• In English
 • Молоді вчені напрацювали пропозиції з удосконалення нормативної бази у науковій сфері
  опубліковано 11 березня 2014 року о 13:45

  Харківська обласна рада молодих вчених та спеціалістів напрацювала та передала Голові Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації Володимиру Семиноженку пропозиції щодо удосконалення нормативно-правової бази в науковій сфері.

  У листі, який направлений на адресу В. Семиноженка, зазначається, що в основі пропозицій лежать напрацювання Харківської обласної ради молодих вчених та спеціалістів разом з Радою молодих учених при Держінформнауки.

  Молоді науковці, зокрема, акцентують увагу на необхідності вирішення проблем, з якими стикаються здобувачів наукових ступенів. Наприклад, молоді вчені пропонують спростити процедури оформлення дисертацій, підготовки до захисту та оформлення документів після захисту, зменшити матеріальні й організаційні труднощі здобувачів, а також підвищити мотивацію молоді до наукової діяльності.

  Крім того, Рада вважає за доцільне створити програмне забезпечення для підтримки роботи спеціалізованих вчених рад, яке збирало б усю необхідну інформацію про здобувачів, дисертації, керівників, опонентів, захисти тощо. Це дозволяло б в автоматизованому режимі генерувати більшість необхідних документів: витяги з протоколів, рішення, облікові картки, звіти тощо.

  Зазначається необхідність підвищити термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва до 4 років, в докторантурі – до 5 років.

  Також на думку молодих науковців, проводити відрахування аспірантів і докторантів, які достроково захистили дисертацію, слід через 2 місяці після дня захисту або у встановлений термін закінчення навчання, якщо він настає раніше, надаючи на цей час додаткові канікули зі збереженням стипендії на цей період в повному обсязі.

  Проблемою є і питання працевлаштування аспірантів після захисту дисертації, необхідна оптимізація штатів установ. Тому Рада молодих учених вважає за доцільне впровадити додаткові пільги працедавцям, які приймають на роботу молодих вчених.

  Необхідно законодавчо надати аспірантам і докторантам з відривом від виробництва можливість бути відрядженими з науковою метою (участь в конференціях, проведення досліджень в інших установах тощо). Для фінансування таких відряджень необхідно планувати цільові кошти в бюджетах академій та міністерств, що проводять навчання в аспірантурі та докторантурі.

  Також молоді вчені підготували низку пропозицій щодо удосконалення Законів України «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника, Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента, Положення про спеціалізовану вчену раду, інших нормативно-правових актів у науковій сфері.