• In English
 • Заява Міністерства фінансів України стосовно рішення Виконавчої ради МВФ
  опубліковано 17 грудня 2015 року о 12:39

  Уряд України бере до уваги позицію Виконавчої ради МВФ, що так звані “російські облігації” є офіційним боргом для цілей політики МВФ стосовно простроченої заборгованості перед офіційними кредиторами за двосторонніми угодами.

  Відповідно, Уряд України очікує, що нова політика Фонду стосовно кредитування за наявності простроченої заборгованості перед офіційними кредиторами дозволить йому продовжити надання фінансової допомоги Україні за програмою МВФ щодо Механізму розширеного фінансування, незважаючи на рішення України стосовно своїх єврооблігацій, термін погашення яких настає у грудні 2015 року. Уряд України доброчесно вів переговори стосовно реструктуризації даного боргу протягом усього часу згідно з цілями боргової операції, погодженими з МВФ, без упередженості щодо даних боргових зобов’язань.

  Незалежно від їх статусу, єврооблігації, термін погашення яких настає у грудні 2015 року, належать до боргових зобов’язань України, які вона не може сплатити відповідно до їхніх первинних умов, не порушуючи при цьому (I) фінансові цілі, визначені Механізмом розширеного фінансування МВФ,та (II) свої договірні зобов’язання відповідно до “положення щодо надання найбільших переваг кредитору”, що міститься в умовах нових державних цінних паперів, випущених у листопаді 2015 року в рамках нещодавно завершеної боргової операції з реструктуризації державного та гарантованого державою боргу.

  Тримачі єврооблігацій України, термін погашення яких настає у грудні 2015 року, вирішили не брати участь у реструктуризації боргу, на яку погодилися тримачі усіх інших випусків облігацій України. Відповідно до умов нових облігацій України, випущених 12 листопада 2015 року в рамках реструктуризації боргу, Україна, згідно з первинними договірними умовами, не має права здійснювати виплати кредиторам, які відмовилися брати участь у реструктуризації. Окрім цього, Україна не має права пропонувати цим кредиторам умови, чиста вартість яких є вищою, ніж чиста вартість в момент випуску, яку б ці кредитори отримали у разі своєї участі у реструктуризації боргу.

  В умовах нових облігацій України, випущених 12 листопада 2015 року, також визначено, що несплата або інший випадок невиконання зобов’язань за облігаціями, термін погашення яких настає у грудні 2015 року, не становитиме перехресне невиконання зобов’язань за новими облігаціями. 

  Ці умови були чітко зазначені у Меморандумі пропозиції обміну, який був надісланий усім тримачам відповідних облігацій України, а також тримачам облігацій, термін погашення яких настає у грудні 2015 року, в рамках нещодавно завершеної боргової операції з реструктуризації боргу України.

  Україна згодна на добросовісне проведення переговорів для досягнення взаємної згоди стосовно реструктуризації боргу за облігаціями, термін погашення яких настає у грудні 2015 року. Досягнення такої згоди дозволить Україні і надалі відповідати фінансовим цілям, погодженим з МВФ в рамках Механізму розширеного фінансування, з одночасним виконанням своїх договірних зобов’язань перед іншими держателями облігацій України. Крім того, Україна залишає за собою всі права відповідно до українського, англійського та міжнародного права, а також відповідно до будь-якого іншого застосовного права, що стосуються облігацій, термін погашення яких настає у грудні 2015 року.