• In English
 • 16 травня відбулося засідання Атестаційної колегії МОН
  опубліковано 16 травня 2014 року о 13:46

  16 травня 2014 року під головуванням Сергія Квіта відбулося засідання Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України, на якому розглядалися питання присвоєння вчених звань професора, доцента, старшого наукового співробітника, присудження наукових ступенів доктора і кандидата наук, функціонування спеціалізованих вчених рад, питання відкриття аспірантури (ад’юнктури) та докторантури у вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах, питання діяльності апеляційних комісій та включення (відмову у включені) наукових видань до Переліку наукових фахових видань України.

  Вчене звання професора присвоєно 122 науковим та науково-педагогічним працівникам, звання доцента – 39З (окрім того, розглядалося питання видачі дублікатів атестатів доцента 2 здобувачам), старшого наукового співробітника – 34.

  Науковий ступінь доктора наук присуджено – 117 здобувачам, кандидата наук – 696, доктора філософії (PhD) – 10.

  Відмовлено у присвоєнні вченого звання професора одному здобувачеві, старшого наукового співробітника 4 здобувачам та відкладено розгляд однієї атестаційної справи щодо присвоєння вченого звання доцента.

  Скасовано рішення спеціалізованих вчених рад щодо присудження наукового ступеня кандидата наук – чотирьом здобувачам. Відмови у визнанні диплома доктора наук – 2 здобувачам.