• In English
 • Україна та Словаччина підписали Угоду про академічне взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту
  опубліковано 08 квітня 2014 року о 17:55

  Сьогодні Міністр освіти і науки України Сергій Квіт бере участь у круглому столі «УкраїнаСловаччина. Вікно до наукової Європи» (м. Братислава, Словацька Республіка).

  У рамках круглого столу відбулося підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про академічне взаємне визнання та еквівалентність документів про освіту, виданих в Україні та Словацькій Республіці.

  Зокрема, Угода поширюється на документи державного зразка про освіту і науковий ступінь «кандидата наук», видані навчальними закладами і Уповноваженим органом державної влади України, та документи про освіту, видані навчальними закладами Словацької Республіки, а також на інші документи, що свідчать про відповідні періоди навчання, складені іспити, заліки та практику, що видаються під час навчання навчальними закладами, відповідно до вимог чинного законодавства кожної із держав.

  Окрім того, документи про базову загальну середню освіту, видані в Україні, і документи про нижчу середню освіту, видані в Словацькій Республіці, визнаються еквівалентними та надають право їх власникам продовжувати навчання для отримання повної загальної середньої освіти в Україні та загальної середньої освіти у Словаччині; документи про середню професійно-технічну освіту, видані в Україні, та документи про середню професійну освіту, видані в Словацькій Республіці, визнаються еквівалентними.

  Відповідно до Угоди, документи про повну загальну середню освіту, видані в Україні, та документи про повну середню загальну освіту та повну середню професійну освіту, видані в Словацькій Республіці, визнаються еквівалентними та надають право їх власникам  продовжувати навчання, в тому числі у вищих навчальних закладах, відповідно до вимог чинного законодавства обох держав.

  Також визнаються еквівалентними та надають право продовжувати  навчання у навчальних закладах України та Словаччини документи про здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» або прирівняні до них, видані в Україні, та документи про вищу професійну освіту, видані в Словацькій Республіці.

  Угодою унормовано питання визнання документів про базову вищу освіту зі здобуттям освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», видані ВНЗ України, та документи про вищу освіту першого ступеня з присвоєнням академічного звання «bakalár», видані ВНЗ Словацької Республіки.

  Документи про здобуття повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» та «магістр» або прирівняні до них, видані в Україні, визнаються в Словацькій Республіці  і дають право їх власникам  продовжувати  навчання для отримання вищої освіти третього ступеня відповідно до чинного законодавства Словаччини.

  Документи про здобуття вищої освіти другого ступеня та присвоєння ступеня «magister» («магістр»), «inžinier» («інженер»), «doktor všeobecného lekárstva»  («доктор загальної медицини»), «doktor zubného lekárstva» («доктор стоматології») тa «doktor veterinárskeho lekárstva» («доктор ветеринарії»), видані в Словацькій Республіці, визнаються в Україні і дають право їх власникам продовжувати навчання,  в тому числі в аспірантурі, відповідно до чинного законодавства України.

  Також, відповідно до Угоди, взаємно визнаються дипломи про присудження наукового ступеня «кандидат наук», виданий Уповноваженим органом державної влади України, та документи про здобуття вищої освіти третього ступеня, якими присуджуються науковий ступінь «doctor» («philosophiae doctor», скорочено PhD) («доктор філософії») та науковий ступінь «doctor umenia» («artis doctor», скорочено ArtD.), («доктор мистецтв»), видані ВНЗ Словацької Республіки.

  Зазначимо, що Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності з першого дня місяця, що настає після дати отримання дипломатичними каналами останнього письмового повідомлення, в якому Договірні Сторони повідомляють про виконання ними внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності цією Угодою.