиблих, створюється мережа центрів їх реабілітації, у тому числі за підтримки міжнародних та громадських організацій.

  Разом з тим перед Міністерством соціальної політики України стоїть завдання створення цілісної системи реабілітації та повернення до мирного життя учасників АТО з урахуванням вже набутого  досвіду з цих питань та міжнародного співтовариства, зокрема з боку НАТО, ОБСЄ, низки держав, що реалізують відповідні проекти та програми допомоги Україні.

  Наразі завершується розроблення Концепції Державної цільової програми фізичної, медичної, психологічної реабілітації та соціальної реадаптації учасників антитерористичної операції на період до 2020 року, яка буде затверджена рішенням Уряду.

  Ще один пріоритетний напрям, який реалізується у контексті реформи децентралізації, – це докорінна зміна системи адміністрування соціальних програм, яка б передбачала встановлення нових вимог до якості послуг, що надаються населенню.

  Минулого року у великих містах розпочалася реалізація проектів зі створення сучасних центрів надання послуг соціального характеру у форматі „Прозорий офіс” за прикладом тих, які вже 10 років функціонують у місті Вінниця і демонструють свою ефективність. Ці проекти здійснюються виконавчими органами місцевого самоврядування за підтримки коштів Державного бюджету України та проекту Світового банку.

  На сьогодні у Харкові вже завершується реалізація двох проектів, подано заявки десятків інших великих міст.

   

  Якісні соціальні послуги – сьогоденна потреба села

   

  „Також у результаті процесу об'єднання територіальних громад ми реформуємо модель соціального захисту на місцях, - повідомив Міністр  соціальної політики. - Ми поетапно запроваджуємо модель адміністрування, яка передбачає надання послуг на базовому рівні – рівні територіальних громад, за місцем проживання людини. Вже прийнято рішення про зміни адміністративних  структур органів Пенсійного фонду та державної служби зайнятості в регіонах для підвищення мобільності цих органів у створенні віддалених робочих місць в об’єднаних територіальних громадах. Тобто наша мета – збільшити кількість точок надання послуг для кращої доступності до людей. Одночасно ми напрацьовуємо зміни у системі нарахування соціальних виплат та побудові взаємодії її з розширеною мережею фронт офісів”.

  За задумом фахівців Міністерства, в об’єднаних територіальних громадах, зокрема в центрах надання адмінпослуг, буде організовано прийом документів на призначення усіх виплат, державних допомог, субсидій, пенсій, послуг, що надаються в системі соціального страхування, тобто усіх послуг, незалежно від того, хто їх фінансує.

  До реформи фінансова відповідальність за надання соціальних послуг покладалася на органи місцевого самоврядування обласного та районного рівня, що призвело до формування інституціональних форм соціального захисту вразливих верств населення, які потребують опіки держави, – дітей, літніх людей, осіб з інвалідністю. Натомість у самій територіальній громаді, насамперед сільській, таких послуг не пропонувалось. Єдиною альтернативою було вилучення людини з громади та утримання в інтернатних установах.

  Тобто у цій сфері відбувається децентралізація повноважень у межах самого місцевого самоврядування, що дає змогу розвивати соціальні послуги для сімей та осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, за місцем проживання через створення системи соціальної роботи та розвиток соціальної інфраструктури.

  „Активізація зусиль щодо посилення соціального захисту, людського розвитку, захисту прав громадян на всіх рівнях управління – запорука зміцнення економічного потенціалу України, забезпечення соціально-політичної стабільності в суспільстві та міжнародної конкурентоздатності”, - резюмував  Андрій Рева.