• In English
 • Урядом оголошено відбір на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”
  Департамент з питань ефективного управління державною власністю Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 23 квітня 2018

  23
  квітня

  10:00

  понеділок
  14
  травня

  16:00

  понеділок

  Кабінет Міністрів відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради державного унітарного підприємства та їх призначення, а також проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежного члена наглядової ради господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі, що пропонуються суб’єктом управління об’єктами державної власності до обрання на посаду незалежних членів наглядової ради, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 10 березня 2017 р. № 142,  постанови Кабінету Міністрів від 3 вересня 2008 року № 777 та наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 06 квітня 2018 № 206 “Про конкурсний відбір на посаду незалежного члена наглядової ради ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго” оголошує відбір на посади незалежних членів наглядової ради державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”.

  Найменування товариства: Державне підприємство “Національна енергетична компанія “Укренерго” (далі - ДП “НЕК “Укренерго”).

  МісцезнаходженняДП “НЕК “Укренерго”:01032, м. Київ, вул. С. Петлюри, будинок 25.

  Основні напрями діяльності товариства: 

  ДП “НЕК “Укренерго” було створено відповідно до наказу Міністерства енергетики України від 15 квітня 1998 року № 54 на базі державного підприємства “Національний диспетчерський центр електроенергетики України” з приєднанням реорганізованого державного підприємства “Державна електрична компанія “Укрелектропередача”, як енергетична компанія з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС) та передачі електроенергії магістральними електромережами від генерації до регіональних електромереж енергопостачальних компаній (обленерго). ДП “НЕК “Укренерго” здійснює транспортування електроенергії до 4-х країн Євросоюзу, міждержавніперетокиелектроенергії між ОЕС України та енергосистемами 3-х країн СНД. У складі Компанії функціонує 8 регіональних енергосистем, що охоплює всю територію України, та працюєбіля 10 тисяч співробітників. Також до складу входить високотехнологічне обладнання 137-ми підстанцій надвисокої напруги 220-750 кВ загальною встановленою потужністю понад 78 тис МВА та понад 21 тисяч кілометрів магістральних та міждержавних електроліній надвисокої напруги 220-750 кВ. Магістральними електромережами ДП “НЕК “Укренерго” щорічно передається понад 110 млрд кВтгод електроенергії.

  ДП “НЕК “Укренерго” буде функціонувати у якості регульованого державою підприємства. ДП “НЕК “Укренерго” має підготувати плани по розвитку електроенергетичної мережі, а також подавати такі плани та пропозиції щодо тарифу (розроблених на основі затратного або стимулюючого методу) для затвердження НКРЕКП згідно енергетичних директив ЄС. ДП “НЕК “Укренерго” керується у своїй діяльності правовими та регуляторними вимогами та енергетичними правовими нормами Європейського Союзу та рекомендаціями Організації з Економічного Співробітництва та Розвитку щодо корпоративного управління для підприємств з державною власністю.

  Основними напрямами діяльності ДП “НЕК “Укренерго” є виконання функцій оператора системи передачі та виконання функцій з управління та експлуатації магістральними мережами, зокрема:

  - здійснення централізованого диспетчерського (оперативно-технологічного) управління ОЕС України та організація обміну інформації з оператором ринку, з учасниками ринку, операторами систем передачі суміжних країн, об’єднанням ENTSO-E та Енергетичним Співтовариством в обсягах та у порядку, визначених правилами ринку, кодексом системи передачі, кодексом комерційного обліку та іншими нормативно-правовими актами;

  -планування режимів роботи ОЕС України відповідно до правил ринку та кодексу системи передачі;

  -вдосконалення і розвиток ринку електричної енергії України, балансуючого ринку та ринку допоміжних послуг;

  -забезпечення ефективного оперативно-технологічного обслуговування та ремонту магістральних та міждержавних електричних мереж, зменшення витрат матеріальних ресурсів та втрат електричної енергії в електромережах та роботи ринку допоміжних послуг та придбання допоміжних послуг з метою дотримання стандартів операційної безпеки об’єднаної енергетичної системи України;

  -участь у здійсненні оперативного моніторингу руху палива (вугілля, природного газу, топкового мазуту) на теплових електростанціях енергогенеруючих компаній та у вдосконаленні моделі прогнозного балансу електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС в міру здійснення ринкових перетворень;

  -участь у розробленні прогнозних балансів електроенергії, палива та витрат генеруючих компаній ТЕС (річні, квартальні та місячні), підготовка до затвердження,забезпечення моніторингу виконання та підготовка висновків і пропозицій щодо їх оптимізації;

  -формування та проведення єдиної технічної політики з розвитку та впровадження телекомунікаційної мережі, каналів передачі даних, систем релейного захисту та протиаварійної автоматики, автоматизованих систем диспетчерського та технологічного управління, систем обліку та контролю показників якості електричної енергії;

  -забезпечення паралельної роботи ОЕС України з енергосистемами інших держав та інтеграція ОЕС України до ENTSO-E.

