• In English
 • НКЦПФР визначила, як наглядатиме за виконанням пруденційних норм профучасниками ринку
  опубліковано 30 квітня 2014 року о 13:33

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку на своєму черговому засіданні 23 квітня 2014 року схвалила документи, що регламентують контроль регулятора за виконанням пруднормативів учасниками ринку. Мова йде про проект Положення про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності та про проект змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами).

  «Проекти Положень визначають порядок здійснення Комісією нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів, встановлених нормативно-правовими актами Комісії, а також прописують заходи реагування з боку Комісії у разі недотримання зазначених вимог. Мета їх розробкивстановити єдину систему  нагляду за дотриманням професійними учасниками пруденційних нормативів для виявлення проблем у фінансовому стані професійних учасників на ранніх стадіях їх формування», - зазначила Тетяна Тисмінецька, начальник управління пруденційного та консолідованого нагляду НКЦПФР.

  Серед новацій, запропонованих регулятором, - те, що Положенням про систему нагляду за дотриманням професійними учасниками фондового ринку пруденційних нормативів у їх діяльності передбачено строк, протягом якого професійний учасник має здійснити заходи щодо самостійного приведення значення пруденційного показника у відповідність із нормативним значенням. Якщо після закінчення такого строку розрахункове значення пруденційного показника не буде відповідати встановленому нормативному значенню, такий професійний учасник повинен буде підготувати та надати до Комісії план заходів щодо поліпшення свого фінансового стану. При цьому Комісія буде здійснювати індивідуальний нагляд за таким професійним учасником. Коли учасник приведе пруденційний показник у норму, він має письмово повідомити про це Комісію для зняття нагляду. Якщо ж учасник порушуватиме процедуру або, врешті, не зможе привести показник у норму, на нього чекає відповідальність згідно із законодавством.

  Разом з тим, змінюється сам підхід до оцінки ризиків профучасників, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, від розрахунку рівня ризику профучасника у балах до розрахунку окремих пруденційних нормативів, вилучається значна кількість показників, які за своєю сутністю не є пруденційними та дотримання яких вже контролюється іншими нормативно-правовими актами. Зокрема, мова йде про показники рівня власного капіталу, показник дотримання кількості сертифікованих фахівців, показник формування резервного фонду, показник професійної репутації. Також пропонується виключити Інститути спільного інвестування з об’єктів пруденційного нагляду, оскільки вони не є професійними учасниками ринку, для яких цей нагляд передбачено. Натомість для профучасників, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів, пропонується впровадити вимоги щодо створення внутрішньої системи запобігання та мінімізації впливу ризиків, одним з елементів якої є система управління ризиками, однією з функцій якої стане управління ризиками Інститутів спільного інвестування, що знаходяться в управлінні Компанії.

  Обидва документи найближчим часом опублікуються на сайті Комісії з метою обговорення з учасниками ринку та громадськістю.