• In English
  • НКЦПФР продовжує роботу щодо приведення діяльності акціонерних товариств до норм законодавства
    опубліковано 16 червня 2014 року о 13:14

    Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відновила внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів певних емітентів, обіг яких було призупинено регулятором з метою приведення діяльності акціонерних товариств до норм законодавства.

    Олег Мисюра, директор Департаменту контрольно-правової роботи НКЦПФР, повідомив: «Наша робота в напрямку приведення діяльності емітентів до норм вітчизняного законодавства триває, і в її рамках регулятор виносив та планує виносити рішення щодо зупинення обігу акцій до моменту усунення порушень з боку емітентів. Так, цього разу ми раді повідомити, що наразі відновлено обіг акцій ПрАТ «Електро» та ПрАТ «ЛОК «Айвазовське», адже це є важливим не лише задля забезпечення дотримання норм Закону, а й для захисту прав інвесторів».

    Нагадаємо, що зараз триває робота регулятора у напрямі зупинення внесення змін до системи реєстру власників іменних цінних паперів та до системи депозитарного обліку цінних паперів емітентів, що не привели свою діяльність у відповідність до законодавства та не провели дематеріалізацію своїх цінних паперів і не внесли необхідні зміни до статуту, а також тих, хто систематично не подає свою фінансову звітність до регулятора. Але все ж таки в Комісії сподіваються, що фахівці регулятора і надалі отримуватимуть пакети документів від емітентів про усунення даних порушень законодавства, що є свідченням налагодженого діалогу між регулятором та представниками фондового ринку.