  Фінансова звітність Укренерго.pdf

  Вимоги до претендента, очікувані функції члена наглядової ради ДП “НЕК “Укренерго”, сфера компетенції, якою повинен володіти член наглядової ради:  

  Претендент повинен:

  • мати вищу освіту, зокрема (але не обмежуючись) у таких галузях: “фінанси”, “математичні науки”, “інженерні науки”, “бухгалтерський облік та аудит”, “управління”, “адміністрування бізнесу”, “право”;
  • мати стаж роботи не менше десяти років на керівних посадах у компаніях або на державній службі, зокрема (але не обмежуючись) в таких сферах, як передача або виробництво електроенергії, регулювання енергетичних ринків, фінанси, інженерна справа, бухгалтерський облік та аудит, управління, адміністрування бізнесу чи юриспруденція;
  • мати досвід управління конфліктами та ведення переговорів;
  • володіти лідерськими якостями та якостями для управління змінами;
  • мати бездоганну ділову репутацію;
  • відповідати вимогам незалежності, визначеним законодавством України та Європейського Союзу;
  • вільно володіти принаймні однією із двох мов: українською або англійською;
  • взяти зобов’язання приділити виконанню обов’язків члена наглядової ради не менше 30 робочих днів на рік;
  • продемонструвати базове розуміння законодавчих актів, що регулюють сферу діяльності ДП “НЕК “Укренерго”; обізнаність з енергетичним сектором України та умовами бізнес-середовища компанії; знання ринку електроенергії, тенденцій та перспектив розвитку галузі;
  • продемонструвати розуміння законодавчих актів, що регулюють енергетичний ринок країн Європейського Союзу, включаючи вимоги щодо анбандлінгу, розуміння роботи міжнародного ринку електроенергії та глобальних тенденцій;
  • претендент не має бути та не був протягом попередніх п’яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради, працівником чи представником особи, до якої Урядом України застосовано персональні, спеціальні економічні чи інші обмежувальні заходи (санкції), а також не мав значних ділових стосунків із такою особою.

  Претендент має відповідати таким критеріям незалежності згідно вимог законодавств України та ЄС:

  • відповідає вимогам до незалежних членів наглядової ради, визначених Законом України “Про управління об'єктами державної власності”, вимогам стосовно незалежних директорів, визначених Законом України “Про акціонерні товариства”, вимогам до незалежних членів наглядових рад, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
  • не був протягом попередніх п'яти років засновником, акціонером (учасником), керівником, членом наглядової ради (ради директорів), працівником чи представником ДП “НЕК “Укренерго” або іншого суб'єкта господарювання, що здійснює діяльність на тому самому або суміжних ринках виробництва, передачі, розподілу або постачання електричної енергії в Україні, або членом наглядової ради (ради директорів) чи іншою посадовою особою оператора системи передачі у суміжних з Україною державах, або іншого суб’єкта господарювання, яка здійснює діяльність з виробництва та/або постачання природного газу;
  • не був протягом попередніх двох років афілійованою особою (в значенні, наданому цьому терміну в Законі України “Про акціонерні товариства”) ДП “НЕК “Укренерго”, іншого суб'єкта господарювання, що оперує/оперував електроенергетичною системою України або здійснює/здійснював діяльність у сфері виробництва, передачі, розподілу або постачання електричної енергії в Україні, іншого суб’єкта господарювання, яка здійснює діяльність з виробництва та/або постачання природного газу, його акціонера або його дочірнього підприємства, філії, представництва, іншого відокремленого підрозділу або їх посадових осіб;
  • не отримував протягом останніх п’яти років від ДП “НЕК “Укренерго”, іншого суб'єкта господарювання, що оперує/оперував електроенергетичною системою України, його дочірнього підприємства, філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу будь-які доходи, крім доходів у вигляді винагороди за виконання функцій члена наглядової ради; не є власником корпоративних прав
   ДП “НЕК “Укренерго” та/або іншого суб'єкта господарювання, згаданого вище (самостійно або разом з афілійованими особами) й не представляє інтереси такого власника;
  • не був аудитором ДП “НЕК “Укренерго”, іншого суб'єкта господарювання, що оперує/оперував електроенергетичною системою України, протягом останніх трьох років, що передують його призначенню (обранню) до наглядової ради; не брав участі в аудиті товариства, її дочірнього підприємства, філії, представництва або іншого відокремленого підрозділу як аудитор, який працює у складі аудиторської організації, й не брав участь у такому аудиті, протягом останніх трьох років, що передують його призначенню (обранню) до наглядової ради.

