• In English
 • МОЗ посилює ефективність лікування пацієнтів з гострим інфарктом міокарда
  опубліковано 10 липня 2014 року о 12:07

  У медичну практику уведено Уніфікований клінічний протокол екстреної, первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги та медичної реабілітації «Гострий коронарний синдром з елевацією сегмента ST». Це затверджено наказом МОЗ України від 02.07.2014 № 455 «Про затвердження та впровадження медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при гострому коронарному синдромі з елевацією сегмента ST».

  Згідно з Уніфікованим клінічним протоколом, який базується на принципах «доказової медицини», принципово змінюється системний підхід у наданні допомоги пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Принципові зміни торкнулися етапу спеціалізованої допомоги таким пацієнтам.

  Протокол розроблений на основі адаптованої клінічної настанови, заснованої на доказах «Гострий інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST», яка базується на актуальних рекомендаціях Європейського товариства кардіологів та Американської асоціації серця з глибоким аналізом результатів великомасштабних досліджень та можливості їх впровадження в медичну практику вітчизняної системи охорони здоров’я.

  Основною метою протоколу є створення системи лікування пацієнта, яка би унеможливлювала помилки та втрату часу на будь-якому з етапів, оскільки час, коли можлива ефективна допомога, при даному захворюванні вираховується в хвилинах. Положення протоколу спрямовані на створення послідовного та ефективного лікування хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, встановлення пріоритетів при виборі тактики лікування, починаючи одразу після появи перших симптомів захворювання як на догоспітальному етапі, так і в стаціонарі.

  Детально розроблений алгоритм спрямування пацієнта з гострим коронарним синдромом в міській та сільській місцевостях, покрокові дії сімейних лікарів, лікарів екстреної медичної допомоги та відділень інтенсивної кардіологічної допомоги, інтервенційних хірургів, реабілітологів.

  В українську кардіологію разом з Уніфікованим клінічним протоколом вводяться європейські підходи реперфузійної терапії, засновані на проведенні первинних перкутанних коронарних втручань (інвазивна, катетерна технологія) у перші години від початку симптомів захворювання. Впровадження Уніфікованого клінічного протоколу дозволить не тільки істотно знизити смертність у стаціонарі, а й сприятиме розвитку і впровадженню високотехнологічних методів лікування та медичної реабілітації у клінічну практику шляхом розробки в закладах охорони здоров’я локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на основі Уніфікованого клінічного протоколу та упровадження і моніторинг дотримання локальних протоколів при наданні медичної допомоги пацієнтам.

  Уніфікований клінічний протокол є довгоочікуваним результатом роботи мультидисциплінарної робочої групи МОЗ України, яка плідно працювала протягом року. Кінцевою метою втілення протоколу в практику є значне зниження рівня смертності та ускладнень захворювань до європейських показників. Запровадження даного протоколу можливе завдяки злагодженій роботі сімейних лікарів, лікарів екстреної та невідкладної медицини, кардіологів, серцево-судинних хірургів та інтервенційних кардіологів.

  Довідка:

  Незважаючи на досягнуті успіхи в лікуванні серцево-судинних захворювань, ішемічна хвороба серця продовжує залишатись одним з найбільш значимих захворювань, головним чином через гострий коронарний синдром, який посідає перше місце серед причин смерті та інвалідизації населення.

  В Україні завдяки сформованій системі реперфузійної терапії пацієнтам з гострим інфарктом міокарда проводиться найбільш ефективна реперфузійна терапія 24 години 7 днів на тиждень (24/7), яка найбільш ефективно функціонувала у 2013 році в таких областях: Луганська, Одеська, Закарпатська, Черкаська, Хмельницька, Івано-Франківська, Донецька, Вінницька. У 2012 році кількість перкутанних втручань збільшилась на 70%, пацієнтів з гострим інфарктом міокарда - майже у 2,5 рази, у 2013 році - на 26,3%, у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда - на 45%. Щорічний приріст показників перкутанних втручань в кардіології свідчить про розвиток нових технологій навіть в складних економічних умовах.

  Середній показник первинних коронарних втручань у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда у Європейському товаристві кардіологів становить 373 пацієнта на 1 млн населення, середній показник первинних коронарних втручань в Україні 75 пацієнтів на 1 млн. населення. Це відставання можливо буде суттєво скоротити завдяки впровадженню медичних стандартів та зменшити смертність у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда.