• In English
 • Уряд спрямовує зусилля для забезпечення ґендерної рівності в Україні, - Людмила Денісова
  опубліковано 07 листопада 2014 року о 16:27

  Сучасна державна політика України спрямована на створення необхідних правових, соціальних і політичних передумов для найбільш повної реалізації потенціалу жінок і чоловіків у всіх сферах трудового, громадського та особистого життя і подолання всіх форм дискримінації за ознакою статі. На цьому наголосила Міністр соціальної політики України Людмила Денісова під час регіонального засідання «Ґендерна рівність та розширення прав та можливостей жінок  та дівчат з метою стійкого розвитку», організованого Європейською економічною комісією ООН у м. Женева (Швейцарська Конфедерація).

  «Уряду вдалося досягти певного прогресу в формуванні національного механізму забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків. Про це свідчить приведення вітчизняного законодавства у відповідність до вимог міжнародних документів та зобов'язань України, створення спеціальних уповноважених органів і розвиток потужного сектора недержавних організацій», - зазначила Людмила Денісова.

  Однак, за словами Міністра, в Україні все ще спостерігається нерівність чоловіків і жінок при прийнятті політичних, економічних і соціальних рішень: «Ґендерна нерівність проявляється в стійкості суспільних стереотипів і конвертується в очевидний розрив щодо оплати праці жінок і чоловіків, обмеженого доступу до прийняття рішень, проблем поєднання кар'єрного і професійного зростання з сімейними обов'язками».

  Людмила Денісова підкреслила, що найважливішим кроком українського Уряду, спрямованим на виправлення ситуації, стало прийняття Державної програми забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків на період до 2016 року.

  «Законодавчо врегульовано питання включення положень, що забезпечують рівні права та можливості жінок і чоловіків, в генеральні, галузеві, територіальні угоди та колективні договори, що регулюють соціально-трудові відносини», - повідомила Міністр.

  Як зазначила Людмила Денісова, розроблено низку ініціатив щодо додаткових гарантій у сфері зайнятості молодим матерям. Серед них – надання можливості пройти безкоштовне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації під час трирічної відпустки по догляду за дитиною; стимулювання шляхом дотацій роботодавців брати на роботу жінок, які виходять з відпустки по догляду за дитиною і не можуть знайти роботу за допомогою служби зайнятості; підвищення відповідальності роботодавців у разі дискримінації при прийомі на роботу; створення можливості для матерів, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, працювати дистанційно і паралельно виховувати дитину.

  Окрім того, Міністр підкреслила, що актуальним для України залишається завдання збільшення представництва жінок у вищих органах державної влади. Що стосується найвищого органу законодавчої влади в Україні – Верховної Ради, то з метою підвищення статусу жінок та їх представництва в парламенті в 2013 році був прийнятий Закон «Про політичні партії в Україні». Відповідно до нього, розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок, повинен бути не менше 30% від загального числа кандидатів у виборчому списку. Це дозволило збільшити кількість жінок, обраних народними депутатами.

  Стосовно вищого органу виконавчої влади – Кабінету Міністрів України – Людмила Денісова висловила сподівання, що при формуванні нового Уряду представництво жінок буде збільшено, і це виведе ґендерну складову на якісно новий рівень.

  Також Міністр зазначила, що триває робота над підготовкою до ратифікації Конвенції Ради Європи про запобігання насильства щодо жінок, домашнього насильства та боротьби з цими явищами: «У зв'язку з цим готуються зміни до національного законодавства. Розроблено проект Закону України «Про запобігання та боротьби з домашнім насильством». У центрі уваги Закону – захист прав і надання допомоги різним категоріям, постраждалим від домашнього насильства».