  Претендент повинен володіти однією або кількома із таких професійних компетенцій:

  • Стратегічний менеджмент – досвід розробки та реалізації довгострокової стратегії розвитку компанії;
  • Управління системою передачі електроенергії – досвід управління системою передачі електроенергії, бажано у країнах ЄС або Північної Америки;
  • Конкурентний ринок електроенергії – досвід у регуляторній політиці конкурентного ринку електроенергії країн ЄС та інших ринків;
  • Операційна ефективність – досвід організаційних перетворень та впровадження змін моделі управління бізнесом задля підвищення операційної ефективності;
  • Фінанси та аудит – досвід трансформації системи фінансового менеджменту та впровадження системи внутрішнього аудиту та внутрішнього контролю;
  • Корпоративне управління – досвід впровадження найкращих практик корпоративного управління та організація роботи наглядової ради (ради директорів);
  • Комплаєнс та управління ризиками – досвід впровадження систем управління ризиками та комплаєнсу;

  Буде перевагою:

  • досвід роботи у наглядових радах (радах директорів) або на вищих керівних посадах у великих компаніях (зокрема, на посадах генерального директора, директора дивізіону, голови/члена правління);
  • досвід роботи у міжнародних компаніях та на міжнародних ринках;
  • досвід залучення інвесторів, фінансових установ, реструктуризації міжнародних фінансових зобов’язань для реалізації інвестиційних програм та програм розвитку підприємств (кредити, облігації, первинний випуск акцій на біржі тощо);
  • досвід управління трансформаційними процесами та складними проектами організаційних змін.

  Очікувані функції незалежних членів наглядової ради ДП “НЕК “Укренерго”

  1. Визначення стратегії та контроль за її реалізацією

  • визначення стратегії ДП “НЕК “Укренерго” та нагляд за її реалізацією,  зокрема через розгляд та затвердження середньострокового та довгострокового плану дій, запропонованого вищим керівництвом компанії у відповідності до політики державної власності;
  • нагляд за розробкою та впровадженням політик та процедур у сфері управління ризиками;
  • розгляд та затвердження річних бюджетів та бізнес-планів компанії, а також контроль за основними капітальними витратами, придбанням та відчуженням майна у відповідності до десятирічного плану розвитку мережі, затвердженого регулятором;
  • визначення показників ефективності роботи вищого керівництва компанії, регулярний моніторинг досягнення стратегічних цілей, а також вчасне вживання необхідних заходів.

  2. Корпоративне управління

  • вживання належних заходів для підсилення публічної довіри до ДП “НЕК “Укренерго” та її прозорості, публічної довіри до її вищого керівництва та його прозорості, а також забезпечення дотримання вищим керівництвом принципів прозорості та відповідність його дій нормативно-правовій та регуляторній базі України;
  • відігравання ключової ролі у впровадженні найкращих світових стандартів корпоративного управління у ДП “НЕК “Укренерго”;
  • забезпечення відповідності найкращим стандартам корпоративного управління, регулярна оцінка її впливу на результати роботи компанії, а також впровадження змін у практиці корпоративного управління за необхідністю;
  • забезпечення належного зв’язку між компанією та акціонером і ключовими зацікавленими сторонами.

  3. Контроль за діяльністю вищого керівництва компанії

  • залучення належного вищого керівництва до ДП “НЕК “Укренерго”, здатного забезпечити реалізацію стратегії, визначеної наглядовою радою, та досягнення результатів;
  • регулярна оцінка ефективності роботи вищого керівництва та, у разі необхідності, доповнення або заміна, включаючи звільнення, вищого керівництва; забезпечення належного планування кадрового резерву на ключові керівні позиції компанії;
  • визначення параметрів винагороди вищого керівництва, включаючи мотивацію та премії за результатами роботи та досягнення цілей компанії;
  • нагляд за забезпеченням вищим керівництвом ДП “НЕК “Укренерго” фінансової стабільності компанії;
  • забезпечення відповідності дій вищого керівництва ДП “НЕК “Укренерго” найкращим стандартам корпоративного управління;
  • розгляд та затвердження планів вищого керівництва ДП “НЕК “Укренерго” щодо ефективного керування дочірніми компаніями, філіалами, представництвами або іншими підрозділами чи суб’єктами господарювання, підконтрольними ДП “НЕК “Укренерго”.

  4. Узгодження інтересів

  • забезпечення узгодженості мотивації та дій вищого керівництва ДП “НЕК “Укренерго” найкращим інтересам компанії;
  • запровадження найкращих стандартів етики та запобігання конфліктам інтересів серед вищого керівництва та членів наглядової ради, включаючи неправомірне використання активів компанії та зловживання в операціях із пов’язаними особами.

  5. Аудит та контроль

  • забезпечення наявності у ДП “НЕК “Укренерго” належної системи вчасного та достовірного обліку та звітності у відповідності до поточних та майбутніх стандартів бухгалтерського обліку та незалежного аудиту;
  • забезпечення повного та прозорого розкриття інформації згідно українських та міжнародних стандартів, включаючи забезпечення регулярних незалежних аудитів, із забезпеченням захисту суттєвої інформації, розкриття якої може зашкодити конкурентній позиції ДП “НЕК “Укренерго” на ринку;
  • забезпечення наявності у ДП “НЕК “Укренерго” належних систем контролю, в тому числі систем управління ризиками, фінансового та операційного контролю, кібербезпеки, а також дотримання нормативно-правової та регуляторної бази, в рамках якої працює компанія.

  6. Прозорість та розкриття інформації

  • забезпечення прозорості та розкриття інформації, а також якості комунікацій з боку компанії у відповідності до нормативно-правової та регуляторної бази України та згідно з найкращими практиками.

  7. Консультування

  • Консультування вищого керівництва компанії у вирішенні складних питань, супроводження ключових трансформаційних проектів та організаційних змін у компанії через участь у роботі комітетів наглядової ради.

  Сфера компетенції, однією із яких повинен володіти член наглядової ради

  • регуляторна політика конкурентних ринків електроенергії;
  • стратегія та розвиток бізнесу;
  • управління системою передачі електроенергії;
  • операційна ефективність;
  • корпоративне управління;
  • комплаєнс та управління ризиками;
  • фінанси та аудит.

  Для участі в відборі претендент особисто подає та/або надсилає електронною поштою:

  заяву на участь у відборі на ім’я Державного секретаря Кабінету Міністрів України, голови комісії з відбору незалежного члена наглядової ради ДП “НЕК “Укренерго”Бондаренка В. В. (українською мовою) Зразок-заява-конкурсУЕ(кму).docx.

  Заява має містити відомості про претендента (ПІБ претендента - повністю, адреса реєстрації претендента та адреса для листування, контактний номер телефону, адреса електронної поштита skype, у разі наявності).

  Разом із заявою:

  - завірені належним чином копію документа, що посвідчує особу, копію трудової книжки (за наявності) або документів, що підтверджують наявність досвіду роботи, копію документа про вищу освіту;

  - біографічну довідку (резюме) (українською або англійською мовою);

  - згоду на обробку персональних даних Згода_обр_перс_даних.docx;

  - рекомендації (за наявності);

  - заяву щодо відповідності критеріям незалежності члена наглядової ради
  ДП “НЕК “Укренерго” Зразок-заява-незалежність-УЕ(кму).docx;

  - мотиваційний лист щодо виконання функцій члена наглядової ради (складається у довільній формі українською та/або англійською мовою обсягом не більше двох сторінок та має містити, зокрема обґрунтування зацікавленості даною вакансією).

  Відповідальність за недостовірність поданих документів несе претендент.

  Заяви щодо участі у відборі приймаються протягом 14 робочих днів з дати оголошення про проведення конкурсного відборудо 1600 14 травня 2018 р. і подаються у закритих конвертах (крім копії документа, що посвідчує особу, та згоди на обробку персональних даних).

  Заяви приймаються за адресою: 01008, м. Київ, вул. М. Грушевського, 12/2, Секретаріат Кабінету Міністрів України, комісія з відбору незалежного члена наглядової ради ДП “НЕК “Укренерго”, або на електронну пошту:cv@kmu.gov.ua.

  Телефон для довідок: (044) 256-69-97, 256-66-45

  Адреса електронної пошти: cv@kmu.gov.ua

  Відбір починається з 21 травня 2018 р.

  Відбір буде проведено за адресою: 01008, м. Київ,вул. М. Грушевського, 12/2, Будинок Уряду.

  Результати відбору будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України до 3 липня 2018 р.


  Government announces the Selection for the Position of Independent  Member of the Supervisory Board of  State-owned Enterprise Ukrenergo  National Power Company