• In English
 • Урядом оголошено відбір на посади незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”
  Департамент з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 23 квітня 2018

  23
  квітня

  10:00

  понеділок
  14
  травня

  16:00

  понеділок

  Кабінет Міністрів відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 10 березня 2017 р. № 142, постановою Кабінету Міністрів від 3 вересня 2008 року № 777 та постановою Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 року № 217-р “Деякі питання відбору на посади незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” оголошує відбір на посади незалежних членів наглядової ради публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”.

  Найменування товариства: публічне акціонерне товариство “Українська залізниця” (ПАТ“Укрзалізниця”).

  Місце знаходження ПАТ “Укрзалізниця”: 03680, м. Київ, вул. Тверська, 5.

  Основні напрями діяльності товариства: 

  Задоволення потреб держави, юридичних і фізичних осіб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях у внутрішньому та міжнародному сполученні, роботах та послугах, що виконує (надає) товариство, забезпечення ефективного функціонування та розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі, а також отримання прибутку від провадження підприємницької діяльності, зокрема:

  - надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів, зокрема небезпечних вантажів, багажу, вантажобагажу і пошти залізничним транспортом у внутрішньому та міжнародному сполученні;

  - надання послуг з доступу до інфраструктури залізничного транспорту та інших послуг, пов'язаних з використанням об'єктів інфраструктури;

  - проектування, будівництво, утримання, експлуатація, реконструкція, ремонт, модернізація, технічне переоснащення та інші види поліпшення об'єктів інфраструктури залізничного транспорту;

  - будівництво залізниць і метрополітену;

  - транспортування вантажів (переміщення вантажів без укладення договору перевезення) залізничними коліями загального та незагального користування;

  - надання послуг з навантаження, перевантаження, розвантаження, зважування, приймання, видачі та кріплення вантажів, перевірка правильності їх навантаження та кріплення;

  - надання послуг з навантаження та вивантаження багажу, вантажобагажу та пошти на залізничних коліях загального та незагального користування;

  - надання послуг з охорони вантажів, прийнятих до перевезення, а також охорона штучних споруд, об'єктів інфраструктури залізничного транспорту, провадження іншої охоронної діяльності;

  - діяльність із зберігання та складування всіх видів вантажів, у тому числі тих, що перебувають під митним контролем, а також вантажобагажу, багажу та ручної поклажі пасажирів;

  - надання транспортно-експедиторських послуг, організація перевезень залізничним транспортом, організація групових або індивідуальних відправлень вантажів;

  - виробництво, експлуатація, модернізація, деповський, капітальний, поточний та інші види ремонту, технічне обслуговування з відчепленням та надання послуг з технічного обслуговування залізничного рухомого складу, контейнерів і технічних засобів, що експлуатуються на залізничному транспорті;

  - централізоване управління парками вантажних вагонів різної форми власності відповідно до стратегічної політики держави, виконання робіт з утримання та експлуатації вокзальних комплексів, надання послуг з використання вокзалів.

  Баланс 2017 укр..docx

  Примітки укр.docx

  Форма 2 2017 укр..docx

  Форма 3 2017 укр..docx

  Форма 4 2017 укр..docx

  Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради
  ПАТ "Укрзалізниця", сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради:

  Претендент повинен:

  • мати вищу освіту, зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: “фінанси”, “математичні науки”, “інженерні науки”, “бухгалтерський облік та аудит”, “управління”, “адміністрування бізнесу”, “право”;
  • мати стаж роботи не менше десяти років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, зокрема (але не обмежуючись) в таких сферах, як залізничні перевезення, фінанси, інженерна справа, бухгалтерський облік та аудит, управління, адміністрування бізнесу чи юриспруденція;
  • мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;
  • володіти лідерськими якостями та якостями для управління змінами;
  • мати бездоганну ділову репутацію;
  • відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України;
  • вільно володіти принаймні однією із двох мов: українською або англійською;
  • взяти зобов’язання приділити виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 30 робочих днів на рік;
  • претендент не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав значних ділових стосунків із такою особою.

  Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно вимог законодавств України:

  • відповідає вимогам до незалежних членів наглядової ради, визначених Законом України “Про управління об'єктами державної власності”, вимогам стосовно незалежних директорів, визначених Законом України “Про акціонерні товариства”, вимогам до незалежних членів наглядових рад, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
  • не отримував протягом останніх п’яти років від ПАТ "Укрзалізниця", його дочірнього підприємства, філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради; не є власником корпоративних прав ПАТ "Укрзалізниця" та/або іншого суб'єкта господарювання, згаданого вище (самостійно або разом з афілійованими особами) й не представляє інтереси такого власника;
  • не був аудитором ПАТ "Укрзалізниця" протягом останніх трьох років, що передують його призначенню (обранню) до наглядової ради; не брав участі в аудиті товариства, її дочірнього підприємства, філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, й не брав участь у такому аудиті, протягом останніх трьох років, що передують його призначенню (обранню) до наглядової ради.

  Претендент повинен володіти однією або кількома із таких професійних компетенцій:

  • Стратегічний менеджмент – досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії;
  • Залізничний транспорт – досвід управління системою залізничних перевезень, залізничною інфраструктурою, розробки тарифної політики та ціноутворення;
  • Операційна ефективність – досвід організаційних перетворень та впровадження змін моделі управління бізнесом задля підвищення операційної ефективності;
  • Фінанси та аудит – досвід трансформації системи фінансового менеджменту та впровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;
  • Корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління та організація роботи наглядової ради (ради директорів);
  • Комплаєнс та управління ризиками – досвід впровадження систем управління ризиками та комплаєнсу;
  • Міжнародні відносини – довід міжнародних відносин та залучення міжнародних партнерів та інвесторів.

  Буде перевагою:

  • досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих компаніях (зокрема, на посадах генерального директора, директора дивізіону, голови/члена правління);
  • досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках;
  • досвід залучення інвесторів, фінансових установ, реструктуризації міжнародних фінансових зобов’язань для реалізації інвестиційних програм та програм розвитку підприємств (кредити, облігації, первинний випуск акцій на біржі тощо);
  • досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін.

  Очікувані функції незалежних членів наглядової ради ПАТ “Укрзалізниця”

  1. Визначення стратегії та контроль за її реалізацією

  • визначення стратегії ПАТ “Укрзалізниця” та нагляд за її реалізацією,  зокрема через розгляд та затвердження середньострокового та довгострокового плану дій, запропонованого вищим керівництвом компанії у відповідності до політики державної власності;
  • нагляд за розробкою та впровадженням політик та процедур у сфері управління ризиками;
  • розгляд та затвердження річних бюджетів та бізнес-планів компанії, а також контроль за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна;
  • визначення показників ефективності роботи вищого керівництва компанії, регулярний моніторинг досягнення стратегічних цілей, а також вчасне вживання необхідних заходів.

  2. Корпоративне управління

  • вживання належних заходів для підсилення публічної довіри до ПАТ "Укрзалізниця" та її прозорості, публічної довіри до її вищого керівництва та його прозорості, а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідність його дій нормативно-правовій та регуляторній базі України;
  • відігравання ключової ролі у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління у ПАТ “Укрзалізниця”;
  • забезпечення відповідності найкращим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка її впливу на результати роботи компанії, а також впровадження змін у практиці корпоративного управління за необхідністю;
  • забезпечення належного зв’язку між компанією та акціонером і ключовими зацікавленими сторонами.

  3. Контроль за діяльністю вищого керівництва компанії

  • залучення належного вищого керівництва до ПАТ “Укрзалізниця”, здатного забезпечити реалізацію стратегії, визначеної наглядовою радою, та досягнення результатів;
  • регулярна оцінка ефективності роботи вищого керівництва та, у разі необхідності, доповнення або заміна, включаючи звільнення, вищого керівництва; забезпечення належного планування кадрового резерву на ключові керівні позиції компанії;
  • визначення параметрів винагороди вищого керівництва, включаючи мотивацію та премії за результатами роботи та досягнення цілей компанії;
  • нагляд за забезпеченням вищим керівництвом ПАТ “Укрзалізниця” фінансової стабільності компанії;
  • забезпечення відповідності дій вищого керівництва ПАТ “Укрзалізниця” найкращим стандартам корпоративного управління;
  • розгляд та затвердження планів вищого керівництва ПАТ “Укрзалізниця” щодо ефективного керування дочірніми компаніями, філіалами, представництвами або іншими підрозділами чи суб’єктами господарювання, підконтрольними ПАТ "Укрзалізниця".

  4. Узгодження інтересів

  • забезпечення узгодженості мотивації та дій вищого керівництва ПАТ “Укрзалізниця” найкращим інтересам компанії;
  • запровадження найкращих стандартів етики та запобігання конфліктам інтересів серед вищого керівництва та членів наглядової ради, включаючи неправомірне використання корпоративних активів та зловживання в операціях із пов’язаними особами.

  5. Аудит та контроль

  • забезпечення наявності у ПАТ “Укрзалізниця” належної системи вчасного та достовірного обліку та звітності у відповідності до поточних та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку та незалежного аудиту;
  • забезпечення повного та прозорого розкриття інформації згідно українських та міжнародних стандартів, включаючи забезпечення регулярних незалежних аудитів, із забезпеченням захисту суттєвої інформації, розкриття якої може зашкодити конкурентній позиції ПАТ “Укрзалізниця” на ринку;
  • забезпечення наявності у ПАТ “Укрзалізниця” належних систем контролю, в тому числі систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, а також дотримання нормативно-правової та регуляторної бази, в рамках якої працює компанія.

  6. Прозорість та розкриття інформації

  • забезпечення прозорості та розкриття інформації, а також якості комунікацій з боку компанії у відповідності до нормативно-правової та регуляторної бази України та згідно з найкращими практиками.

  7. Консультування

  • Консультування вищого керівництва компанії у вирішенні складних питань, супроводження ключових трансформаційних проектів та організаційних змін у компанії через участь у роботі комітетів наглядової ради.

  Сфера компетенції, однією із яких повинен володіти член наглядової ради

  • залізничні перевезення та залізнична інфраструктура;
  • стратегія та розвиток бізнесу;
  • операційна ефективність;
  • корпоративне управління;
  • комплаєнс та управління ризиками;
  • фінанси та аудит;
  • міжнародні відносини та міжнародні інвестиції.

  Для участі в відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

  заяву на участь у відборі на ім’я Державного секретаря Кабінету Міністрів України, голови комісії з відбору незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Українська залізниця” Бондаренка В. В. (українською мовою) Зразок-заява-конкурсУЗ(кму).docx.

  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної пошти та skype, у разі наявності).

  Разом із заявою:

  - належним чином завірені копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту;

  - біографічну довідку (резюме) (українською або англійською мовою);

  - згоду на обробку персональних даних Згода_обр_перс_даних.docx;

  - рекомендації (за наявності);

  - заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради ПАТ“Укрзалізниця” Зразок-заява-незалежність-УЗ(кму).docx;

  - мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити, зокрема обґрунтування зацікавленості даною вакансією).

  Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

  Заяви щодо участі у відборі приймаються протягом 14 робочих днів з дати оголошення про проведення конкурсного відбору до 1600 14 травня 2018 р. і подаються у закритих конвертах (крім копії документа, що посвідчує особу, та згоди на обробку персональних даних).

  Заяви приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, комісія з відбору незалежного члена наглядової ради публічного акціонерного товариства “Українська залізниця”, або на електронну пошту: cv@kmu.gov.ua.

  Телефон для довідок: (044) 256-69-97, 256-66-45

  Адреса електронної пошти: cv@kmu.gov.ua

  Відбір починається з 21 травня 2018 р.

  Відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ,вул. М. Грушевського, 12/2, Будинок Уряду.

  Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України до 3 липня 2018 р.

  Government announces the Selection for the Position of Independent Member of the Supervisory Board of Public Joint Stock Company “Ukrainian Railway”