• In English
 • Схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року
  опубліковано 21 грудня 2015 року о 15:58

  Схвалено Концепцію Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року. Відповідне рішення Уряду прийнято від 9 грудня 2015 р. № 1320-р.

  Державним замовником програми визначено Міністерство молоді та спорту. Мінмолодьспорту належить разом з іншими заінтересованими органами розробити і подати у шестимісячний строк Кабінетові Міністрів України проект відповідної Програми.

  В концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року зазначено, що пріоритетом реалізації державної політики є впровадження в Україні європейських стандартів життя.

  Метою Програми є відведення фізичній культурі і спорту в Україні провідної ролі як важливого фактора здорового способу життя, профілактики захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення  умов для всебічного гармонійного розвитку людини, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві.

  Очікується, що виконання Програми дасть можливість:

  - підвищити рівень охоплення населення руховою активністю на 1—2 відсотки щороку;

  - створити умови для соціальної адаптації та реабілітації інвалідів і осіб з обмеженими фізичними можливостями;

  - підвищити рівень готовності молоді до служби у Збройних Силах та інших військових формуваннях, утворених відповідно до законів, правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах з метою захисту суверенітету та незалежності держави;

  - підвищити рівень заінтересованості дітей та молоді до соціальних, профілактичних акцій, спрямованих на мотивацію свідомого ставлення до власного здоров’я;

  - підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення щодо формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед дітей та молоді;

  - забезпечити надання якісних фізкультурно-спортивних послуг спортивними клубами та фізкультурно-оздоровчими закладами, які функціонуватимуть відповідно до встановлених стандартів;

  - залучити до 13 відсотків дітей та молоді віком від 6 до 18 років до занять у дитячо-юнацьких спортивних школах, створити умови для розвитку резервного спорту та ефективного поповнення складу національних збірних команд;

  - забезпечити збереження провідних позицій українських спортсменів у міжнародних змаганнях різного рівня для піднесення авторитету держави у світовому спортивному співтоваристві;

  - забезпечити збереження та створення розгалуженої мережі сучасних спортивних споруд (спортивні зали, плавальні басейни, спортивні майданчики тощо), які відповідають національним та міжнародним стандартам, зокрема із залученням коштів інвесторів;

  - забезпечити підвищення професійних знань, фахового рівня та вміння працювати в нових соціально-економічних умовах, а також здійснення контролю за станом здоров’я, профілактикою травматизму, захворювань та якістю наданих медичних послуг.

  Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного бюджету, інвестицій та інших джерел, не заборонених законодавством.