• In English
 • Видатки на підтримку розвитку заходів в АПК держава збільшила у понад два рази
  опубліковано 29 січня 2014 року о 18:04

  З метою підтримки розвитку аграрного сектору економіки держави як ключового фактора забезпечення продовольчої безпеки та одного з важливих напрямів нарощування експортного потенціалу держави в Законі України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» збережено та збільшено, в порівнянні з минулим роком, державну підтримку розвитку АПК. Підтримка сільського господарства, в першу чергу, спрямована на розвиток тваринництва задля забезпечення власними продуктами харчування та відтворення переваг і реалізацію органічного виробництва сільськогосподарської продукції.

  На фінансування сільського господарства у 2014 році передбачено 10,3 млрд. гривень.

  У поточному році на експлуатацію державного водогосподарського комплексу передбачено видатків у сумі 1,9 млрд. гривень. На формування Аграрним фондом державного інтервенційного фонду – 2,2 млрд. гривень. З метою регулювання діяльності установ у системі Державної ветеринарної та фітосанітарної служби заплановано 1,8 млрд. гривень.

  На розвиток тваринництва у 2014 році передбачається спрямувати 900 млн. гривень при 650 млн. гривень у бюджеті 2013 року.

  Більше, ніж в двічі збільшено видатки (201,8 млн. гривень) на підтримку розвитку заходів в агропромисловому комплексі, зокрема щодо збереження та збільшення поголів’я великої рогатої худоби, компенсацію відсоткової ставки за кредитами, розвитку обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів та ін.

  З метою завершення одного з основних етапів розвитку аграрного ринку в державі в бюджеті на 2014 рік відновлено бюджетну програму щодо надання державної підтримки будівництва оптових ринків сільськогосподарської продукції, видатки на які передбачено в сумі 200 млн. гривень.

  Також, враховуючи багаточисленні пропозиції народних депутатів та спеціалізованих господарств з вирощування винограду, ягідних культур та хмелю, видатки на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства заплановано в державному бюджеті на 2014 рік в сумі 700 млн. гривень при 100 млн. гривень в 2013 році.

  Запровадження новітніх технологій в сільськогосподарському виробництві, переробній промисловості потребує їх технічного переоснащення і з цією метою на забезпечення оновлення техніки через лізинг передбачено видатки у сумі 192 млн. гривень, в тому числі за рахунок коштів загального фонду державного бюджету 140 млн. гривень.

  Окрім цього, як і в попередні роки, в 2014 році збережена пільгова система оподаткування в сільському господарстві, завдяки чому товаровиробники отримають пільг на суму понад 20 млрд. гривень.